Rent Købesignal – Fordoblingskandidat?

Denne gang finder BørsUdsigten ugens aktie på den anden side af sundet – i Sverige.

Svenske aktier er interessante fordi den svage svenske krone giver en forbedret konkurrenceevne. Tror man på en på en stærkere svensk krone (SEK) skal man finansiere i DKK/EUR tror man på en svagere SEK kan man finansiere køb i SEK eller en afdækning af SEK

Udviklingen understreges af nedenstående chart over SEK/DKK siden 2013.

Dagschart: SEK/DKK

SEK/DKK (EUR) blev styrket henover gældskrisen i Europa 2011/2012. Det skyldes at SEK er flydende overfor DKK (EUR)

BørsUdsigten vurderer at vi igen i de næste 1- 3 år sandsynligvis igen står overfor en gældskrise i Europa når inflationen / tilbagerulningen af Coronastøtten.

BørsUdsigten vurderer endvidere, at de svenske rentestigninger vil blive større end de europæiske, og understøtte den svenske krone. En stigende svensk krone vil desuden dæmpe inflationen ved en højere købekraft.

Såfremt BørsUdsigten’s vurdering er korrekt omkring en kommende gældskrise i Europa, står vi overfor stigninger i SEK/DKK(EUR). Det kan medføre en stigning i SEK på op til 50 pct. over en årrække.

 

Virksomheden:

NOLATO er industrivirksomhed med produktion i Europa, Asien og Nordamerika – og er til stede i 12 lande.

Der er tale om produkter i plastik, silicone og TPE (thermoplast), til medico, pharmaceutisk, forbrugerelektronik, automobil, hygiene og andre udvalgte sektorer.

Nolato har 3 ben: Medical Solutions, Integrated Solutions og Industrial Solutions.

Specielt blev omsætningen i Integrated Solution væsentligt lavere på grund af udefrakommende inflation i form af Energi, Materialer, Højere renter, og højere lønninger. Endvidere forklarede Nolato, at der var tale om mangel på råvarer, der var årsag til faldet i omsætning / vækst.

Der er “sund” vækst i Medical Solutions, og Industrial Solutions med høj organisk vækst.

De fleste årsager til nedgangen i Integrated Solutions (minus 34 pct) er væk eller delvist væk, og kan “benet” komme tilbage til tidliger omsætning vil det vise stor fremgang i resultatet, og dermed kursen.

Normalt skal man afholde sig fra, at komme med forventninger til regnskaberne før; men BørsUdsigten tager chansen 😉

Svaret får vi allerede på onsdag den 3. maj, hvor der offentliggøres Q1 regnskab.

Samme dag, den 3. maj, afholdes generalforsamling, hvor der udloddes udbytte.

Udbyttet fragår den 4. maj med 1,90 SEK til udbetaling 10. maj. De seneste år udbytter har været: 2021 1,6 SEK, 2020 0 SEK,  2019 1,4 SEK og 2018 1,25 SEK

Nolato kan stort set sammenlignes med danske SP Group. Dog er Nolato med en børsværdi på 15,3 mia. SEK (10 mia. DKK) 3-4X større end SP Group med en børsværdi på 3,6 mia. DKK.

Ligesom SP Group vokser Nolato også ved opkøb senest den 27. april med P&P Technology, der tilfører et nyt nyt forretningsområde, der supplerer, den nuværende kundebase.

Nolato har 3 familier som største aktionærer familien Jorlen, familien Brostøm, og familien Hamrin. Familierne ejer ca. 30 pct. af selskabet Men har 62 pct. af stemmerne.

BørsUdsigten har ikke lavet en fundamental analyse

Der henvises til Nolato’s Årsregnskab: Nolato 2022

 

Teknisk Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigtenNolato (Kurs 56,80 SEK) er der tale om et tertiært købesignal, efter bruddet af toplinien i 55,80. Der er tale om et bekræftet brud, der SKAL følges. Endvidere udsender chartets candlelight et bullish signal, der oftest indikerer yderligere stigninger.

BørsUdsigten noterer, at der er udløst et helt nyt og rent bekræftet købesignal i form af et udbrud fra en spekulativ rektangelformation.

BørsUdsigten vurderer, at vi skal se en test af 68 niveauet in første omgang, og vil ikke udelukke Nolato som en mulig fordoblingskandidat indenfor 12-24 måneder.

Teknisk har en investering i Nolato rygvind på cykelstien.

Udfladningen af det 200 dages glidende gennemsnit indikerer, at var har en bund.

Tertiært/spekulativt er BørsUdsigten’s strategi KØB med et stop loss i 53 SEK.

Sekundært er BørsUdsigten’s strategi KØB med stop loss i 52 niveauet.

Nolato: Dagschart

BørsUdsigten tager forbehold for fejl og udeladelser

BørsUdsigten ejer aktier i Nolato

Analysen/vurderingen vil ikke blive fulgt op.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.