Regnskabssæsonen sætter dagsordenen

Der er for alvor fokus på regnskabssæsonen i disse uger og hvor der vil være overraskelser i begge retninger. Samtidig er der fokus på nøgletallene fra USA, for kan man igen hæve renten i løbet af efteråret?

NNIT køber schweizisk konsulentfirma Halfmann Goetsch Partner AG. Købet giver NNIT en stærkere tilstedeværelse i den europæiske life sciences-industri omkring Basel og Frankfurt. Teknisk testes støtteniveauet 172 og aktien ligger i en nedtrend set ud fra den korte trend, mens der er etableret en bundformation i både MACDRSI og Momentum. Der er salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 176 som et modstandsniveau, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 186. Overordnet er der fortsat en stigende tendens med en bund i august og holder niveauet ved 172, så er der en ny bundformation og det minder om en trendvending.

FLSmidth kurs er blevet løftet de sidste par uger og nu handles aktien i niveauet 320-330. Stigningen skyldes blandt andet en positiv meddelelse fra Sandvik. FLSmidth har på ugebasis etableret et købssignal for 2 uger siden. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er over 0 og RSI er i niveauet 52. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, og holder tendensen, så bliver der etableret et ”Golden Cross”. Anbefaler at man afventer udviklingen i aktien.

Brdr. Hartmann er en bæredygtig aktie pga. støbepap til transport af æg. Aktien fandt en bund i begyndelsen af januar i niveauet 240- 260 og siden er der etableret en bund i niveauet 270-280 i marts og dermed er der etableret en stigende tendens. I midten af marts etablerede de glidende gennemsnit et ”Golden Cross”. Nærmeste modstandsniveau er ved 310 og herefter i niveauet 350, mens der er støtte i niveauet 270- 280. Bollingerkanalen har igen etableret et købssignal på ugebasis for 4 uger siden. Den spekulative investor samler op.

Ørsted holder fast i den stigende tendens, mens de modeller som måler hastigheden i aktien falder tilbage. Momentum har nu været i en faldende tendens siden begyndelsen af april. Den samme faldende tendens ses i MACD og RSI.
Signalmodellerne er fortsat i køb, men falder kursen under 490, så etableres det første salgssignal på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 470 som en støttelinie.
Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en topformation, og man skal derfor holde øje med støtteniveauet 480 og herefter niveauet 450. Og så skal man holde øje med stop-loss.

I den kommende uge er der regnskab fra Columbus, DSV, Danske Bank og Össur om tirsdagen. Onsdag er det GN Store Nord, Ringkjøbing Landbobank, Sydbank og Ørsted. Torsdag er det BankNordik, Coloplast, FLSmidth, RTX og Spar Nord Bank. Fredag slutter af med Novo Nordisk.

Dat danske indeks på ugebasis.

C25-indekset er handlet op i niveauet 1140-1150, hvor indekset har stået stille den seneste måned, hvilket har påvirket de tre indikationsmodeller på ugebasis, som alle har etableret en topformation. RSI er stadig ved 80. Signalmodellerne er i køb på ugebasis og den nedre støttelinie er i niveauet 1110 på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er i niveauet 1130, mens det lange glidende gennemsnit er i niveauet 1075.
Momentum på månedsniveauet etablerede en dobbelt bund i slutningen af 2018 og steg pænt, men har nu haft en pause.
På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal, mens det lange glidende gennemsnit bliver testet som støttelinie.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.