Rebound for ØK

Det har været en hård tid for ØK-aktien, der har været i en faldende tendens siden maj 2008. I 2008 var aktien i kurs 420, og i dag handles aktien i niveauet 51-54. Den vandrette formation i aktiekursen  har fået de to af de tre indikationsmodeller til at stige i oktober. Det er blandt andet MACD og RSI, som er steget, men Momentum har en mere uensartet tendens.

MACD på ugebasis.

MACD på ugebasis.

Den vandrette tendens indikerer, at både de øvre og nedre bånd indsnævres i Bollingerkanalen på ugebasis. På ugebasis er det lange glidende gennemsnit i niveauet 55 som en modstandslinie på ugebasis.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra på månedsniveauet. Ser en begrænset mulighed for en negativ udvikling i aktiekursen og anbefaler køb for den spekulative investor.   

Kursgrafen på ugebasis.

Kursgrafen på ugebasis.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.