Rebound-mulighed i Lundbeck

Lundbeck på dagsniveauet med GAP og støtteniv.

I april blev Lundbeck handlet i 152, mens kursen åbnede i 132, 70 mandag. Det kraftige fald har fået de tre indikatiosmodeller til at falde tilbage på ugebasis. Men holder mandagens udvikling, bliver der etableret en bundformation, og der er en rebound indenfor rækkevidde.

Lundbeck på dagsniveauet med GAP og støtteniv.
Lundbeck på dagsniveauet med GAP og støtteniv.

Faldet har ikke ændret signal i i signalmodellerne på ugebasis, der alle fortsat er i køb. Det lange glidende gennemsnit har støtte ved niveauet 133.

Lundbeck på ugebasis
Lundbeck på ugebasis

Endvidere er der fortsat en positiv tendens i Momentum på månedsbasis, hvilket bekræfter den fortsat positive tendens i aktien. Endvidere er der et ”gap” i niveauet 149,9-150,6, som over tid skal lukkes. Anbefaler spekulativt køb i aktien på niveauet. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.