Rebound-mulighed i H+H

Aktien har været i en faldende tendens siden januar 2016 hvor aktien blev handlet i niveauet 90 og i dag handles aktien i niveauet 68-72.

Bollingerkanalen

På dagsniveauet er der etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 4 dage siden. Nærmeste modstandsniveau er ved 74, som var et støtteniveau i september, mens nærmeste støtteniveau er ved 66.

MACD for H+H

MACD for H+H

På ugebasis er der en stigende tendens i MACD og RSI, mens Momentum har svært ved at følge med op, men trenden er fortsat positiv.

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 71 som en modstandslinie. Signalmodellerne er begge i salg op ugebasis, men ved et brud af niveauet 71-74 bliver der etableret et købssignal i modellen.

Bollingerkanalen for H+H på ugebasis,

Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens og er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen nedefra. Anbefaler at man samler op i aktien på nuværende niveau.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.