Rebound i USA

De amerikanske indeks har taget en mindre rebound i denne uge efter en skidt start. De amerikanske nøgletal har været lidt blandede i denne uge. Forbrugertilliden var højere, mens antallet at nytilmeldt ledig var højere end forventet.

Nasdaq på ugebasis.

Den kommende uge byder på regnskab fra Walgreens Boots Alliance, Monsanto, Constellation Brands, Global Payments, CarMax, Lamb Weston Holdings samt Bed, Bath & Beyond.

Den amerikanske høreapparatmesse står for døren og messen kan give et vink om udviklingen i branchen og hvordan konkurrencesituationen blandt producenterne. De to børsnoterede danske producenter William Demant og GN Store Nord er begge med. William Demant-aktien etablerede en bundformation i november/december i niveauet 115 og i dag handles aktien i niveauet 145. Den stigende tendens i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1140-150 og herefter i niveauet 175, mens nærmeste støtteniveau er ved 138-140 og herefter i niveauet 130-132. Afvent udviklingen i William Demant.

GN Store Nord etablerede en dobbelt bund ved månedsskiftet oktober/november og medio december. I midten af marts toppede aktien i kurser 166 og i dag handles aktien i niveauet 160-161. Topformation i kursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. De to signalmodeller Bollinger og Parabolic er begge i køb på ugebasis. Afvent udviklingen i GN Store Nord.

Lundbeck fortsætter som en raket og aktien er brudt over 305 og holder fast i den stigende tendens. Næste modstandsniveau er ved 325 og herefter i niveauet 350. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation i februar og nu stiger modellen igen. Der er generalforsamling i Lundbeck fredag og der udbetales 2,45 kr. pr. aktie. Det kan give en tilbagegang i aktiekursen mandag, hvor udbyttet går fra, hvilket giver os en mulighed for at samle op i aktien, hvis man mangler en medicinal-aktie i porteføljen (bemærk at jeg selv ejer aktier i selskabet).

Torsdag var der gang i A. P. Møller-Mærsk som steg 4,2 pct. Aktien testede modstandsniveauet 12.200 tre gange uden at bryde igennem. Stigningen torsdag har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 11.000. Momentum på ugebasis er i en faldende tendens, og den samme faldende tendens er i RSI. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis efter tre uger i salg. Bryder kursen igennem 12.200, er næste modstand ved 13.200-13.500. Anbefaler køb ved brud af niveauet 12.200.

I den kommende uge er der regnskaber fra Chr. Hansen på torsdag, som har brudt regnskabet. Fredag slutter af med B&O samt Tryg.

Tryg bevæger sig vandret i niveauet 120-140 og har de seneste par år ikke givet et store kursmæssig afkast af sig. Nærmeste modstandsniveau er ved 140, mens nærmeste støtteniveau er ved 120. Momentum har en positiv tendens på månedsniveauet, hvilket gør, at aktien ser interessant ud . De seneste år er udbyttet steget fra kr. 5,2 til nu kr. 6,2 pr. aktie. Med den milde vinter der er lagt op til et pænt regnskab for 1. kvartal fra Tryg.

C20 på ugebasis.

C20-indekset bevæger sig vandret over 900. Konsolideringsfasen betyder, at de tre indikationsmodeller igen er begyndt at stige. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. RSI er i en stigende tendens og har ramt niveauet 68. Signalmodellerne er i køb på ugebasis. Bollingerkanalen har været i køb siden januar og sker der en vending i hastigheden, så ser danske aktier interessante ud igen.

Den nordiske portefølje 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.