Rebound i H+H

H+H leverede et regnskab, der overgik markedsforventningerne, hvilket har fået aktien til at stige pænt. Der var en stærk udvikling i de vesteuropæiske markeder og det var uden tilkøbet, men den gamle forretning.

Teknisk betyder stigningen, at der er etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.

Stigningen i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI var over 50, men er faldet lidt tilbage i denne uge.

H+H med glidende gennemsnit.

De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen er der ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger. Signalmodellerne er fortsat i salg og går først i køb ved brud af niveauet 110 for Bollingerkanalen og 118 for Parabolic-modellen.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Stigningen i aktiekursen har ikke ændret på Momentum på månedsniveauet, men der har også kun været 3 dage med stigninger. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 115-120 og herefter i niveauet 130-135, mens nærmeste støtteniveau er ved niveauet 95 og herefter i niveauet 80.

MACD på ugebasis.

Brug eventuelle tilbagefald til at samle op i aktien.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.