Pres på danske selskaber

De danske selskaber har ofte været foretrukket af udenlandske investor, da de har været indenfor brancher, som er mindre konjunkturfølsomme, men den seneste tids prispres på medicin og på vindmøller har presset det danske aktie-indeks.

SimCorp overraskede med et stærkt regnskab med fremgang i top- og bundlinie. Derudover forventer selskabet et tocifret vækst i 2018. Fjerde kvartal viste stor aktivitet indenfor området service. Omvendt kom der ikke så mange ordrer ind i 4. kvartal, som man tidligere har set.

Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden toppene i maj 2017, hvor kursen var oppe i 440 og i dag handles aktien i 390. I begyndelsen af januar og februar blev støtteniveauet omkring 350 testet og bestod prøven. Stigningen i kursen i denne uge betyder, at der er gået køb i flere signalmodeller og de glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i løbet af 1-2 uger. Nærmeste modstandsniveau er ved 440 og herefter i niveauet 455. Aktien ser interessant ud.

Bang & Olufsen er kommet godt i gang i 2018 med en stigning på mere end 15 pct., og dermed holder aktien sig inde i den stigende trendkanal, som nu har været i gang siden august 2016. Dengang blev aktien handlet i 70-75 mod kursen på omkring 170 i dag. Markedsdeltagerne forventer, at de mål som B&O har sat op nok skal nås. Aktien har været oppe og teste modstandsniveauet 190, men blev afvist. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en positiv tendens. Aktien ser interessant ud på niveauet.

SAS ser ud til at have fundet støtte i niveauet 13,4-13,6 og handles nu i niveauet 14,9 og dermed er der et positivt Momentum i aktien. Det har fået Bollingerkanalen til at etablere et købsignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Nærmeste modstandsniveau er ved 16 og herefter i niveauet 17,8-18.

På ugebasis er der etableret en positiv tendens i de tre indikationsmodeller og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Momentum på månedsniveauet er fortsat faldende.

Kortsigtet ser aktien interessant ud, mens den langsigtede investor skal afvente brud af 16 (ejer selv aktier i selskaber).

Stærk torsdag for Genmab og William Demant. Genmab fremlagde regnskab onsdag aften, der ikke bød på det store, men det var forventningerne til 2018 og 2019, der fik aktien til at stige med 15 pct. Stigningen trækker op i de tre indikationsmodeller, men stigningen blev ikke stor nok til at etablere købssignal i Bollingerkanalen. Kursen skal over 1200, før der kommer nyt signal. Afvent udviklingen.

William Demant steg med 7,7 pct  og dermed holder aktien fast i købssignalet fra begyndelsen af oktober. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de 3 indikationsmodeller på ugebasis, hvilket indikerer, at aktien har potentiale til yderligere kursstigninger Næste modstandsniveau er ved 220 og herefter i niveauet 230.

I den kommende uge er der regnskaber fra BankNordik, Jeudan, NKT, Sanistål om tirsdagen. Onsdag er det Alm. Brand, Brdr. Hartmann, Nilfisk, Per Aarsleff og TCM Group, Torsdag er det Københavns Lufthavne og Santa Fe Group og fredag slutter af med Migatronic og Lollands Bank.

NKT har tabt pusten den seneste måneds tid, hvilket har ændret signalet fra køb til salg på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt og de har etableret et ”Death Cross”. Den faldende tendens i kursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den samme faldende tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 235, mens nærmeste modstandsniveau er ved 270 og herefter 290.

Efter NKTs overtagelse ABBs aktiviteter i Karlskrona er idrætshallen også døbt om til NKT Arena. For det betaler man 1 mio. kr. om året til kommunen, og aftalen gælde frem til 2020. Hele donationen går til ungdomsidrætten i kommunen. Interessant at se om NKT følger den op i Danmark.

C25-indekset holder fast i støtteniveauet omkring 1140-1150. Kursen ligger side om side med de glidende gennemsnit på ugebasis. Der skal fart på udviklingen, så der kan etableres et ”Golden Cross”. Der er en positiv tendens i Momentum både på uge- og månedsniveauet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.