Positivt regnskab fra porteføljeaktien

CTT Systems, der leverer fugtkontrolsystemer til flyindustrien, fremlagde årsregnskab tirsdag og det viste en positiv udvikling over hele linjen.

Driftsresultatet for fjerde kvartal 2023 blev på 31,6 millioner SEK sammenlignet med 20,8 mio. SEK året før. Overskudsgraden var 39 pct. mod 31 pct. i 2022.

Nettoomsætningen udgjorde 81,2 mio. SEK i fjerde kvartal mod 67,8 mio. SEK. Selskabets tidligere oplyste prognose var en omsætning på 80-85 millioner SEK i fjerde kvartal. Bestyrelsen foreslår et samlet udbytte på SEK 8,70 pr. aktie, heraf et ordinært udbytte for 2023 på SEK 5,35 pr. aktie.

Teknisk set er modstandsniveauet på 240 blevet brudt, og aktiekursen er i en stigende trendkanal. Næste modstandsniveau ved 270 er ligeledes blevet brudt, og det næste er på niveauet 280.


På både dags- og ugeniveauet er der købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

RSI har ramt 80. Momentum er i en stigende tendens, hvilket har været tilfældet de sidste par uger. MACD er ligeledes i en stigende tendens. Det nærmeste modstandsniveau er ved 300, mens der er støtte på niveauet 250.

Vi hæver målkursen og stop-loss og fastholder CTT Systems i den nordiske portefølje.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.