Positiv trend i Munters

IT-virksomheden Tietoevry har været udsat for et hackerangreb på et af deres hostingcentre i Stockholm.

Det betyder, at Munters Group har fremlagt deres årsregnskab, som viser, at ordreindgangen steg organisk med 82 procent i fjerde kvartal til SEK 5.651 mio. SEK mod 3.143 mio. SEK i 2022.

Nettoomsætningen steg organisk med 16 procent til SEK 3.659 mio. SEK mod 3.011 mio. SEK i 2022.
Justeret EBITA i fjerde kvartal udgjorde SEK 467 mio. (304) svarende til en justeret EBITA-margin på 12,8 procent (10,1). Periodens resultat faldt til SEK 58 mio. (131) som følge af højere rente- og skatteomkostninger og øgede poster, der påvirker sammenligneligheden fra omstruktureringsaktiviteter og opkøb.

Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens, der blev etableret i juli/august 2022. På dagsniveauet er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen for 6 dage siden.

På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen. Kursgrafen på ugebasis etablerede et Golden Cross i midten af maj 2023, og i juli 2022 startede optrenden.


Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage fra 80 til 58. Momentum har etableret en topformation i sidste uge, og det samme har MACD. Nærmeste modstandsniveau er ved 175, og herefter i niveauet 200, mens der er støtte i niveauet 140 og herefter i niveauet 120.

Brug tilbage fald til opsamling i aktien.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.