Positiv Hviledag?

Wall Street lukkede fredag, højere med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,7 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge. 

Wall Street holder lukket i dag, mandag p.g.a. Presidents Day

Asien noteres højere til morgen med stigninger på mellem 0,4 pct. og 3,0 pct. nu til morgen, mandag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct., og 0,5 pct. når vi lægger de europæiske aktiefutures til grund.

Wall Street holder lukket.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, mandag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 faldt med 1,1 pct. (29,87 point) til indeks 2.775,60. For ugen blev det til en stigning på 2,5 pct. og år til dato på 10,7 pct.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500, er der fortsat tale om en optrend. Spekulativt købesignal blev udløst i 2.709-10 niveauet, salgsignal udløses ved brud af 2.755 niveauet. Der udløses spekulativt salgssignal ved brud af 2.750 niveauet (testes NU). Sekundært salgssignal ved brud af 2.750 niveauet, og mulig ny nedtrend ved brud af 2.690 niveauet.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at bruddet af 2.670 niveauet indikerede yderligere stigninger, og en test af de gamle toppe i 2.800 – 20 niveauet, og efterfølgende 2.940 niveauet. BørsUdsigten’s målzone i 3.000 niveauet er muligvis tættere på, end vi hidtil har troet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.710 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.755 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 2.740 niveauet. Stop loss ved brud af 2.750 niveauet. Strategi: Køb.

Bemærk den nye styrke i USD (;-) – mulighed for “a perfect bull” (Stigninger i både USD og WS), såfremt den stigende trend holder.

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede med en stigning på 0,6 pct. (5,70 point) i 980,70. For ugen blev det til en stigning på 3,5 pct. og år til dato 10 pct.

Ser BørsUdsigten på dagschartet, er der udløst et tertiært købesignal ved bruddet af 953 niveauet. Der er tale om en accelererende optrend. Sekundært salgssignal ved brud af i 964 niveauet, og første salgssignal ved brud af 973 niveauet.

Gentagelse igen – igen;

BørsUdsigten fik et stærkt købesignal ved bruddet af 938-40 niveauet. Efter bruddet af den 4 mdr. gamle base i 940 ser BørsUdsigtenen test af først 1.000 og efterfølgende 1.033 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 953 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 973 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 939 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 963 niveauet (bekræftet). Strategi: Køb 

OMXC20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 plus 1,4 pct. (21 point) i indeks 1.584 er der tale om en ny accelererende optrend efter at have lavet en ny bund i 1.525 niveauet. Bekræftet brud af 1.553 niveauet har udløst fornyet, og stærkt købesignal. Tertiært salgssignal ved brud af 1.573 niveauet.

BørsUdsigten ser en større invers SHS formation, som værende igang, efter bruddet af 1.540-60 niveauet brydes. Det vil give en målzone i 1.700-25 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.553 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.567 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst købesignal ved bruddet af 1.438 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.549 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede fredag med et fald på 1,9 pct. (210 point) i 11.300.

Ser BørsUdsigten på DAX30 er der tertiært kaos. Det kan udvikle sig til en “diamantformation”, og et stærkt signal. Der er tale om en omsluttende bullish reverse.

Der er tale om en invers SHS chartformation under opbygning og brud af 11.600 niveauet vil bekræfte en ny og større SHS formation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved af 11.250 niveauet. Stop loss ved brud af 11.000 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 11.150 niveauet. Genkøb ved brud af 11.370 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK krydset (6,61) er der udsendt en omsluttende bullish reverse, hvilket ofte er et stærkt købesignal. Der er tertiært “kaos” på chartet. Indtil videre er der dog tale om en sidelæns konsolidering. Købesignalet blev udsendt ved bruddet af den horisontale modstand i 6,61 niveauet. Brydes 6,65 niveauet efterfølgende vil det udløse nogle meget stærke købesignaler. BørsUdsigten vil i givet fald se en målzone i 7,00-7,20 niveauet i løbet af de næste 12 mdr.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,595 (købt i 6,52 niveauet.  Genkøb ved brud af 6,62 niveauet. Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,61 niveauet. Stop loss ved brud af 6,535 niveauet. Strategi: Køb

 

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.