Pas nu på

De fleste markeder tager sig en rebound i denne tid og samtidig ser vi de første nedjusteringer fra flere it-selskaber. Apple og Samsung har begge meldt om lavere salg i de seneste måneder, hvilket har påvirket aktierne negativt. Det har også ramt underleverandørerne, som vi sikkert skal høre fra de kommende uger.

Det samme har Bang & Olufsen, som fremlagde deres regnskab tirsdag, der viste omsætningsfald i samtlige regioner. Det skyldes, at man har lukket en række butikker og samtidig har man ikke fået distribution i nye forretninger. Teknisk fandt aktien støtte i niveauet 90, som også blev testet tilbage i april/maj 2017. I forbindelsen med regnskabet hoppede aktien op i niveauet 105-110. Den er dermed både et ”gap” oppe i niveauet 110-135,8 og nede i niveauet 93,8-96. Stigningen har på dagsniveauet ændret signalet fra salg til køb, mens der fortsat er salgssignal på ugebasis. Forventer fortsat en periode med store udsving i aktien. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Bliver Parken Sport og Entertainment solgt til udlandet? Meget indikerer, at udenlandske investorer er interesserede i at købe dele af Parken, men hovedaktionærerne er ikke interesseret i at sælge. Stigningen i aktiekursen har fået signalmodellerne til at gå i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 70 og MACD er over 0. Man skal tilbage til 2011 for at finde Parken i det nuværende niveau. Næste modstandsniveau er ved 115, mens støtteniveauet omkring 90 skal holde for at bevare den opadgående tendens. Afventer udviklingen.

Lundbeck har indgået aftale med det amerikanske selskab Numerate, som via kunstig intelligens skal hjælpe med at finde nye lægemidler. Lundbeck-aktien var nede i 260 i november 2018 og er siden handlet op i niveauet 280-300. Stigningen har givet et nyt købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 340 som en modstandlinie. Lundbeck-aktien har etableret en svagt stigende tendens på ugebasis. Den overordnede tendens er fortsat negativ, så man skal afvente udviklingen.

Chemometec er igen skudt i vejret og handles nu til en P/E over 100. Aktien er steget med over 40 pct. de første 7 handelsdage. Aktien har været oppe og teste niveauet 130. Stigningen i aktiekursen har sendt RSI på over 90 på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 135, mens nærmeste støtteniveau er ved 96. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Ørsted holder fast i den stigende tendens, selvom de sidste 3 måneder har aktien konsolideret sig i niveauet 430-450, hvilket har fået modellerne MACD, Momentum og RSI til at bevæge sig vandret. RSI har ramt 60. Nærmeste støtteniveau er ved 420-430, mens nærmeste modstandsniveau er ved 495.

Den kommende uge byder på kvartalsregnskab fra Chr. Hansen om torsdagen. Chr. Hansen-aktien tabte ligeledes Momentum i løbet af efteråret og har ramt niveauet 570-580, som tilbage i december/januar 2018 var et topniveau. Det blev dog brudt i maj, da aktien fandt tilbage i den stigende tendens igen. Stigningen fra årets begyndelse har betydet, at der er etableret et ”gap” i niveauet 590-592,2 og samtidig er der et ”gap” i niveauet 646,80-680,20. Anbefaler at man afventer udviklingen.

C25-indekset tester 1060, men blev i første omgang afvist og handles nu i niveauet omkring de 1040. På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal, mens de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis prøver kursen at bryde igennem det korte glidende gennemsnit, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1075. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, og der er etableret et W for Momentum på månedsniveauet.

Nærmeste støtteniveau er ved niveauet 1000, mens nærmeste modstandsniveau efter 1060 er i niveauet 1120. Jeg vælger at plukke en enkelt defensiv aktie med i porteføljen i dag.

 

*DK portefølje      
Tager William Demant med i porteføljen. Coloplast er på salgslisten. Har hævet målkuren  og stop-loss på NNIT for Maj Invest har jeg hævet stop-loss. 

*Nordisk portefølje
Sælger Astrazeneca.

 

Stærk start på året – men holder det?

Torsdagens nøgletal: antallet af nytilmeldt ledige blev på 216.000, mens der var forventet 226.000.

Den kommende uge byder på regnskber fra JPMorgan Chase, Bank of America, UnitedHealth Group, Wells Fargo, Citigroup, Netflix, IBM, American Express, Goldman Sachs, BlackRock samt Schlumberger.

Dow Jones Industrial Average nærmer sig igen modstandsniveauet 24.000 og der er et positivt Momentum på ugebasis, så det er muligt med et brud indenfor de kommende uger. Næste modstandsniveau er ved 24400. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt på ugebasis, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 24435. Nærmeste støtteniveau er ved 23000.

S&P 500 har taget en pæn rebound siden slutningen af december. Indekset var i 2350 den 24. december og nu handles indekset omkring 2550-2600. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og fortsætter udviklingen, så etablerer de to glidende gennemsnit et ”Golden Cross” på ugebasis. Signalmodellerne er fortsat i salg på ugebasis, mens Bollingerkanalen gik i køb på anden dag af det ny år. Momentum stiger på ugebasis, mens det netop på månedsniveauet ser ud til at have fundet en bund. Man har i denne uge ramt modstandsniveauet 2600 og det bliver interessant at se, om der er Momentum nok til at bryde igennem. Nærmeste støtteniveau er ved niveauet 2350-2400.

Nasdaq Composite har ligeledes taget en rebound og indekset er tæt på at bryde igennem modstandsniveauet 7000, som var en bund i april 2017 og niveauet blev brudt i en faldende tendens i december. Nærmeste støtteniveau er ved 6400, som tilbage i august var et modstandsniveau. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis, men er gået i køb på dagsniveauet.
Strategi: Afventer udviklingen.

Rebound i Japan

Det japanske indeks har taget en pæn rebound, men der er et mindre ”gap” fra sidste uge til den. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen, mens kursgrafen endnu ikke har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic og det korte glidende gennemsnit er i niveauet 21.000, mens det lange glidende gennemsnit er i niveauet 22.000.


Momentum har etableret en bundformation på månedsbasis, og det samme er sket på ugebasis.
Strategi: Giver en hold-anbefaling på det japanske indeks.

OMX Stockholm 30 har etableret et købssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. Støtteniveauet 1400 blev testet ved årsskiftet og nu handles indekset i niveauet 1466. Der er etableret en bundformation i de tre indikationsmodeller på ugebasis og RSI nærmer sig 50.

Nærmeste modstandsniveau er ved 1500 og herefter i niveauet 1540-1550.
Strategi: Fortsat hold på svenske aktier.

Indutrade har brugt 2018 til at konsolidere sig i niveauet 210-245. I denne uge er der etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen og bryder aktien igennem kurs 230, bliver der etableret et købssignal i Parabolic.

De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra i denne uge, men der er endnu ikke etableret et ”Golden Cross”. Der er en positiv tendens i Momentum både på uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 235, 245 og så i niveauet 260, mens der er støtte i niveauet 200 og herefter i niveauet 180-185. Afvent udviklingen. 

Frankfurt Dax 30 har fundet støtte i niveauet 10.400 og nu handles indekset i niveauet 10.880. Der er etableret et købssignal på dagsniveauet, idet der både er etableret et ”Golden Cross” og signalmodellen Bollinger er gået i køb. På ugeniveau er signalmodellerne fortsat i salg og kursen skal over 11.250 eller 11.500, før signalet bliver ændret. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt på ugebasis, mens det lange glidende gennemsnit er ved kursniveauet 11.600. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation.

Der er fortsat en række ”gaps” i kursgrafen på dagsniveauet. Alene fra december er der 3 ”gaps”, som står åbent.
Strategi: Man skal fortsat holde sig væk fra tyske aktier.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er Matas, Bavarian Nordic og William Demant.

Matas er en af de aktier, som er steget med i år. Matas er steget med over 15 pct., og der er etableret købssignal på både dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen, mens Parabolic fortsat er i salg på ugebasis og går først i køb ved brud af niveauet 72.

De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i oktober, men aktien faldt tilbage under det lange glidende gennemsnit i december, men har siden rettet sig og handles nu i niveauet omkring 70.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og Momentum stiger, mens RSI er faldende og nu er under 50. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet.

Nærmeste modstandsniveau er ved 75 og herefter i niveauet 93-95. Den spekulative investor samler op i aktien.

Bavarian Nordic har etableret et nyt købssignal på ugebasis i denne uge. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 160, som en modstandslinie. Parabolic går i køb ved brud af niveauet 160 på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. Den positive tendens har også givet et løft i Momentum på månedsniveauet.

Nærmeste modstandsniveau er ved 165 og herefter i niveauet 190-195, mens nærmeste støtteniveau er ved 135-140 og herefter i niveauet 120-125. Den spekulative investor samler op på niveauet, mens den langsigtede afventer udviklingen, da RSI på dagsniveauet er i 90.

William Demant har etableret et nyt købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen efter 4½ måned i salg, mens Parabolic fortsat er i salg. På ugebasis er det korte glidende gennemsnit i denne uge med en stigning i aktiekursen, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 225-227 som en modstandslinie.

Stigningen i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 40, mens MACD stadig er under 0, men er for opadgående. Der er en positiv tendens i Momentum på både uge- og månedsbasis. På ugebasis er Bollingerkanalen gået i køb, mens kursen skal over 240, før Parabolic går i køb. Nærmeste støtteniveau er ved 180, mens nærmeste modstandsniveau er ved 225 og herefter i niveauet 255. Tager aktien med i den danske portefølje.

 

Bund i olien

Guldet fortsætter sin konsolidering i niveauet 1285-1295. Trods konsolidering i det nuværende kursniveau så fortsætter indikationsmodellerne den stigende tendens. Bryder kursen igennem modstandsniveauet, er næste modstand ved 1340-1360.

EUR/USD: Har etableret en bundformation og kursen er begyndt at stige og har nu ramt niveauet 1,15 – 1,155. Næste modstandsniveau er ved 1,175-1,18.

SEK/DKK: Fortsætter den stigende tendens og har nu ramt niveauet 73, og der er en positiv tendens i RSI, mens Momentum og MACD bevæger sig vandret.

Metalvaremarkedet: Der er en positiv tendens i tin, mens der er en faldende tendens i aluminium, kobber og zink, mens bly og nikkel bevæger sig vandret.

Landbrugsmarkedet: Der er en stadig positiv tendens i flere landbrugsafgrøder. Der er nu købssignal i kaffe, sukker og palmeolie, mens havre- og majsprisen er faldet lidt tilbage.

Brent Spot ser ud til at have fundet en bund i niveauet 51-54 og handles nu i niveauet 61-62. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af januar på dagsniveauet. Det har givet købssignal i Bollingerkanalen. Tidligere har 63 været et interessant støtteniveau og herefter i niveauet 64-65.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.