Panik?

BørsUdsigten: Nye EXIT niveauer! Faldende skal snart benyttes til KØB – men afvent chartet! (Som altid (;-D)

 

Wall Street lukkede torsdag med fald på mellem 3,1 pct. og 3,6 pct for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med fald på mellem 1,2 pct. og 2,8 pct. til morgen, fredag.

De europæiske aktier lukkede torsdag med fald på mellem 1,5 pct. og 1,9 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 2,0 pct. og 2,5 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 1,3 pct. og 1,5 pct. idag, fredag, når man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, fredag.

 

Wuhan Coronavirussen – COVID-19

Mandag 80.151 registrerede smittede og 2.943 registrerede døde – p.t. en dødelighed på 3,7 pct.

Tirsdag 80.270 registrerede smittede – 49.856 erklæret raske og 2.981 døde – p.t. en dødelighed på 3,7 pct.

Onsdag 80.409 registrerede smittede og 3.012 registrerede døde (dødelighed 3,7 pct.) – 52.045 er erklæret raske

Torsdag 80.552 registrerede smittede og 3.042 registrerede døde (3,8 pct. dødelighed) – mange flere kan være smittede uden at være registrerede; men dødsfaldende kan altid registreres såfremt der tages prøver.

Ovennævnte er de officielle tal fra Kina for udbredelsen.

Antallet af smittede taber momentum, og noget kan tyde på at COVID-19 er ved at toppe i Kina!

Kan man stole på tallene?

Det får vi at vide når vi ser udviklingen i andre lande!

Covid-19 spreder sig nu hurtigst i Sydkorea er der 6.284 registrerede smittede, og 42 registrerede dødsfald.

Mindst 93.000 er smittet på verdensplan!

NB! NB!

BørsUdsigten vurderer at dødeligheden vil komme op på mellem 5 og 10 pct. Da de registrerede døde er bekræftede smittede for en uge siden (estimeret incubationstid 2-10 dage).

Karantænen er på 14 dage.

Udenrigsministeriet anbefaler at man ikke rejser til Kina, Sydkorea og Italien– uden det er strengt nødvendigt.

Wuhanvirussen vil sandsynligvisudvikle sig til en pandemic.

Ingen tvivl om at virusudbruddet vil få meget store konsekvenser på den korte bane. Vi har dog de lidt mere langsigtede økonomiske konsekvenser i udsigt.

På længere sigt har vi ikke set indvirkningen på den økonomiske vækst og “supply chains”. 

De kinesiske fabrikker er så småt ved at komme i omdrejninger – men nedlukningen vil uden tvivl bremse den økonomiske vækst i Q1 og Q2 i 2020.

Indtil man bliver ramt: Det bare tal!

 

Hong Kong: 

BørsUdsigten har udvirket et chart over Hang Seng indekset.

Bemærk at Hang Seng indekset indikerer, at der fortsat kan være tale om en W formation, såfremt 26.425 brydes bekræftet. Det er sket hertil morgen, torsdag.

BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 26.425 niveauet, og alt indikerer, at det bliver en W formation. EXIT ved brud af 26.100 niveauet (testes NU), er der tale om indikation på en længere nedtur. Salgssignalet bliver annulleret ved brud af 27.100 niveauet.

Strategi: Køb

 

Shanghai Composite:

BørsUdsigten noterer, at Shanghai Composite har brudt toplinien i først 3.005 niveauet (faldende trend) og efterfølgende den gamle “top” i 3.040 niveauet. Shanghai-indekset er på vej mod test af den gamle top i 3.117 niveauet (før Corona).

Salgssignal ved bruddet af 3.025 niveauet. Strategi: Køb

Årsagen til at der ikke er panik på de kinesiske aktier, skyldes at den kinesiske centralbank stiller likviditet til rådighed – og at der er begrænsninger på salg af aktier!!!

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

S&P500 lukkede torsdag med et fald på 3,4 pct. (106,18 point) i indeks 3.023,94.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.024), er der tale om et brud af den stigende trendkanal, og dermed en negativ fortsættelsesformation (se BU torsdag)

Der er udløst et lille “Death Cross”

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.060 niveauet (solgt i 2.955 niveauet). Genkøb ved brud af 3.080  niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 3.283 niveauet. Genkøb ved brud af 3.225 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 0,8 pct. (9,02 point) i 1.176,41.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.176), er der tale om en positiv rebound, der oftest betyder yderligere nedtur – på et tidspunkt. Brud af 1.172 udløser første salgssignal. Bruddet af 1.148 niveauet vil indikere mindst en opbremsning af den faldende trend.

Indtil videre er der tale om et “lille” Fools Rally. Det betyder tætte stop loss / take profit!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet 1.140 niveauet (solgt i 1.256 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.172 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.180 niveauet.  Genkøb ved brud af 1.185 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 1,2 pct. (21 point) i indeks 1.683 – er der tale om en tertiær negativ fortsættelsesformation ved bruddet af 1.703 niveauet. Det indikerer mindst en opbremsning af den faldende trend. Exit ved brud af 1.666 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at man skal have en (positiv) konsolidering – før vi eventuelt får et nyt “ben” ned.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.700 niveauet (købt i 1.680 niveauet). Genkøb ved brud af 1.723 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.812 niveauet. Genkøb ved brud af 1.804 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 1,5 pct. (183 point) i indeks 11.945, er der tale om en test af bundlinien i konsolideringen i 11.845 niveauet.

EXIT blev udløst ved bruddet i 12.640 niveauet. Nyt EXIT ved brud af 11.845 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 12.000 niveauet. Genkøb ved brud af 12.196 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 13.402 (købt i 13.600 niveauet). Genkøb ved brud af 12.900 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,655) til morgen, fredag, er der fortsat tale om en tertiær negativ trend. Tertiært salgssignal ved bruddet af 6,91, og sekundært ved bruddet af 6,80 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,91 niveauet (købt i 6,775 niveauet). Genkøb ved brud af 6,71 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet (købt i 6,72). Genkøb ved brud af 6,77 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

I denne uge holder OPEC + Rusland møde i Wien, for at diskutere nedskæringer af kvoterne. Det sker for at få olieprisen op. Der er foreslået nedskæringer i den daglige produktion med nu 1,5 mio. tønder mod tidligere 0,6 mio. tønder.

Ser BørsUdsigten på UK Brent (49,65 USD) til morgen, fredag, er der tale om en konsolidering efter test af den gamle støtte nu modstand i 53,5 niveauet.

Bruddet af den tertiært faldende trend i 52 niveauet, indikerer mindst en opbremsning i af den faldende trend.

Der er udsendt både et lille og et stort “Death Cross” i et faldende gennemsnit. Det indikerer yderligere fald!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 52 niveauet. Genkøb ved brud af 51,75 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 59,5 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

 

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.