Overrasker september?

August ser ud til at ende godt med nye all time highs og en positiv stemning omkring forhandlingsbordet mellem Mexico og USA og samtidig har man også indkaldt Canada til forhandlingsbordet igen.

Mandag var der smæk til Ambu og Alm. Brand. Begge steder har insider solgt aktier, hvilket markedet tolker negativt. Ambu ramte niveauet 240 og ser ud til at have fundet støtte i det niveau. Faldet i kursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 220, mens nærmeste modstandsniveau er ved 270. Faldet i aktiekursen har sendt RSI ned i niveauet 62-65. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Alm. Brand har fortsat den faldende tendens og aktien er nu faldet over 30 pct. i år og dermed er kursen tilbage på niveauet ved 55, hvor aktien også blev handlet i foråret 2017. Faldet har givet salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit er blevet brudt og der er etableret et ”Death Cross”. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller. Afvent udviklingen.

TCM Group oplever en øget efterspørgsel på det norske marked og derfor åbner man ny forretning i Trondheim. Teknisk er aktien brudt igennem modstandsniveauet ved 106 og der er etableret købssignal i flere modeller. Der er positiv Momentum i aktien.

IC Group afleverede et årsregnskab, der viste et fald i omsætningen, men en stigning i den primære drift. IC Group solgte i foråret Peak Performence til finske Amer Sport og derfor ligger selskabet inde med en stor kontantbeholdning, som man vil udlodde som udbytte. Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens og nærmeste modstandsniveau er ved 178 og herefter i niveauet 195. Den stigende tendens i aktiekursen har trukket op i de 3 indikationsmodeller på ugebasis. Er man på udbyttejagt, er der en mulighed i IC Group.

Blandt de mellemstore selskaber har der været fart på Columbus de sidste par dage. Aktien er handlet op i niveauet 17 og nærmer sig modstandsniveauet fra januar i niveauet 17,4. Dermed har aktien genoptaget den stigende tendens. Man skal tilbage til 2001 for at finde kursen over det nuværende niveau.

Novozymes holder fast i den stigende tendens fra maj og den positive udvikling har givet købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross ” i begyndelsen af juli. Momentum på månedsniveauet har etableret en dobbelt bund og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 360, som blev testet tilbage ved årsskiftet 2017/18 og herefter er der modstand i niveauet 410-420, mens der er støtte i niveauet 330 og herefter i niveauet 300-310. Teknisk ser aktien interessant ud.

Den danske regnskabssæson er ovre for denne gang, Der kommer et enkelt regnskab fra Flugger på tirsdag. Teknisk er aktien faldet tilbage til støtteniveauet 340, som også blev testet i februar/marts i år. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Aktien ser uinteressant ud på nuværende tidspunkt.

C25 på ugebasis.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og handles nu i niveauet 1170-1180. Der er købssignal i Bollingerkanalen og i Parabolic. Nærmeste modstandsniveau er 1200 og herefter i niveauet 1240. Den stigende tendens i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 65 og MACD er over 0. Momentum på månedsniveauet har ligeledes en positiv tendens, hvilket giver en stærk indikation om at øge sin position på danske aktier.

 

DK portefølje

Nordisk portefølje

 

Holder tendensen i USA?

Det amerikanske marked er lukket mandag grundet Labor Day. Torsdagens amerikanske nøgletal viste som ventet en positiv udvikling i forbruget og i inflationen, mens antallet at nytilmeldt ledige overraskede negativt, da flere havde meldt sig i køen.

Et par af de kommende regnskaber Workday Inc., Palo Alto Networks, DocuSign Inc., HD Supply Holding samt Donaldson.

Dow Jones Industrial Average holder fast i den stigende, men har endnu ikke passeret den gamle top i niveauet 26.616 fra januar. Men den positive stemning de seneste par uger holder gang i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. Signalmodellerne er ligeledes i køb. Nærmeste støtteniveau er ved 24.200 og herefter i niveauet 23.500.

S&P 500 med nye all time high.

S&P 500 holder ligeledes fast i den stigende tendens på ugebasis og etablerer sig over den tidligere top i niveauet . Signalmodellerne har været i køb siden henholdsvis juni og maj. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i slutningen af juni. Der er fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80. Næste modstandsniveau er ved 3000, mens nærmeste støtteniveau er ved 2860.

Stærk udvikling i Nasdaq.

Nasdaq Composite var en tur i 8130, men tabte Momentum og handles nu i niveauet under 8100. Indikationsmodellerne på ugebasis peger fortsat opad. RSI er over 70 og der er etableret en ny bund i MACD og modellen stiger igen. Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Næste modstandsniveau er ved 8200, men nærmeste støtteniveau er ved 780-7900.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Nikkei tester modstandsniveauet

Det japanske indeks tester modstandsniveauet 23.000, og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD har etableret en bund og stiger, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Der er en positiv tendens i de to indikationsmodeller på ugebasis.

Hold øje med Japan.

Der er divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i salg og Parabolic er i køb. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis i midten af juni. Næste modstandsniveau er ved 24.000 og nærmeste støtteniveau er ved 21.800-22.000.
Strategi: Hold på japanske aktier.

Stockholm på ugebasis.

OMX Stockholm 30 har tabt pusten de sidste to dage og indekset har nu ramt 1660. Den positive tendens er fortsat intakt og nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 1700. De tre indikationsmodeller peger alle opad. RSI har ramt niveauet 80 på ugebasis. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i slutningen af juli. Nærmeste modstandsniveau er ved 1700 og herefter i niveauet 1720, mens der er støtte i niveauet 1630.
Strategi: Hold på de svenske aktier.

På kandidatbænken

Boliden har været i en faldende tendens siden topformation i maj og har nu ramt niveauet 245, som også blev testet i juli 2017. Der er et ”gap” i niveauet 236,70-245,44, som bliver lukket, hvis den faldende tendens fortsætter. MACD har etableret en bundformation, mens der er etableret en bundformation i RSI og Momentum. Aktien tages med på kandidatbænken.

Hold øje med Tyskland.

Frankfurt Dax 30 taber pusten og nærmer sig støtteniveauet ved 12.200. Lukker indekset under 12.372, så går Bollingerkanalen i salg på dagsniveauet. På ugebasis er signalmodellerne i salg og kursen skal over 12.700, før der bliver etableret et købssignal. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD bevæger sig vandret, mens Momentum falder og RSI stiger.
Strategi: Afvent udviklingen på tyske aktier.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: FLSmidth TCM Group og Matas.

FLSmidth testede støtteniveauet omkring 378-380 og dermed ligger det lidt højere end det foregående og den seneste top i niveauet 420 ligger lidt lavere end den foregående i niveauet 430. Dermed er der etableret en kileformation. Signalmodellerne er fortsat i salg på ugebasis.

Rebound mulighed.

De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Anbebefaler køb ved brud af niveauet 420.

Teknisk har TCM Group været nede og teste niveauet 92-94, som har modstået presset og de seneste par dage er kursen steget til 110-112. Den positive tendens de sidste par dage har fået de tre indikationsmodeller til at stige på ugebasis. RSI er kommet over 92 og MACD er over 0. Der er etableret købssignaler i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis.

Ser interessant ud.

De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 117-118 og herefter 121, mens nærmeste støtteniveau er ved niveauet 93-96. Anbefaler køb ved brud af niveauet 106,5.

Matas har fået lukket ”gappet” fra juli i år i niveauet 52,3-56,8 og nærmeste modstandsniveau er ved 61-62 og herefter i niveauet 65-66. Den stigende tendens har ikke brudt den overordnet faldende tendens på ugebasis og først når kursen er over 65, er den brudt. Den stigende tendens på ugebasis har fået de tre indikationsmodeller til at stige og RSI har ramt 45. MACD er fortsat under 0, hvilket indikerer, at man skal være lidt forsigtig.

Nyt signal i Matas.

Stigningen har givet et købssignal i signalmodellerne Bollinger og Parabolic på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken.

 

Olien fortsætter op

Guld blev handlet ned under 1180, og man har siden rettet sig og handles nu i niveauet 1200. Stigningen har givet de første købssignaler på dagsniveauet. På ugeniveau er det stadig afvent med køb af guldrelaterede produkter.

EUR/USD: Handles i niveauet 1,16-1,17. Stigningen har givet købssignal på dagsniveauet, mens der fortsat er salgssignal på ugebasis i signalmodellerne.

SEK/DKK: Var en tur under 70 kr., men er nu fredag handlet op i niveauet 70,2. Den svenske krone er fortsat i salg på både dags- og ugeniveauet.

Metalvaremarkedet har vist en bedring i den seneste uge. Det er kun tin, som ikke rigtigt kan følge med op.

Landbrugsmarkedet: Der er en positiv tendens i mælk, tømmer, kaffe og kakao, mens der er tilbagefald i korn, majs og sojabønner.

Brent Spot har genfundet styrken og er nu handlet op i niveauet 77-78. Der er etableret bundformation i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 75 som en støttelinie. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.