Opsamling i D/S Norden

Lysner det for tørlast-branchen? Tørlast-rederierne har været pressede i meget lang tid, men i den seneste tid har man set en stigning i Baltic Dry og kommer Baltic Dry over 1000, så begynder rederierne at tjene penge. Dagens Baltic Dry indekset ramt 930 torsdag.

De glidende gennemsnit er brudt på ugebasis.

De glidende gennemsnit er brudt på ugebasis.

Teknisk har aktien etableret en dobbelt bund og stigningen i aktiekursen er brudt igennem de glidende gennemsnit nedefra, og nu venter man på et ”Golden Cross” i de glidende gennemsnit på ugebasis. Holder Momentum i aktien bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger.

MACD stiger på ugebasis.

MACD stiger på ugebasis.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, og den samme positive tendens ses i Momentum på månedsniveauet.

Bollingerkanalen.

Bollingerkanalen.

De to signalmodeller Bollinger og Parabolic er gået i køb og nærmeste modstandsniveauet er 115 og herefter i niveauet 130, mens nærmeste støtteniveau er ved 87-90.

Anbefaler køb på niveauet.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.