Oplæg til Korrektiv Bevægelse eller Korrektion?

BørsUdsigten: Salgssignaler Udløst! USD Styrkes!

Wall Street lukkede onsdag lavere med fald på mellem 0,1 pct og 0,6 pct., for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag med fald på mellem 0,8 pct. og 1,5 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,0 pct. og 2,0 pct. til morgen, torsdag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses at åbne lavere, nu til morgen, torsdag.

 

Fundamentalt er der møde i ECB, der skal vurdere om der skal skæres ned på tilbagekøb af obligationer, på grund af den stigende inflation.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,1 pct. (6 point) i 4.514, er der tale om en konsolidering, og en spekulativ nedtrend – indtil videre.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.528 niveauet (købt i 4.497 niveauet). Genkøb ved brud af 4.533 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.297 niveauet (solgt i 4.298 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.417 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 0,7 pct. (209 point) i 29.973 (handles fortsat), er der tale om en opbremsning i en fortsat accelererende tertiær optrend. Det er udløst et rent købesignal.

BørsUdsigten ser næste målzone i 30.500 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at det første “golden cross” er blevet udløst i denne uge!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 27.585 niveauet (solgt i 27.908 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 29.925 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 28.083 niveauet (solgt i 28.950 niveauet). Stop loss ved brud af 28.195 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,0 pct. (2 point) i 3.677 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en opbremsning: men der er fortsat tale om en tertiær accelererende optrend.

BørsUdsigten ser den gamle TOP i 3.700 niveauet kommer under angreb! Bekræftet brud udløser ATH notering.

Der er tale om et Golden Cross, hvilket indikerer, at der for øjeblikket er flere købere end sælgere, og dermed en indikation på yderligere stigninger.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.450 niveauet (solgt i 3.516 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.650 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.515 niveauet (solgt i 3.530 niveauet). Stop loss ved brud af 3.540 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 –  minus 0,2 pct. (4 point) i indeks 1.830 – er der tale om et brud af den stigende tertiære trend. Der er tale om en konsolidering med en toplinie i 1.835 niveauet, og en bundlinie i 1.800 niveauet. Bruddet op var tilsyneladende et falsk signal, og salgssignalet skal følges. Falsk købesignal udløser et salgssignal

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved brud af 1.823 niveauet (købt i 1.823 niveauet). Genkøb ved brud af 1.825 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.807 niveauet (solgt i 1.804 niveauet). Stop loss ved brud af 1.800 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 1,3 pct. (31 point) i indeks 2.347 niveauet, er der tale om en fortsættelse af den negative reversal. Der er dannet GAP, og de glidende gennemsnit lægger op til “a death cross”. Salgssignalet blev udløst ved bruddet af bundlinien i 2.377 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.374 niveauet (købt i 2.374 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 2.363 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.357 niveauet (købt i 2.370 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 2.362 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 1,5 pct. (233 point) i indeks 15.610, er der tale om  et brud af den stigende trendlinie, og dannelsen af et gap. Indikationen af en test af toplinien i 15.980 niveauet bortfalder.

Tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 15.780 niveauet (købt i 15.845 niveauet). Genkøb ved brud af 15.750 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 15.817 niveauet (købt i 15.581 niveauet). Genkøb ved brud af 15.980 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (1,329 pct.) er der tale om en opbremsning af den accelererende tertiære optrend.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 1,335 niveauet (købt i 1.30 niveauet). Genkøb ved brud af 1,375 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,297 (solgt i 1,30 pct.). Stop loss ved brud af 1,29 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,301) til morgen, torsdag, er der tale om en lille bundformation/opbremsning (konsolidering).

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,275 niveauet (solgt i 6,35 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,279 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,295 niveauet (købt i 6,288 niveauet). Genkøb ved brud af 6,30 niveauet (Testes NU!). Strategi: Sælg

Chartet indikerer, at man skal åbne sine korte USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (9.284 USD pr. ton) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af en bundlinien i 9.335 niveauet af en sidelæns konsolidering.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 9.425 niveauet (købt i 9.050  niveauet). Genkøb ved brud af 9.335 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 9.425 niveauet (købt i 9.416 niveauet).  Genkøb ved brud af 9.421 niveauet. Strategi: Sælg

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (72,6) til morgen, torsdag, er der tale om en opbremsning, og en overgang til en sidelæns konsolidering. Tertiært er der tale om en opbremsning af den svage negativ trend. Brud af 73,4 niveauet udløser købesignal og brud af 71,5 niveauet udløser tertiært salgssignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 72,7 niveauet (købt i 66,5 niveauet). Genkøb ved brud af 72,5 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 72,6 niveauet (købt i 74,6 niveauet). Genkøb ved brud af 73,5 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.