Oplæg til Fools Rally?

BørsUdsigten: Salgssignal i USD? Konsolidering? Rimeligt modstandsdygtigt C20!

 

Wall Street lukkede mandag med fald på mellem 0,0 pct. og 1,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

Asien noteres uforandret til lavere fra et fald på 0,8 pct. til en stigning på 0,3 pct. til morgen, tirsdag den 4. juni.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,7 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund, ses fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. ved åbningen af dagens notering. (07:30)

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., såfremt man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, tirsdag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede med et fald på 0,3 pct. (7,61 point) til indeks 2.744,45.
Ser BørsUdsigten på dagschartet er der fortsat tale om en accelererende nedtrend efter bruddet af bundlinien i 2.810 niveauet. Det udløste et stærkt salgssignal. Støtten i 2.725 niveauet blev testet, og vil sandsynligvis komme under pres. Der er mulighed for en opbremsning (lille konsolidering) før der igen kan komme pres på den horisontale støttelinie i 2.725 niveauet,
Køb af aktier i dennuværende situation, vil være, som at prøve at gribe en faldende kokkekniv. Det kan ende blodigt.
Ser vi på charteter første signal på en opbremsning i 2.725 niveauet – Ved brud neckline i en større topforamtion (SHS?)
Tertiært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af 2.810 niveauet. (købt i 2.857 niveauet). (solgt i 2.937 niveauet). Genkøb ved brud af 2.770 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 2.897. Alternativt har man hjemtage gevinst ved brud af 2.925 niveauet (købt i 2.820 niveauet). Genkøb i begge tilfælde ved brud af 2.810 niveauet. Strategi: Sælg 
S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede mandag med en stigning på 1,1 pct. (10,20 point) i 981,39.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der udløst et lille købesignal på vores candlelight i form af en inside reversal. (konsolidering) før markedet igen tager bestik af retningen.

BørsUdsigten noterer, at der fortsat er tale om en bekræftet midlertidig topformation shs / dobbelt top. Den i første omgang udstikkede en målzone i 970-60 niveauet er nået; men det kan godt være vi skal ned i 940 niveauet eller 910-00 niveauet i næste omgang såfremt retningen bliver ned efter konsolideringen.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 991 niveauet (Købt i 983 niveauet). Genkøb ved brud af 1.002 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 1.002 niveauet. Genkøb ved bekræftet brud af 1.002 niveauet. Strategi: Sælg.

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,5 pct. (8 point) i indeks 1.518 – er der tale om en accelererende tertiær nedtrend. Opbremsning konsolidering ved brud af 1.535 niveauet.

BørsUdsigten noterer at den normalt  stærke støtte i 1.550 niveauet er blevet brudt. Bruddet udløser et meget stærkt salgssignal og en sekundær topformation i form af en bekræftet SHS formation. Bruddet af 1.550 niveauet vil indikere en test af 1.400 niveauet.
S30 har eksekveret EXIT.
Tertiært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af 1.593 niveauet (købt i 1.603 niveauet). Genkøb ved brud af 1.540 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,625 niveauet (købt i 1.580 niveauet). Genkøb ved brud af 1.615 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede med et fald på 0,6 pct. (66 point) i 11.793.

Ser BørsUdsigten dagschartet på DAX30, er der tale om en accelererende tertiær nedtrend. På vores candlelight fik vi et lille købesignal; men vi skal over 11.800 før vi får en indikation på en opbremsning.

BørsUdsigten fik en bekræftet indikationen på en midlertidig top i form af en dobbelt top eller SHS formation. Bekræftelsen skete ved bruddet af 11.850 niveauet. Næste støtte ved 11.300 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved brud af 12,050 niveauet (købt i 12.160 niveauet). Genkøb ved brud af 11.850 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.200 niveauet (købt i 11.800 niveauet). Genkøb ved brud af 11.850 niveauet. Strategi: Sælg 

 

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet tirsdag morgen for USD/DKK krydset (6,639) blev den stigende trend brudt i 6,67 niveauet. Sekundært er der fortsat tale om en konsolidering med en toplinien i 6,71 niveauet. Bundlinien ligger fortsat i 6,645 niveauet (testes NU)

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 6,665 niveauet. Genkøb ved brud af 6,665 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,667 niveauet. Genkøb ved brud af  ved brud af 6,71 niveauet. Strategi: Sælg 

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.