Oplæg til Dobbelt Top?

BørsUdsigten: Nye Stigninger til Råvarer? USD konsolidering på et højere Niveau!

 

Wall Street lukkede mandag fra et fald på 0,5 pct. og stigninger på op til 0,7 pct., for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,7 pct., for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,5 pct. til morgen, tirsdag. (Kina, Japan og Thailand holder lukket på grund af helligdage).

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct, når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere, nu til morgen, tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,3 pct. (11 point) i 4,193, er indekset fortsat tæt på bundlinien i 4.180 niveauet – men også på toplinien i 4.211 niveauet. Brud af disse niveauer SKAL følges!!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.160 niveauet. (solgt i 4.170 niveauet). Stop loss ved brud af 4.180 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.878 niveauet (solgt i 3.867 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.128 niveauet. Strategi: Køb

Stigende USD og Stigende aktier, giver mulighed for a Perfect Bull (All IN)

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Holder Lukket i dag, tirsdag.

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,8 pct. (241 point) i 28.813 – handles fortsat) er der overordnet tale om en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 28.400 niveauet, og en toplinie i 30.525 niveauet. På den korte bane udsendes nyt købesignal ved brud af 29.200 niveauet, og spekulativt salgssignal ved brud af 28.860 niveauet (testes NU). Chartet har brudt den stigende tertiære trendlinie i 29.075 niveauet, hvilket bekræfter mindst en tertiær sideløns konsolidering.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.800 niveauet. (solgt i 30.000 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.860 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 29.550 niveauet (købt i 29.167 niveauet). Genkøb ved brud af 29.429 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Holder Lukket i dag, tirsdag!

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,8 pct. (28 point) i 3.447 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud af en tertiær konsolidering ved bruddet af  3.455 niveauet og et salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.455 niveauet (solgt i 3.455 niveauet). Stop loss ved brud af 3.455 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.433 niveauet (købt i 3.465 niveauet). Genkøb ved brud af 3.482 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,6 pct. (10 point) i indeks 1.552 – er der tale om en test af støttelinien i 1.553 niveauet, efter det spekulative salgssignal. Sekundært er der fortsat tale om en stigende trendlinie.

BørsUdsigten ser en test af 1.650-75 niveauet, efter den nye ATH notering.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.553 niveauet (købt i 1.511 niveauet). Genkøb ved brud af 1.559 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.449 niveauet (solgt i 1.475 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.501 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,7 pct. (15 point) i indeks 2.232 niveauet, er der tale om en negativ konsolidering, der kan munde ud i en positiv fortsættelse så hold øje med toplinien på den korte bane.

BørsUdsigten noterer at der er tale om en dobbelttop, hvilket er en advarsel om en midlertidig topformation. Brud af 2.280 niveauet – vil annullere oplægget. Brud af 2.206 niveauet forstærker salgssignalerne.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.240 niveauet (købt i 2.230 niveauet). Genkøb ved brud af 2.240 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.208 niveauet (købt i 1.880 niveauet). Genkøb ved brud af 2.280 niveauet. Strategi: Sælg

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,7 pct. (101 point) i indeks 15.236), er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering. Toplinie i 15.325 niveauet og bundlinie i 15.125 niveauet. Brud SKAL følges.

BørsUdsigten ser en mulig dobbelt top. Bekræftelse ved brud af 15.125 niveauet. Annullering af topformationen ved brud af 15.425 niveauet. Brud skal fælges.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position 15.240 niveauet (købt i 15.260 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 15.333 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.060 niveauet (solgt i 13.813 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.200 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10årige amerikanske statsobligation (1,609 pct.) er der tale om et brud af den sidelæns konsolidering i 1,61 pct.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,595 niveauet af en lang position (solgt i 1,61 pct.). Hjemtagelse af gevinst af renten ved brud af 1,61 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt af en lang position i 1,618 (solgt i 1,584 pct.) Stop loss ved brud af 1,54 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,178) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af en sekundær faldende trend i 6,137 niveauet. Bruddet af 6,137 niveauet udløser første købesignal. På vores “candlelight” er der tale om et vendesignal!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,137 niveauet (solgt i 6,34 niveauet). Stop loss ved brud af 6,137 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,27 niveauet (Købt i 6,22 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,22 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet indikerer, at man skal åbne sine korte USD positioner!!

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (9.917 USD pr. ton) er der tale om en konsolidering fortsættelse af stigningstakten efter bruddet af toplinien i 9.325 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 9.880 niveauet (solgt i 9.790 niveauet). Stop loss ved brud af 9.790 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 8.700 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 9.275 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (67,5) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af den faldende tertiære konsolidering 67,3 niveauet. Efterfølgende et salgssignal ved bruddet af 68 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 67,3 niveauet (solgt i 68 niveauet). Stop loss ved brud af 66,7 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 65 niveauet (solgt i 66,3 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 65,7 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.l rights reserved.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.