OLIE! Uddrag af dagens BørsUdsigt – Åben Udgave (Gratis)

Uddrag af dagens BørsUdsigt – Åben Udgave (Gratis)

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres uforandret til lidt lavere nu til morgen, onsdag.

Nymex Crude / WTI, er senest noteret i 52,15 (52,30) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 58,70 (59,40) USD pr. tønde.

Den store difference mellem WTI og UK Brent indikerer, at amerikanerne ikke kan dække underskuddet ved øget produktion.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (58,7) er der fortsat tale om stærkt accelererende trend, på trods af opbremsningen (flag på flagstang?) Bruddet af 58,5 niveauet, udsendte et nyt købesignal og bekræftede den positive trend.

BørsUdsigten’s vurdering om en konsolidering ser ud til at holde!

Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten genkøbt og lukket short ved bruddet af 52 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af spekulativ short ved brud af 57,5 niveauet (oppefra). Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 53 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 56,75 niveauet (oppefra). Åbning af short ved brud af 53 niveauet. Strategi: Køb. 

De korte momentumindikatorer konsoliderer sig i extremt overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i Rent køb!

BørsUdsigten vurderer, olieselskaber kan blive ret interessante, da de for øjeblikket producerer et rigtig pænt cash flow, og overskud – der danner grundlag for pæne udbytter!

Olieaktier skal købes på tilbageslag.

Handel med olieaktier på brentsignalerne!

UK Brent: Dagschart


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.