Nyt signal i Novozymes og Betsson

Nyt signal i flere nordiske aktier blandt andet i danske Novozymes og svenske Betsson. Novozymes var tæt på at fuldføre en dobbelt top. Men med mandagens stigning betyder, at den faldende tendens på kort sigt er brudt og stigningen i kursen giver et mindre ”gap”, endvidere er der etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet.

Bollingerkanalen på dag.

Bollingerkanalen på dag.

Dagen op til stigningen har aktiekursen bevæget sig vandret i niveauet, hvilket trækker op i RSI og Momentum, da kursudviklingen kommer fra en faldende tendens. RSI er kommet ud af neutral zone og Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD har ligeledes etableret en bund.

Ugegrafen

Ugegrafen

Der har været  købssignal i Parabolic-modellen siden begyndelsen november, mens Bollingerkanalen endnu er i salg. Novozymes kommer med regnskab den 20/1. Køb aktien hvis ikke du har Chr. Hansen Holding i porteføljen.

Det relativobjekt viser styrke.

Det relativobjekt viser styrke.

 

Betsson holder fast i den stigende trend, aktien har været i siden maj 2013. Dengang blev aktien handlet i kurs 160, og i dag står aktien i 280. Den stigende tendens har sendt RSI op i det overkøbte niveau på ugebasis. Der er ligeledes etableret en positiv tendens i Momentum på månedsbasis, hvilket bekræfter, at der er yderligere vækst i aktiekursen.

Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er begge i køb på ugebasis, mens der er etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen for 5 dage siden. Anbefaler køb på niveauet.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.