Nyt signal i skovselskaberne

Flere af de nordiske skovselskaber er vendt rundt og stiger på ugebasis med nye signaler. Det er blandt andet selskaberne: BillerudKorsnäs, Holmen, SCA samt Stora Enso.

BillerudKorsnäs fandt en bund i juli sidste år i niveauet 100 og siden har aktien været i en stigende trendkanal. Aktien handles i niveauet 125 i øjeblikket. På dagsniveauet er der etableret købssignal i  Bollingerkanalen. På ugebasis er der netop etableret et købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit ligger side om side og der er ikke noget klart signal i modellen. De tre indikationsmodeller har alle etableret bundformation og det gør, at aktien ser interessant ud.

BILL i en stigende trendkanal

Momentum på månedsniveauet har mistet pusten og er faldet tilbage. Nærmeste støtteniveau er ved 112 og herefter i niveauet 100, mens nærmeste modstandsniveau er ved 130 og herefter i niveauet 145. Ser interessant ud på det nuværende niveau.

Holmen fandt en bund i december i niveauet 175 og i løbet af foråret steg aktien op til niveauet 215 i april. Siden har aktien været i en faldende tendens og ramte niveauet 182-184 for 4 uger siden, men siden er aktien steget og handles nu i niveauet 195-200.
Stigningen i aktien har givet købssignal i Bollingerkanalen på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra af kursudviklingen og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 3-5 uger.

Holmen på ugebasis med en bundformation i MACD.

De 3 indikationsmodeller har alle etableret en bundformation. RSI har ramt niveauet 50, mens MACD stadig er under 0.
Momentum på månedsniveauet har etableret en dobbelt bund og er brudt igennem det glidende gennemsnit. Nærmeste modstandsniveau er ved 215, mens nærmeste støtteniveau er ved 180 og herefter i niveauet 170. Ser interessant ud på niveauet.

SCAs seneste bundformation var i niveauet 72 tilbage i juni og dermed ligger den over den foregående bund, som i december var i niveauet 68. Dermed er der etableret en stigende trend. På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen og det samme er tilfældet på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 3-5 uger. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt niveauet 50.

SCA med nyt signal.

Der er etableret en dobbelt bund i Momentum-modellen på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 85 og herefter i niveauet 90, mens nærmeste støtteniveau er ved 70-72 og herefter i niveauet 65. Aktien er med i den nordisk portefølje. 

Stora Enso ser ud til at have fundet støtte i niveauet 100 og har været i en stigende tendens de sidste par dage, hvilket har givet købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Stigningen i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne Parabolic og Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis og kursen skal over 114, før der bliver etableret et købssignal i modellerne. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 116 som en modstandslinie. Omsætningen har været stigende, hvilket er positivt idet det bekræfter, at investorerne er interesseret i aktien til en højere kurs.

Er ved at bryde igennem de glidende gennemsnit nedefra.

Momentum på månedsniveauet har etableret en dobbelt bund. Nærmeste modstandsniveau er 130 og herefter i niveauet 145-150, mens nærmeste støtteniveau er ved 100 og herefter i niveauet 95. Har man ikke skov i porteføljen, ser Stora Enso mest interessant ud i øjeblikket.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.