Nyt rally?

Den korte uge på det danske marked gør, at flere markedsdeltagere ikke er så aktive i markedet. Vi nærmer os regnskaberne for 1. kvartal, hvilket kan give udsving i de enkelte aktier i den kommende måned. Endvidere er der udbytte på vej fra flere selskaber, da de har valgt at sende penge direkte til aktionærerne.

D/S Norden oplever en positiv udvikling i Baltic Dry-indekset den seneste tid, hvilket bekræfter den positive tendens i den underliggende forretning. Teknisk er aktien i en stigende trendkanal og det har stået på siden november, hvor aktien var i kurs 90 og i dag er aktien i 140. Meget indikerer, at man skal bruge tilbagefaldene til at samle op, da BDI fortsætter op. Nærmeste modstandsniveau er ved 150 og herefter i niveauet 170, mens nærmeste støtteniveau er 130. Shipping ser fortsat interessant ud.

TDC kunne mandag meddele, at de havde fået ny aktionær, idet T. Rowe Price Grou var kommet over 5 pct. og onsdag morgen hævede Berenberg deres anbefaling på TDC fra hold til køb. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 34-40 siden juni 2016. Der er divergens mellem Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis, idet førstnævnte er i salg, mens sidstnævnte er i køb.

Indikationsmodellerne Momentum, MACD og RSI bevæger sig i hver sin retning. Momentum bevæger sig sidelæns, mens MACD falder og RSI stiger. De uensartede signaler indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Er Nets ved at finde melodien på markedet? Nets-aktien har haft en stigende tendens siden midten af marts, hvor aktien testede 106 og i dag handles aktien i 114-115. Kursen skal i niveauet 118-119, før der bliver etableret et købssignal på ugebasis. MACD-modellen har etableret en bund og der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Mangler man it i sin portefølje, er Nets en mulighed.

Efter hørerapparatsmesse i USA ser det ud til, at William Demant igen er blevet markedsdeltagernes øjesten i den branche. Teknisk har aktien taget sig en rebound efter den i december testede 114-116, og nu handles aktien i niveauet 145-150, hvilket har trukket RSI op i det overkøbte niveau på ugebasis. Det indikerer, at aktien har brug for en pause i den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 175, mens nærmeste støtteniveau er ved 150. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Denne uge byder på en række regnskaber fra de helt store svenske selskaber: Torsdag er det AAK, ABB, Axfood, BillerudKorsnäs, Intrum Justitia samt Orexo. Fredag er det Arcam, Cloetta, Husqvarna, MTG samt SSAB.

SSAB har bevæget sig vandret de seneste 3½ måned. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 35, mens Bollingerkanalen er gået i salg på ugebasis. Der er divergens mellem Momentum og RSI på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

C20 på ugebasis.

C20-indekset har fået øget sin Momentum den seneste uge og har nu en stigende tendens, mens RSI bevæger sig vandret. Tendensen i kursgrafen peger fortsat opad og har ramt niveauet 930. Signalmodellen Bollinger er i køb og har været det i 16 uger.

Nærmeste støtteniveau er ved 900, mens nærmeste modstandsniveau er ved 940. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 890.

 

DK Portefølje
SAS er sat på salgslisten og Schouw har fået hævet målkursen og stop-loss.

 

Nordisk portefølje
Så kom der gang i Yara. Flere aktier på kandidatbænken.

God påske.
Mvh
Lars Persson

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends Mærket
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.