Nye købssignaler

Flere selskaber har i denne uge har etableret nye signaler på den danske børs, det er blandt andet Royal Unibrew, Schouw og FLSmidth.

Royal Unibrew

Royal Unibrew i Bollingerkanalen. 

Royal Unibrew holder fast i den stigende trendkanal og har genetableret sit købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis efter to uger i salg. Parabolic er fortsat i salg på ugebasis, men et brud af modstandsniveauet 300 vil give et købssignal. Der er en positiv tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis, hvilket bekræfter den positive tendens i aktiekursen. Afvent udviklingen. 

Schouw

Schouw på ugebasis. 

Schouw er tilbage i den stigende trendkanal efter et kortvarigt tilbagefald i midten af januar. Faldet i aktiekursen gav et hak i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet stiger og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver en positiv indikation i aktien. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 415, så anbefales det, at man køber til porteføljen.

FLSmidth

FLSmidth

FLSmidth har etableret en dobbelt bund og siden bunden i januar er aktien steget med 20 kr. Det har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. På ugebasis er det korte glidende gennemsnit blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger som et modstandslinie i niveauet 245. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Der er endvidere etableret en bundformation på månedsbasis i Momentum. Nærmeste modstandsniveau er ved 250, 260 og i 270, mens nærmeste støtteniveau er ved 220 og 210.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, ,

Kommentarer er lukket.