Nye købssignaler

Følgende tre aktier har etableret et nyt interessant signal i ugerne der er gået: SimCorp, DFDS og TK Development.

SimCorp leverede et regnskab, som markedet først reagerede negativt på, men siden har aktiekursen rettet sig, og der er etableret et købssignal på ugebasis. Aktien tog et dyk fra 400 til 300 i begyndelsen af år, men har siden bevæget sig vandret i niveauet 280-310 frem til denne uge.

Nyt signal i SimCorp.

Nyt signal i SimCorp.

Regnskabet i denne uge har fået aktien til at stige. Der er en positiv tendens i Momentum, RSI og MACD på ugebasis. Der er ligeledes etableret en bundformation i Momentum på månedsniveauet, hvilket bekræfter hastigheden i aktien. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis testes som modstandslinie i 325. Overvejer køb af aktien til porteføljen.

DFDS er afhængig af udviklingen i den engelske økonomi og et Brexit vil påvirke forbruget i Storbritannien, hvilket kan få negative konsekvenser for selskabet. Aktien var stigende op til regnskabet og fik endnu mere fart på med opjusteringen, der blev præsenteret i forbindelse med regnskabet.

DFDS på ugebasis.

DFDS på ugebasis

Der er købssignal i Bollingerkanalen og i Parabolic på anden uge. De glidende gennemsnit er ved at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Momentum har etableret en bundformation og er stigende. Afvent udviklingen.

TK Development har etableret et nyt købssignal i ugen, der er gået i det to signalmodeller på ugebasis i både Bollingerkanalen og Parabolic. Der er en stigende tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens i aktiekursen. Momentum på månedsniveauet er stigende og bekræfter hastigheden i aktien.

TK Development på ugebasis.

TK Development på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er i kurs 8 og herefter i niveauet kurs 9. Giver aktien et spekulativt køb på niveauet.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, ,

Kommentarer er lukket.