Nye all times highs

Det er nu vi skal til at passe på. Markedsdeltagerne er faldet i søvn med et lavt Vix-indeks og kedelig udvikling i guldet til følge. Husk at have redningsvesten indenfor rækkevidde.

Tirsdag var der fokus på Topdanmark, da selskabet opjusterede forventningerne til det kommende årsregnskab og der forventes et resultat efter skat på 1,3-1,4 mia. kr. Teknisk bevæger aktien sig fortsat vandret i niveauet 260-310. Bollingerkanalen har etableret et købssignal i begyndelsen af året og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af februar. De tre indikationsmodeller er ved at etablere en bundformation. RSI er steget til 65. Momentum på månedsbasis er i en stigende tendens. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Pandora er brudt over den tidligere topformation på ugebasis 699 fra januar og nu handles aktien i niveauet 690.  Bollingerkanalen er gået i køb igen efter at have været 6 uger i salg. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i midten af juni og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 625 som en støttelinie. Se analysen længere ned i den mail.

Torsdag var der kvartalsregnskab fra Bang & Olufsen, der viste en positiv vækst i omsætningen på 16 pct. og selskabet opjusterer sin omsætningsforventninger fra 2,3 mia. kr. til 2,5 mia. kr. B&O hæver EBIT fra -50 mio. kr. til 25 mio. kr. Fundamentalmodellen indikerer en fair pris på 38 kroner pr. aktie mod dagens kurs på 34,82.
Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 30-40. Den positive meddelelse har sendt Bollingerkanalen i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i juli. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller. MACD er over 0 og RSI er over 60. Den seneste bund ligger højere end den foregående bund. Momentum på månedsbasis er ligeledes i en stigende tendens. Bliver modstandsniveauet 38-40 brudt, er næste modstandsniveau ved 47-50.  Aktien ser interessant ud på niveauet.

Chr. Hansen fandt en bund under 510-520 og er nu handlet op i niveauet 580. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 590 som en modstandslinie. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller. RSI er over 50 på ugebasis. Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation.

I denne uge er der regnskab fra Chr. Hansen Holding om torsdagen og fredag er det Tryg.

C25 på ugebasis.

C25-indekset har rettet sig i de sidste par uger og har ramt niveauet 1700 efter at have testet niveauet 1550 i begyndelsen af marts. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen for 6 dage siden og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af marts. På ugebasis er der igen købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Den stigende tendens i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD, Momentum og RSI har alle etableret en bundformation på ugebasis. MACD er over 0 og RSI har ramt 62.  Nærmeste modstandsniveau er ved 1760 og herefter i niveauet 1795, mens der er støtte i niveauet 1680 og herefter i niveauet 1620.

 

DK Portefølje
Tager cBrain med i porteføljen igen. Aktien har etableret et nyt købssignal.

Nordisk portefølje
Tager Duni med i porteføljen.

Stærk udvikling i de amerikanske indeks
De amerikanske indeks har klaret sig godt hen over påske. Først var der stærke jobtal før påske, mens der var lidt flere ledige end ventet. Der er stadig meget, der skal gøres før det amerikanske samfund er tilbage i omdrejninger.
Amerikanske regnskaber i den kommende uge: JPMorgan Chase, UnitedHealth Group, Bank of America, PepsiCo, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, BlackRock, Goldman Sachs samt U.S. Bancorp.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 er handlet op over 4050 og holder dermed fast i den stigende tendens, som blev etableret tilbage april og maj. Bollingerkanalen har været i køb siden begyndelsen af maj. Den stigende tendens trækker op i både MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 78 og MACD er over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 4200, som vil blive ramt i august, hvis tendensen fortsætter. Nærmeste støtteniveau er ved 3900. Momentum på månedsbasis er faldende, så hold øje stop-loss.

IT-indekset på ugebasis.

Nasdaq Composite nærmer sig sin topformation fra februar i niveauet 14.000. Torsdag lukkede indekset i 13.800. Der er genetableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og på dagsniveauet er der etableret købssignal for 6 dage siden.
De tre indikationsmodeller er begyndt at stige og RSI er over 60. Nærmeste modstandsniveau er ved 14.500 og herefter i niveauet 15.000. Nærmeste støtteniveau er ved 13.600 og herefter i niveauet 13.000.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Konsolidering i Nikkei
Det japanske marked konsoliderer sig i niveauet 28.500-30.500 og det har stået på siden midten af januar. Den vandrette formation betyder, at signalmodellerne og de glidende gennemsnit på dagsniveauet har skiftet signal flere gange.

Det japanske markedet på ugebasis.

På ugebasis holder købssignalet fortsat i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af juni. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 68, mens Momentum er i en faldende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 30.500 og herefter i niveauet 33.500, mens der er støtte i niveauet 27.500-28.000 og herefter i niveauet 26.500-27.000.
Strategi: Holder fast i mine japanske investeringsbeviser.

Det svenske marked på ugebasis.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende og har år til dato givet et afkast på 19,5 pct. Der er købssignal i alle modellerne både på dags- og ugeniveauet. RSI er over 90 på ugebasis og Momentum fortsætter den stigende tendens.
Momentum på månedsniveauet fortsætter ligeledes den stigende tendens, hvilket bekræfter den gode stemning i indekset. Nærmeste modstandsniveau er fortsat 2250 og herefter i niveauet 2300, mens der er støtte i niveauet 2150 og herefter i niveauet
Strategi: Hold på det svenske marked.

BHG Group på ugebasis.

BHG Group har genvundet den stigende tendens. Den seneste bund i niveauet 140 ligger over den foregående bund, som lå i niveauet 120. På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et købssignal, men de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og der bliver etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 50, mens MACD fortsat er under 0.
Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 180 og herefter i niveauet 210. Anbefaler køb af aktien på niveauet.

Det tyske indeks på ugebasis.

Frankfurt DAX 30 er brudt igennem modstandsniveauet 15.000 og har de sidste 3 dage bevæget sig vandret i niveauet 15.200. Der er købssignal i alle modellerne på dagsniveauet.
På ugebasis er der ligeledes købssignal i alle modeller og der er en positiv tendens i de 3 indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 90 og MACD er over 0. Momentums seneste bund er højere end den foregående, hvilket viser en styrket udvikling i indekset.
Momentum på ugebasis har etableret en topformation og ligger side om side med det glidende gennemsnit i modellen. Nærmeste modstandsniveau er ved 15.500 og herefter i niveauet 16.000, mens der er støtte i niveauet 14.600 og herefter i niveauet 14.000.
Strategi: Hold på det tyske marked.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er Pandora og TCM Group.
Pandora har brudt modstandsniveauet 690 og er nu handlet op i niveauet 720. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af marts i niveauet 620. Bollingerkanalen har etableret et købssignal i begyndelsen af marts. På ugebasis genetablerede Bollingerkanalen igen et købssignal og de glidende gennemsnit undgik at blive brudt oppefra i februar. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 630. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 70 og MACD er over 0.

Pandora på ugebasis.

Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens, hvilket indikerer, man skal holde øje med støtteniveauet. Der er 3 åbne ”Gaps” på dagsniveauet fra marts: 609,2-627, 657,2-658,4 og herefter i niveauet 685,8-692,4. Nærmeste støtteniveau er ved 660 og herefter i niveauet 600, mens der er modstand i niveauet 750 og herefter i niveauet 800. Brug tilbagefald til opsamling i aktien. (Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).  

TCM Group holder fast i den stigende tendens, som blev etableret i marts 2020, hvor aktiekursen ramte 80 og i dag handles aktien i niveauet 160-165. På dagsniveauet er der købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af marts.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger genetablerede et ”Golden Cross” i midten af december. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikation modeller på ugebasis. RSI er over 70 og MACD er over 0.
Momentum har etableret en topformation, hvilket gør, at man skal holde øje med stop-loss. Nærmeste modstandsniveau er ved 190 og herefter i niveauet 225. Nærmeste støtteniveau er ved 155 og herefter i niveauet 135. Køb ved tilbage i aktiekursen.

Olieprisen i vandret formation
Guldet har etableret en dobbelt bund i marts ved støtte i niveauet 1680. På dagsniveauet har de glidende gennemsnit etableret et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen er gået i køb.
På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og det glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i slutningen af november. RSI er under 40.

SEK/DKK: Krydset testede niveauet 72,4 i begyndelsen af april og er i dag handlet op i niveauet 73,1. På dagsniveauet har de glidende gennemsnit 8 og 24 etableret et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen er gået i køb. Tendens er dog overordnet i en faldende tendens. RSI har ramt 45 på ugebasis.

EUR/USD: Krydset var en tur under 1,175, men er nu handlet op i niveauet 1,19 og det har givet købssignal på dagsniveauet, mens der fortsat er salgssignal på ugebasis. RSI er kommet op i 34.

Metalmarkedet: Industrimetallerne fortsatte med at konsolidere sig i niveauet.

Landbrugsmarkedet: På det område er prisudviklingen lidt mere uensartet. Tømmerpriserne fortsætter op, mens kakao, kaffe og sukker falder tilbage. Bomuld og orangejucie bevæger sig vandret. Men kornafgrøderne er mere uensartede. Majs fortsætter den stigende tendens, mens hvede falder.


Brent Spot bevæger sig vandret i niveauet 62-64. Der er salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede ”Death Cross” i midten af marts. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 60, mens nærmeste modstandsniveau er ved 70.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.