NPinvestor.com er igang med et aktieudbud

Min samarbejdspartner NPinvestor.com er igang med et aktieudbud, der varer indtil onsdag den 29. november, hvor udbuddet slutter. Derefter skal selskabet noteres på Nasdaq First North i København.
Du kan købe aktier nu, og kursen er mellem 14 og 18 kr.
NPinvestor.com er en finansiel virksomhed med en ny vinkel på aktiehandel. Selskabet har selv udviklet sin egen trading platform, og den platform indeholder et koncept, der hedder Copy Trading.
Det er en ny revolutionerende investeringsform, hvor investorer kan kopiere ekspertyrs handler fuldautomatisk og i realtid samtidig med, at der er total gennemsigtighed og mulighed for individuelle indstillinger. Dvs. at man bl.a. kan investere, så man får samme handler som den eller de aktieeksperter man foretrækker at følge.
Jeg er selv en af Copy Trader Masteren, og jeg har indtil videre handlet Nasdaq100-indekset.
Hvis du ønsker at købe aktier i Selskabet, så er det nu, du skal gøre det. Enten via din bank eller via Nordnet.
Du kan læse mere om selskabet her: www.npinvestor.com
Hilsen,

Lars Persson


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.