Nordiske aktier til kandidatbænken

Der er stadig salgssignal i de nordiske indeks, men det betyder ikke, at der ikke findes selskaber i en optrend, der er bare ikke mange af dem.

Loomis der håndterer kontanter har bevæget sig vandret i niveauet 240-280 i 2022 og har givet et afkast på 3,4 pct.
På dagsniveauet har de glidende gennemsnit etableret et Golden Cross for 3 dage siden og Bollingerkanalen er gået i køb for 8 dage siden.

Det er bedre end minus 20 – 30 eller 40 pct.

På ugebasis er der etableret købssignal i Bollingerkanalen, men det kræver, at kursen lukker over 245 for at signalet holder. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har endnu ikke etableret et Golden Cross, men holder den positive tendens, bliver der indenfor 2-3 uger etableret et.
Den positive tendens i aktiekursen har trukket op i Momentum, hvor det glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra i juni. RSI er stigende og har ramt 45. MACD er tæt på at bryde over 0, hvilket bekræfter det positive signal i aktien. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Wärtsilä laver løsninger til energi -og marinesektoren. Der er etableret en dobbelt bund. Første bund var i maj og anden bund var i slutningen af juni.
På dagsniveauet er de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage tæt på at etablere et Golden Cross. Bollingerkanalen har været i køb 8 dage.

Vi venter på nyt signal.

På ugebasis er Bollingerkanalen stadig i salg, men lukker kursen 7,76, skifter signalet. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 9 som en modstandslinie.
Den positive tendens i aktiekursen trækker på Momentum på ugebasis og det har stået på siden midten af april. Den samme positive tendens ses i RSI som har ramt 42. MACD er fortsat under 0, hvilket indikerer, at man skal afvente situationen.
Nærmeste modstandsniveau er ved 9 og herefter i niveauet 11,5, mens der er støtte i niveauet 7 og herefter i niveauet 6. Aktien er på kandidatbænken.     

Sensys Gatso Group udvikler og sælger sikkerhedssystemer indenfor trafikområdet. Aktien bundede i 0,8 i februar og handles i denne uge i niveauet 1,00-1,10.
På dagsniveauet er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et Death Cross i slutningen af juni.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross i midten af april.
Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er på ugebasis brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra og RSI er under 50. MACD bevæger sig vandret i niveauet 0-0,04.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1,2 og herefter i niveauet 1,23, mens der er støtte i niveauet 0,94 og herefter i niveauet 0,90. Aktien ser interessant ud på niveauet.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, ,

Kommentarer er lukket.