Nibe Industrier bryder 230

Den svenske koncern producerer produkter til hjemmet, blandt andet vandvarmer, brændeovne samt varmepumper.

Teknisk er kursen kommet over 220 og i går ramte kursen 230. Stigningen skal ses i lyset af en vandret formation i aktiekursen fra begyndelsen af november til slutningen af marts, hvor kursen bevægede sig i niveauet 195-210.

Trendkanal.

Trendkanal.

Den positive tendens i aktiekursen de sidste tre uger trækker op i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic har været i køb siden november.

Momentum for Nibe på ugebasis.

Momentum for Nibe på ugebasis.

Det lange glidende gennemsnit har støtte ved niveauet 205. Momentum på månedsniveauet har etableret en ny optrend, hvilket bekræfter styrken i aktiekursen.

Anbefaler køb på niveauet med 260 som målkurs.

 Se også analysen af TDC https://aktieraadet.dk/har-tdc-momentum-nok/

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.