Negativ Konsolidering – Positiv Fortsættelse?

BørsUdsigten: Omsluttende Reverse!

 

Wall Street lukkede mandag med fald på mellem 0,0 pct. og 1,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag fra fald på 0,1 pct. til en stigning på 0,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).

De asiatiske børser noteres uensartet fra fald på 0,4 pct. til en stigninger på 2,0 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:10).

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når Wall Street åbner senere tirsdag

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret nu til morgen, tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,5 pct. (20 point) i indeks 4.329 niveauet, er der tale om en test af den accelererende tertiær nedtrend (konsolidering), der oftest munder ud i en positiv fortsættelse.

BørsUdsigten forventer (gætter), at 4.300 støtten vil afvise.

S&P500 ligger i rent køb (fuld eksponering) og Buy the Dips. Det bekræftede brud af 4.300 niveauet indikerer en yderligere stigning mod den gamle top i 4.800 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at vi kan være tæt på “a perfect bull“, hvor Wall Street og USD begge ligger i Køb! Se USD vurdering

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (solgt) en lang position ved bruddet af 4.375 niveauet (købt i 4.145 niveauet). Genkøb ved brud af 4.345 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.119 niveauet (solgt i 4.116 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.206 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,5 pct. (175 point) i 32.523 (handles fortsat), er der tale om en midlertidig topformation, og mindst en  opbremsning / konsolidering efter bruddet af den tertiære acceleration, og efterfølgende tertiære trend. Det udløser et salgssignal.

De glidende gennemsnit viser 3 golden cross, hvilket underbygger en længerevarende optrend. (Fuld eksponering)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 33.495 niveauet (købt i 31.925 niveauet). Genkøb ved brud af 32.700 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 27.350 niveauet (solgt i 27.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 32.340 niveauet. Strategi: Køb 

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset plus 1,2 pct. (38 point) i 3.188 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en omsluttende reverse, og en test af bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 3.198 niveauet. Test af den gamle støtte nu modstand er normalt.

Der er dannet “a death cross”, og der er teoretisk ikke længere tale om en optrend.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.180 niveauet (solgt i 3.250 niveauet). Stop loss (sælg) ved brud af 3.175 niveauet Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.234 niveauet (købt i 3.240 niveauet). Genkøb ved brud af 3.272 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,8 pct. (15 point) i indeks 1.997, er der tale om en test af den gamle bundlinie, nu modstand i 2.025 niveauet. EXIT-linien afviste i første omgang, og yderligere nedtur indikeres. Det er normalt, at brud af en stærk støtte testes efter brud. BørsUdsigten vurderer, at der mindst mindst er tale om en konsolidering. Bruddet SKAL følges!

Første advarsel i form af “a death cross” er udløst, og nu støttelinien i 2.025 niveauet. Brud indikerer test af det 200 dages glidende gennemsnit i 1.860 niveauet.

Der er IKKE længere tale om en Ren Optrend i danske aktier. Det betyder, at man skal afvente køb af danske aktier, og sælge på rebounds.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.050 niveauet (købt i 2.045 niveauet). Genkøb ved brud af 2.025 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.025 niveauet (købt i 2.050 niveauet). Genkøb brud af 2.048 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,1 pct. (3 point) i 2.239 er der tale om en tertiær nedtrend (konsolidering). Det 24 dages glidende gennemsnit, og det 50 dages glidende gennemsnit er brudt – hvilket er negativt, og et oplæg til “a death cross”

BørsUdsigten ser fortsat en omvendt SHS formation (Skulder-Hoved-Skulder). Situationen er dog blevet mere anstrengt.

BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier ligger i Rent Køb. Strategi: Buy the dip; men vær meget forsigtig.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.320 niveauet (købt i 2.250 niveauet). Genkøb ved brud af 2.250 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.258 niveauet (købt i 2.175 niveauet). Genkøb ved brud af 2.278 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,1 pct. (17 point) i indeks 15.813 niveauet, er der tale om en tertiær negativ konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Det 24 dages glidende gennemsnit blev brudt, og nu også det 50 dages glidende gennemsnit, hvilket er en advarsel om mindst en opbremsning / trendændring, og “a death cross”

Der er tale om en ren optrend! (overordnet trend). Benyt en Buy the Dip strategi – men vær forsigtig! (Ikke Grådig – Små Avancer ved Spekulative Køb!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 16.225 niveauet (købt i 15.775 niveauet). Genkøb ved brud af 15.860 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 15.958 niveauet (købt i 16.000 niveauet). Genkøb ved brud af 16.400 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (3,735 pct.), er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 3,83 niveauet, og en bundlinie i 3,72 niveauet (Testes NU).

Den 30-årige realkreditobligation noteres den 21. juni til en rente i 6,91 pct. mod 5,85 pct. samme tid sidste år.

BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0 -1,5 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.

Reporenten blev fastsat uforandret 5,0 til 5,25 pct. 

BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,00 – 5,25 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op. BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023. (Helt i overensstemmelse med udmeldingen ved rentemødet den 14. juni).

Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!

Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!

I sidste måned, maj, faldt inflationen til 4,0 pct. fra 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni. 

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,79 niveauet (købt i 3,70 niveauet). Genkøb ved brud af 3,75 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,55 niveauet (solgt i 3,48 pct.). Stop loss ved brud af 3,64 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,82) til morgen, tirsdag, er der tale om en fortsat nedtrend og brud af den spekulative konsolidering, efter bruddet af bundlinie i en tertiær konsolidering i 6,92 niveauet. Bruddet skal følges! (Lukning af terminer)

BørsUdsigten konstaterer, at der var tale om en konsolidering, der oftest mundede ud i et yderligere fald.

BørsUdsigten har en konspirationsteori om en alternativ handelsvaluta baseret på rubler og yuang – samt indonesiske og malaysiske valutaer, baseret på guldfod. En sådan ændring tager dog tid, og vi ved ikke eksakt hvornår.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en position ved bruddet af 6,935 niveauet (købt i 6,78 niveauet). Genkøb ved brud af 6,83 niveauet. (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,90 niveauet (købt i 6,80 niveauet). Genkøb ved brud af 6,89 niveauet. Strategi: Sælg

USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,835 USD) til morgen, tirsdag, er der tale om en opbremsning i en positiv tertiær konsolidering.

BørsUdsigten noterer, at den lange chartformation (LME Lagre) er en kileformation, hvor 75K har været bundniveau i 5 år (femårschartet).

BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier.

Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre  – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes mandag med et fald på 1.100 tons i 79.300 tons, mod 260.000 tons for 17 mdr. siden.

Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.

Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,89 niveauet (købt i 3,65 niveauet). Genkøb ved brud af 3,90 niveauet.  Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,74 niveauet (solgt i 4,04 niveauet). Stop loss ved brud af 3,78 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (74,5) til morgen, tirsdag, er der tale om en opbremsning i en rebound i en sidelæns konsolidering.

Der er udløst et death cross. Skæringen (salgssignalet) kommer i en faldende trend, og er rimeligt stærkt.

Prisudviklingen på Olie kunne tyde på at OPEC+’s (officielle) aftaler om kvoter IKKE overholdes.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 75,5 niveauet (købt i 74,5 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 75,5 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 78 niveauet (købt i 79,5 niveauet). Genkøb ved brud af 76,5 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.