Nedtrenden fortsætter i USD – et Problem?

BørsUdsigten:  Yes – Yes – Nye All Time High’s!

 

Wall Street lukkede onsdag uforandret fra et fald på 0,1 pct. til stigninger på 0,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag fra et fald på 0,5 pct. til en stigning på 1,2 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres højere med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,6 pct. til morgen, torsdag. Shanghai minus 0,2 pct.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen, torsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,2 pct. (7 point) i 3.669, er der tale om en fortsættelse af den positive trend efter en test af den gamle modstand – nu støtte. Der er tale om et brud af toplinien i 3,637 niveauet i en sidelæns konsolidering. Bruddet SKAL følges. Købesignalet blev bekræftet onsdag, og indikerer en test af 4.000 niveauet.

Der noteres All Time High (ATH) (lukkenotering), og der er momentum til underbyggelse af yderligere stigninger på den korte bane.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.582 niveauet. (solgt i 3.576 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.645 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinstved brud af 3.537 niveauet. Strategi: Køb

NB! Nu mangler vi blot en stigende USD for at have “a perfect bull”. Det bemærkes at USD ligger i en accelererende nedtrend. Det vil sige at investeringer i Amerikanske Aktier bliver toppen taget af eventuelle stigninger, da USD bliver devalueret. Det betyder at investering i amerikanske aktier skal lånefinansieres eller terminssikres i samme valuta (USD).

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,0 pct. (8 point) i 26.809 – handles fortsat) er der tale om en bekræftet stigende tertiær trend. Salgssignal ved brud af 26.730 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 25.650 niveauet. (solgt i 25.860 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 26.730 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 25.376 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,4 pct. (14 point) i 3.435 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en opbremsning i den tertiære optrend. Sandsynligvis vil vi se et nyt angreb på den horisontale toplinie – bar ikke i dag, torsdag.

Der tale om en seriøs test af den sekundære horisontal toplinie i 3.450 niveauet. Brud heraf udløser RENT KØBESIGNAL og ny All Time High!

BørsUdsigten noterer, at der er dannet et lille golden cross, der bekræftes når det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto, fra neden. Endvidere er der acceleration i optrenden.

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 6 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Udbruddet bliver oftest kraftigt, og der er momentum til yderligere stigninger / brud!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.371 niveauet (købt i 3.383 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.397 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.359 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (minus 0,1 pct. (1 point) i indeks 1.391, er der tale om en tertiære konsolidering, med en toplinie i 1.410 niveauet, og en bundlinie i 1.380 niveauet.

Der er dannet et lille “golden cross”

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.400 niveauet (købt i 1.398 niveauet). Genkøb ved brud af 1.391 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.378 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.383 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,3 pct. (5 point) i indeks 1.919 niveauet, er der tale om en negativ konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Tertiært købesignal udøses ved brud af 1.925 niveauet og bekræftelse ved brud af 1.938 niveauet.

Der indikeres mindst en opremsning / sidelæns konsolidering i 1.938 niveauet (Alla Tiders Högsta (ATH). Brud af 1.938 indikerer en målzone i 2.100 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.925 niveauet (købt i 1.717 niveauet). Genkøb ved brud af 1.925 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.802 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.882 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,5 pct. (69 point) i indeks 13.313), er der tale om en sidelæns konsolidering . Bruddet af toplinien i 13.250 niveauet udløste et rent købesignal. Testen af den gamle modstand, nu støtte, giver en rigtig god indikation af en test af den gamle ATH, der ligger 13.785 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.630 niveauet (solgt i 12.850 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.265 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.731 niveauet (solgt i 12.942 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.934 niveauet. Strategi: Køb 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,141) til morgen, torsdag, er der tale om en fortsættelse af den negative trend efter et brud af 6,235, og der er udløst EXIT.

Bruddet udløste et sekundært salgssignal, og SKAL følges!

Nedtrenden er genoptaget, og en test af 6,00 er indenfor rækkevidde.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 6,30 niveauet (købt i 6,305 niveauet). Genkøb ved brud af 6,245 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 6,275 niveauet (købt i 6,32 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,273 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet viser, at man skal lukke alle sine lange USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent (opdateres nu)

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (48,3) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af den faldende tertiære trend (konsolidering). Chartformationen har vist sig at være en positiv fortsættelsesformation, og bekræftelse af købesignalet ved brud af 48,7 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 47,6 niveauet (solgt i 47,8 niveauet). Stop loss ved brud af 47 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 44,5 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.