Modstridende Kræfter!

BørsUdsigten: Asien Lavere! Kobber ses Højere!

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 1,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag fra et fald på 0,5 pct. til stigninger på 0,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,1 pct. og 1,3 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret, nu til morgen, tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,7 pct. (27 point) i 3.941, er der tale om et brud af den negative trend og en mulig positiv fortsættelsesformation efter et brud af den faldende trend i 3.930 niveauet.

BørsUdsigten’s gamle målzone i 4.000 niveauet er ved at være nået – og vi må sætte os nye mål, i dette tilfælde 4.300 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.930 niveauet. (solgt i 3.940 niveauet). Stop loss ved brud af 3.915 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.878 niveauet (solgt i 3.867 niveauet). Stop loss ved brud af 3.865 niveauet. Strategi: Køb

Tjek USD og Rente strategi! 

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,5 pct. (121 point) i 29.053 – handles fortsat) er der tale om et brud af den stigende tertiære trend. Der er udløst et salgssignal ved bruddet af 29.925 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 29.925 niveauet. (købt i 29.200 niveauet). Genkøb ved brud af 29.450 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 29.485 niveauet (solgt i 29.189 niveauet). Stop loss ved brud af 29.174 niveauet (Testes NU!). Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 1,2 pct. (42 point) i 3.402 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et lille købesignal ved brud af 3.420 niveauet. Der er tale om en sidlæns tertiær konsolidering med en toplinie i 3.465 niveauet og en bundlinie i 3.407 niveauet.

Der er tale om et lille “death cross” (24 dages gl. gns. bryder det 50 dgs ditto), hvilket betyder at der overordnet er tale om en negativ trend.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.420 niveauet (solgt i 3.420 niveauet). Stop loss ved brud af 3.407 niveauet (Testes NU!). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.577 niveauet (købt i 3.558 niveauet). Genkøb ved brud af 3.500 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,7 pct. (10 point) i indeks 1.450 – er der tale om en rebound og udløsning af et tertiært købesignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.445 niveauet (solgt i 1.453 niveauet). Stop loss ved brud af 1.427 niveauet. Strategi: KØB (ændret).

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.449 niveauet (solgt i 1.475 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.369 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,3 pct. (6 point) i indeks 2.175 niveauet, er der tale om en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 2.162 niveauet, og en toplinie i 2.184 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.055 niveauet (solgt i 2.055 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.162 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.094 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,3 pct. (36 point) i indeks 14.657), er der tale udløst et lille salgssignal ved bruddet af 14.675 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position 14.675 niveauet (købt i 14.575 niveauet). Genkøb ved brud af 14.650 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.060 niveauet (solgt i 13.813 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 14.230 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10årig Treasury Bond – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for den 10årige amerikanske statsobligation (1,668 pct.) er der tale om et brud af den sekundære stigende trend. Det indikerer en opbremsning og en sidelæns konsolidering med en toplinie i 1,733 niveauet, og en bundlinie i 1,657 niveauet (ikke bekræftet)

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,638 niveauet solgt i 1,605 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,659 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt i 0,93 pct. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,362 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet). 

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,237) til morgen, tirsdag, er der tale om den sidelæns konsolidering med i toplinie 6,248 niveauet, og en bundlinie i 6,23 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,245 niveauet (solgt i 6,233 niveauet). Stop loss ved brud af 6,24 niveauet (Testes NU). Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,22 niveauet (Solgt i 6,1375 niveauet). Stop loss ved bekræftet brud af 6,194 niveauet. Strategi: Køb

Chartet indikerer, at man skal lukke sine spekulative USD positioner.

 

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (9.055 USD pr. ton) er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 9.150 niveauet og en bundlinie i 8.780 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten et købt 8.890 niveauet. Salgssignal ved brud af 8.780 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 8,700 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 8.528 niveauet. Strategi: Køb

Kobber: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (64) til morgen, tirsdag, er der tale om en opbremsning efter salgssignalet ved bruddet af bundlinien i konsolideringen i 67 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 67 niveauet (købt i 68,3 niveauet). Genkøb ved brud af 64,5 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 66,3 niveauet (købt i 42,1 niveauet). Genkøb ved brud af 69,5 niveauet. Strategi: Sælg

 

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.