Metso: Bliver modstanden brudt?

Metso-aktien har ligget i en stigende tendens siden bunden i oktober og har nu testet modstandsniveauet på 11,5 for tredje gang siden juli 2023. Første gang var i juli 2023, anden gang var i april, og tredje gang var her i maj.

På dagsniveauet er der et salgssignal i Bollingerkanalen, som blev etableret for 2 dage siden. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Death Cross.

På ugebasis etablerede Bollingerkanalen sit købssignal tilbage i midten af december. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Golden Cross i midten af februar.

Den positive tendens trækker op i de to indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 65. Momentum er stigende, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Hvis den stigende tendens fortsætter, vil dette ske i løbet af 2–3 uger. MACD er faldende, men fortsat over middelværdien 0 på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 14 og herefter ved niveauet 15, mens der er støtte ved niveauet 10,5 og herefter ved niveauet 8,5. Aktien ser interessant ud på dette niveau.

I 2023 omsatte Metso for 5,3 mia. euro mod 5,2 mia. euro i 2022. Resultat efter skat blev 537 mio. euro i 2023 mod 329 mio. euro i 2022.

Metso er leverandør af teknologier til mineralforarbejdning og metalraffinering over hele verden. Virksomheden forbedrer effektiviteten af sine kunders energi- og vandforbrug, øger deres produktivitet og reducerer miljørisici ved hjælp af sin produkt- og procesknowhow. Metso blev dannet ved fusionen af Metso Minerals og Outotec i juli 2020, og virksomhedens hovedkvarter ligger i Helsinki.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.