Mens Vi Venter på G20

BørsUdsigten: Små Salgsignaler Mange Steder! Bunden er gået ud af USD!

 

Wall Street lukkede mandag dag med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres lavere med fald på mellem 0,0 pct. og 1,8 pct. til morgen, tirsdag den 25. juni.

De europæiske aktier lukkede fra en stigning på 0,1 pct. og til et fald på 0,5 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund, ses fald på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., såfremt man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, tirsdag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede med et fald på 0,2 pct. (5,11 point) i indeks 2.945,35.

Ser BørsUdsigten på chartet, er der tale om et bekræftet købesignal ved bruddet af 2.947 niveauet. Den gamle modstand nu støttelinie testet fra oven efter bruddet. Afviser denne indikeres yderligere stigninger.

Formationen i form af en dobbelt top er annulleret efter bruddet af 2.947 niveauet (nedefra). 2.933 niveauet skal holde, og efterfølgende 2.880 niveauet. Formationene skal dog have en ny stigning efter konsolideringen før BørsUdsigten tør tro på det! Der kan fortsat være tale om en mulig dobbelt top – men sandsynligheden er blevet mindre.

Alt tyder på en midlertidig bundformation i form af en invers SHS-formation efter bruddet af 2.947 niveauet. BørsUdsigten udstikker et kursmål i 3.150 niveauet. Modsat vil et brud af 2.880 niveauet annullere oplægget.

Tertiær/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 2.893 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.933 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 2.810 niveauet. Stop loss ved brud af 2.880 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500: Dagschart

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede mandag med en stigning på 0,1 pct. (1,21 point) i 1.008,19.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om et brud af den tertiært stigende trend ved bruddet af 1.021 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der ikke blev tale om en højere lukning; men derimod om et fald. Det betyder sandsynligvis en konsolidering, før vi igen får et bekræftet købesignal. Endelige bekræftelse ved brud af 1.033 niveauet – NY ATH (Alle Tiders Højeste). Dem inverse SHS formation bekræftes ved bruddet af 1.033 niveauet, formationen ændres til en midlertidig bund, med et kurspotentiale til 1.100 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.021 niveauet. Genkøb ved brud af 1.020 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.010 niveauet. Genkøb ved brud af 1.020 niveauet. Strategi: Sælg.

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 1,0 pct. (17 point) i indeks 1.611 – er der tale om et lille salgsignal på vores candlelight. Chartet ligner starten til en invers shs formation, selvom det er på et meget tidligt stadie. Chartet tester den gamle modstand nu støtte i 1.615 niveauet (lille brud).

BørsUdsigten noterer at der er “KAOS” på chartet (stigende toppe – faldende bunde). det betyder at alt kan ske på den lange bane. Kaosformationen vil fortsætte ved brud af 1.585 niveauet. Vender chartet inden, er der lagt op til en diamantformation.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 1.621 niveauet (købt i 1.599 niveauet). Genkøb ved brud af 1.628 niveauet. Strategi: Sælg (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,615 niveauet. Genkøb ved brud af 1.630 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten dagschartet på DAX30, er der tale om en konsolidering i form af et flag, og det ligner en lille invers shs formation. Det indikere nye stigninger og en test af toplinien i 12.407 niveauet. Brud af 12.407 vil bekræfte formationen.

BørsUdsigten noterer sig modsat, at chartet fortsat kan udvikle sig negativt i form af en dobbelt top. Bekræftelsen vil være et brud af 11.660 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 12.340 niveauet (købt i 12.150 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 12.407 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.850 niveauet. Stop loss ved brud af 11.660 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset til morgen, mandag, (6,543) er der tale om en dobbelt top og en bekræftet negativ trend efter bruddet af 6,59 niveauet (lavere bund). Tertiært salgssignal blev udløst ved brud af 6,665 niveauet, og sekundært ved bruddet af 6,64 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at vi ser en topformation i USD i form af en dobbelt top. Det indikerer, at vi kan se frem til en større nedtur i USD! (Det hænger i øvrigt godt sammen med at Kina og Japan reducerer deres beholdninger af amerikanske statsobligationer ved ikke at geninvestere amortisationerne på obligationerne – i øvrigt det samme som Fed gør).

Der er således etableret en nedtrend ved bruddet af 6,59 niveauet, og et brud vil være et meget stærkt salgssignal, og en mulighed for at sælge USD short.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,665 niveauet (købt i 6,61 niveauet). Genkøb ved brud af 6,59 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 6,59 niveauet (købt i 6,64 niveauet). Genkøb ved brud af 6,59 niveauet. Strategi: Sælg 

En faldende USD vil tage toppen af de regnskaber der opgøres i DKK og fremadrettet vil danske varer komme under pres såfremt faldet fortsætter.

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Futures

Gentagelse:

På baggrund af udviklingen i den Persiske / Arabiske Golf ser vi lige på udviklingen på prisen på olie. Normalt er der ingen konvergens mellem olieprisen og tankskibsraterne – altså lige med undtagelse af at der olie op som forsikring med leveranceforstyrelser på den korte bane. Her bliver der købt op til lager, og vi har set en tredobling af den sidste uge af de helt store tankskibe (VLCCerne – godt nok fra et meget lavt niveau). Endvidere bevirker situationen, at efterspørgslen efter tankskibe ændres, og der bliver midlertidig kaos på den helt korte bane – indtil der igen er balance i det nye mønster.

Ser BørsUdsigten på dagschartet er der tale om en test af toplinien i 63,5 niveauet ovenfra i den sidelæns konsolidering.

Når BørsUdsigten ser på Oliechartet for Brent (63,8) er der tale om et rent købesignal, og indikation om yderligere optrend.

Der er udsendt et spekulativt købesignal ved bruddet af 61,50 niveauet. Sekundært er der købesignal ved brud af 63,5 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 61,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 63,5 niveauet (ovenfra) – Testes NU. Strategi: Køb

Sekundært har Børsudsigten købt en lang position ved bruddet af 63,5 niveauet, med stop loss ved brud af 60 niveauet.

 

UK Brent: Dagschart.

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.