Matas og Lundbeck i hver sin retning

Onsdagens regnskaber fra Matas og Lundbeck trak i hver sin retning. Matas opjusterede forventningerne og lancerede en ny vækststrategi. Teknisk er aktien gået i køb på dagsniveauet for 4 dage siden i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.

Aktien har bevæget sig vandret i niveauet 104-116 frem til i dag. På ugebasis har Bollingerkanalen været i køb siden maj 2020 med en lille undtagelse i februar, hvor Bollingerkanalen var i salg, men det blev til at køb i midten af marts. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er tæt på 70 og MACD er i 2. Der er en stigende tendens i Momentum på både uge –og månedsbasis. Nærmest modstandsniveau er ved 130 og herefter i niveauet 140 – 145. Aktien ser interessant ud på niveauet (bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).

Lundbeck er brudt igennem støtteniveauet 188-190, og der er salgssignal i alle modeller både på dags- og ugeniveauet. Faldet i aktiekursen trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40 og MACD er under 0.

 

Der er ligeledes en faldende tendens i både Momentum på uge- og månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 175 og herefter i niveauet 155, mens nærmeste modstandsniveau er ved 220 og herefter i niveauet 235. Tager aktien ud af den danske portefølje.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.