Markedet har speederen i bund

De fleste markeder har fået rystet den kedelige start af sig og er steget pænt de sidste par uger. Den kommende udbyttesæson kan sætte en dæmper på væksten i indekset i løbet af kort tid.

ISS er brudt igennem modstandsniveauet 200, og der er lagt op til en test af et nyt modstandsniveau omkring 225. ISS har netop købt selskabet GS Hall Plc forretninger i England, Irland og Europa ind for teknisk services. Prisen er 514 mio. kr.

Pandora overgår forventningerne for 2015, og det har sendt aktiekursen op de sidste par dage. Endvidere har man indgået distributionssamarbejde med den Hong Kong baserede virksomhed Oracle Investment.

Stigningen i Pandora de seneste par dage betyder, at den faldende tendens er brudt, og der er igen er etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. Momentum på uge- og månedsniveauet har etableret en bund, hvilket indikerer, at aktien har en positiv tendens. Nærmeste modstandsniveau var ved 620.

GN Store Nord leverede et regnskab med vækst og ser ligeledes vækst på mere end 8 pct. for 2015 i GN Store Nord koncernen. GN Store Nord nærmer sig en test af modstandsniveauet 160, der var en top i juni. Stigningen den seneste måned har givet et afkast på 11 pct.

Teknisk var aktien over 155 før regnskabet, men siden er aktien faldet tilbage. I juni toppede kursen i slutningen af juni i niveauet 160. Falder aktiekursen under 145, er der mulighed for etablering af en dobbelt top, så man bør holde øje med udviklingen.

Carlsberg oplevede et fald i salget i kroner og liter i 4. kvartal. Det var ud over Rusland også Europa, der oplevede en tilbagegang. I Vesteuropa var det markeder som Finland, de baltiske stater, Italien samt UK, der oplevede et tilbagefald. Der var vækst på de asiatiske markeder, hvilket viser, at det går fremad på de nye markeder. Teknisk holder Carlsberg-aktien fast i købssignalet, der blev etableret for en uge siden i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Stigningen i aktiekursen betyder, at den faldende tendens er brudt, hvis aktiekursen kan holde sig over 530.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, så den langsigtede tendens indikerer, at aktien har et interessant potentiale.

Den kommende uge byder på en række regnskaber. Tirsdag er det Brdr. A&O Johansen, Berlin IV, Jyske Bank. Onsdag er det A. P. Møller-Mærsk, Alm. Brand, DFDS og Solar. Torsdag er det Højgaard Holding, Monberg & Thorsen, Københavns Lufthavne og William Dement. Fredag er det ChemoMetec, Dantherm, NKT Holding, Per Aarsleff og ØK.

A. P. Møller-Mærsk er vendt rundt og handles nu i niveauet 14.000, som var en top i juni og bunden af en top i september. De glidende gennemsnit er ved at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Momentum på månedsniveauet bekræfter den positive tendens. Den spekulative investor kan hoppe med på aktien nu.

ØK står tilbage med et forretningsområde, der kan deles op på tre divisioner: Flytteservice, placering, Relocation Service samt Aktiv service.

Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet omkring 51,5-55 siden december. Bollingerkanalen har sin øvre modstandslinie i niveauet 54. Bryder kursen igennem 54, er nærmeste modstandsniveau ved 64.

C20
C20

C20-indekset har nået en ny all time high og handles nu i niveauet 835. Det korte glidende gennemsnit på ugebasis har støtte ved kurs 800, mens det lange glidende gennemsnit er i niveauet 760.

Den positive tendens i indekset trækker fortsat op i Momentum-modellen på ugebasis og holder den positive tendens, bliver den gamle top fra januar brudt. Der er ligeledes en positiv tendens i RSI og MACD, der begge holder den stigende tendens på ugebasis. Signalet er fortsat positivt, hvilket indikerer, at man skal holde fast eller øge sin eksponering i aktiemarkedet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.