Make! – Støtten Holdt!

BørsUdsigten: Det blev Trendvending i C20 indekset? Lille Flush Out! Indikation på Ny Stigning!

 

Wall Street lukkede mandag med fald på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. efter en stærkt negativ åbning for de tre indeks BørsUdsigten følger.

Asien noteres lavere fra et fald på mellem 1,3 pct. og en stigning på 0,2 pct. til morgen, tirsdag den 7. maj. Japan og Sydkorea er med igen efter helligdage.

De europæiske aktier lukkede med fald på mellem 1,0 pct. og 1,2 pct. mandag.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund ses fald på mellem 0,2 og 0,5 pct. (opdateres senere)  ved åbningen. UK/England er åben igen efter en helligdag.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 0,5 pct. og 0,9 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

C20 indekset ses åbne lidt højere nu til morgen, tirsdag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede med et fald på 0,5 pct. (13,17 point) til indeks 2.932,87.Ser BørsUdsigten på dagschartet er der tale om en opbremsning og en kileformation / diagonal triangel (Elliot Wave – 5. bølge). Det vil sige at Elliot Wave har udsendt salgssignal. Bekræftet salgssignal på BørsUdsigten’s chart er et brud af 2.797 niveauet, der blev testet mandag.

Ofte er der tale om vendeformationer, og da denne kileformation peger op er den største sandsynlighed et brud ned. Det er bundlinien (stop loss / take profit) fokus skal ligge.

Spekulativt er der tale om en spekulativ “flush out” mandag, hvilket indikerer at chartet igen kan vinde momentum idag, tirsdag.

BørsUdsigten noterer, at de daglige udsving igen er blevet større, og volatiliteten er igen på vej ind i markedet. Et brud op gennem 2.947 niveauet er et meget stærkt købesignal. Et brud af 2.897 niveauet vil være en bekræftelse på en midlertidig topformation. Trianglen er et vendesignal / advarsel om en mulig vending.

BørsUdsigten’s målzone ligger i fortsat i 3.000 niveauet. (Magnet). Testen af 3.000 niveauet er “make og breake. Afviser 2.940 – 3.000 niveauet er der tale om en dobbelt top, og dermed et salgssignal.

Salgssignal ved brud af 2.897 niveauet. Brud af 2.927 indikerer mindst en opbremsning; men BørsUdsigten afventer et bekræftet brud af 2.897 før vi eksekverer et sekundært salg.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.937 niveauet (købt i 2.817 niveauet). Genkøb ved brud af 2.947 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært afventer BørsUdsigten et brud af 2.897 før vi eksekverer et sekundært salg. Alternativt kan man hjemtage gevinst ved brud af 2.925 niveauet (købt i 2.820 niveauet). Genkøb i begge tilfælde ved brud af 2.947 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,5 pct. (5,37 point) i 995,59, efter en laveste notering i 984,79.

Ser BørsUdsigten på dagschartet, er der tale om en “lille” flush out, såfremt vi får en ny lukning over indeks 1000-02 niveauet. Indekset brød støttelinien i 1.002-00 niveauet, og udløste et salgssignal for de danske aktier.

Spekulativt købesignal udløses ved brud af 1.000 – 02 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.018 niveauet. Genkøb ved brud af 1.002 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 1.002 niveauet.  Genkøb ved bekræftet brud af 1.020 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

OMXC20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 er der tale om et fald på 1,4 pct. (23 point) i indeks 1.649.

Der er tale om en konsolidering med en toplinie i 1.693 niveauet, og en bundlinie i 1.625 niveauet. Tertiært er der tale om en negativ konsolidering, der oftest udløser et købesignal.

Tertiært er der udløst købesignal ved bruddet af 1.563 niveauet, og sekundært er der udløst et købesignal ved brud af 1.580 niveauet. Spekulativt er der udløst et salgssignal i 1.687 niveauet. Tertiært salgssignal udløst ved bruddet af 1.677 niveauet, og sekundært ved brud af 1.625 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.677 niveauet (købt i 1.563 niveauet). Genkøb ved brud af 1.666 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.580 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.625 niveauet. Strategi: Køb 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede med en stigning på 1,0 pct. (126 point) i 12.287.

Ser BørsUdsigten på DAX30, er der tale om at momentum er tilbage på det spekulative plan. Der er fortsat tale om en stærk sekundær optrend. Tertiært og sekundært ligger vi i rent køb.

Tertiært købesignal er udløst ved brud af 11.437 niveauet, og salgssignal udløses ved brud af 12.275 niveauet. Sekundært købesignal er udløst ved bruddet af 11.800 niveauet. Sekundært salgssignal udløses ved brud af 12.200 niveauet.

Der er tale om en invers SHS chartformation under opbygning og bruddet af 11.650 niveauet har bekræftet en ny og større SHS formation. Bruddet af 11.800 bekræfter den positive formation.

Målzonen er fortsat 13.500 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.437 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12,275 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.800 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.200 niveauet. Strategi: Køb 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet (aktuel kurs) for USD/DKK krydset (6,662) er der tale om en tertiær / spekulativ en test af den stigende trendlinie. Trendlinien i 6,65 niveauet har afviste, og der er nu tale om en konsolidering. Toplinien ligger i 6,71 niveauet, og bundlinien i 6,65 niveauet.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,67 niveauet. Stop loss ved brud af 6,665 niveauet (testes NU). Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,665 niveauet. Stop loss ved brud af 6,65 niveauet. Strategi: Køb 

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.