Magnet i 3.000?

BørsUdsigten: Brent Fortsætter! Konsolidering i Europa! Fortsat stærk USD!

De europæiske aktiemarkeder lukkede mandag fra et fald på 0,2 pct. til en stigning på 0,8 pct. de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).

Wall Street lukkede mandag uensartet fra en stigning på 0,7 pct. til et fald på 0,1 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (978), fik vi et brud af den stigende tertiære trend, hvilket udløste et salgssignal og mindst en opbremsning / sidelæns konsolidering. Toplinien ligger i 987 niveauet, og bundlinien i 973 niveauet.

Bruddet af 981 niveauet udløser et tertiært salgssignal og en indkation om en test af den gamle bund i 951 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 980 niveauet. Genkøb ved brud af 979 niveauet. Åbning af short ved brud af 973 niveauet. Strategi: Sælg. (rettet fejl).

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,010 niveauet. Genkøb ved brud af 988 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 986 niveauet. Lukning ved brud af 988 niveauet. Strategi: Sælg

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg

BørsUdsigten ikke længere EXIT af danske aktier.

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere til morgen, tirsdag.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.667 (en stigning på 0,3 pct. (5,09 point), er der fortsat tale om en accelererende positiv trend. Brud af toplinien i 1.680 niveauet vil bekræfte købesignalerne – og udløse et stærkt nyt forkromet købesignal!

Chartet kan udvikle sig til en “kopformation” (positiv fortsættelse).

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.640 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.662 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.640 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved brud af 1.635 niveauet nedefra. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.639 niveauet, og åbning af short ved brud af 1.639 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30: Strategi og Vurdering

Set vi på dagschartet for DAX30, i 12.339 (plus 0,8 pct. (92 point), er der tale om en konsolidering i en omvendt kileformation. Presset er fortsat fra oven; men brud af 12.427 niveauet vil udløse mindst en sidelæns konsolidering. Spekulativt udløses købesignal ved brud af den faldende trendlinie 12.330 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.400 niveauet. Genkøb ved brud af 12.330 niveauet (testes NU). Åbning af spekulativ short ved brud af 12.270 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.140 niveauet. Stop loss ved brud af 12.140 niveauet. Åbning af short ved brud af 11.950 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede uensartet mandag.

Der varmes der op til fredagens beskæftigelsestal (der fortsat forventes rigtig pæne).

Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 0,7 pct. (192,90 point) i indeks 26.651,21.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,4 pct. (10,61 point) i indeks 2.924,59.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (9,05 point) i 8.037,30.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.925), afviste den stigende trend i 2.910 niveauet, og der blev udløst et tertiært købesignal ved bruddet af den faldende trend i 2.917 niveauet. Bekræftet brud af 2.935 vil bekræfte købesignalet. Det betyder, at BørsUdsigten’s forventning om et brud af 2.917 kom til at holde. (Umiddelbart ser BørsUdsigten den største sandsynlighed for, at der sker et brud af 2.917 med efterfølgende test af 2.935 niveauet). 2.935 niveauet blev testet; men afviste i første omgang.

S&P500 ligger igen i All Time High. Angrebet på 3.000 niveauet er igang. BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er Magnet i psykologiske niveauer (;-D).

BørsUdsigten noterer, at den normale korrelation mellem Wall Street og den øvrige verden, fortsat er mindre end normalt eller ikke eksisterende på grund af handelskonflikten.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.917 niveauet. Stop loss ved brud af 2.914 niveauet, Åbning af short ved brud af 2.907 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.858 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 2.914 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.760 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har igen “All In” / fuld eksponering på Wall Street.

For evt. en “perfect bull” (aktiekurs og valuta stiger samtidigt) se yderligere USD/DKK vurdering.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,01 pct. højere i 3,08 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. lavere i 2,82 pct., og den 30årige rente noteres 0,02 pct. højere i 3,23 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres uforandret i 0,47 pct. Den 2årige noteres 0,02 pct. lavere i minus 0,56 pct., og den 30årige noteres 0,02 pct. højere i 1,07 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:15 i 6,444 (6,433) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,157 (1,159) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 114,0 (113,9) EUR/JPY noteres i 131,9 (132). EUR/DKK noteres til morgen i 7,457 (7,457). GBP/DKK 8,402 (8,381)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,444), er der fortsat tale om en rebound, og en test af den “gamle skulder”. Brud af 6,43 niveauet udløser er spekulativt salgssignal, og indikation på mindst en opbremsning af den tertiære rebound. I ugens løb blev der udløst spekulativt købesignal ved bruddet af 6,37 niveauet.

Vi er tilbage i en SHS formationen (Midlertidig Topformation). Ny neckline i 6,31 niveauet, og brud heraf giver en indikation på en test af 6,00 niveauet. SHS formationen neutraliseres ved en brud af 6,57 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) af en lang position ved bruddet af 6,37 niveauet. (Solgt i 6,425).  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,43 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,39 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 6,38 niveauet. Positionerne var indgået i 6,475 niveauet. Stop loss ved brud af 6,38 niveauet. Der åbnes short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Køb

Der er således gode muligheder for “a perfect bull”, i S&P500

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag, i 1,192 (1.189) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.192), er der tale om en sekundær sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.215 niveauet og en bundlinie i enten 1.183 eller 1.173 niveauet. Tertiært udløses købesignal ved brud af 1.193 niveauet (testes nu).

BørsUdsigten vurderer fortsat, at brud af 1.215 vil udløse det “guldforcromede” købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.202 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 1.193 niveauet (testes NU).  Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) en lang position ved bruddet af 1.195 niveauet. Genkøb ved brud af 1.215 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.173 niveauet. Strategi: Sælg 

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres højere til morgen, tirsdag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 75,54 (73,48 ) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 85,06 (83,25) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (85), er der fortsat tale om en accelererende optrend efter bruddet af 80 niveauet. Som ventet blev bevægelse særdeles stærk, og 90 niveauet er indenfor rækkevidde. Som vi skrev senest: BørsUdsigten noterer, at olieprisen tester 80 niveauet for sjette gang. Brud af 80 niveauet udløser et “forcromet” købesignal, og SKAL følges!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 80 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 83 niveauet. Åbning af short ved brud af 80 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 73 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 80,5 niveauet, og åbning af short ved brud af 80 niveauet. Strategi: Køb

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

UK Brent: Dagschart

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, tirsdag. Kina holder fortsat lukket.

Nikkei225 stiger med 0,3 pct. (73 point) i indeks 24.319. Hang Seng falder med 1,6 pct. (455 point) i indeks 27.334. Kina’s CSI300 holder lukket i indeks 3.439. Sydkoreas Kospi falder med 0,7 pct. (17 point) i indeks 2.322. Australien’s ASX200 falder med 0,7 pct. (45 point) i 6.127.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Investing.com             

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.