Lige ret for Loven – eller?

BØRSUDSIGTEN: – blot ikke for små aktionærer! Ingen tør tage ”væddemål” på de kommende Regnskaber! Bounce i Guld! Opbremsning i USD!

 

C20 indekset lukkede i går, tirsdag med et fald på 0,7 pct. (5,03 point) i indeks 751,45.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,0 pct. og 0,8 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30).

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,1 pct. og 0,6 pct.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne uforandret plus minus 0,1 pct., hvis Wall Street åbnede nu.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er sælg.

BørsUdsigten har solgt sin lange position i 762 niveauet. Der genkøbes ved brud af den faldende trendlinie i 762 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 748 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten en salgsstrategi.

BørsUdsigten har hjemtaget gevinst i 772 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af 760 niveauet. Positionen lukkes ved brud af 762 niveauet, hvor der åbnes en reverse.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 705 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 751.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne nogenlunde uforandret med en pil ned, nu til morgen, tirsdag.

 

Lige Ret for Loven

Blot ikke for små Aktionærer – her er det en illusion!

1.342 aktionærer og investorer, får ikke fri proces ved en retssag mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet omkring Amagerbanken.

I sagen Roskilde Bank fik tegnere penge tilbage på grund af optimistisk / frisk markedsføreing.

På samme måde havde Finanstilsynet godkendt det grundlag aktionærerne i Amagerbanken – incl. Carsten Ree – havde tegnet på ved to emissioner. Denne garanti bliver sandsynligvis ikke prøvet efter afslaget i processbevillingsnævnet.

Økonomisk, og tidsmæssigt er det næsten umuligt at føre privat sag mod offentlig virksomhed.

For det første skal små aktionærer have beskattede penge op af lommen, hvorimod stat og selskaber enten kan skrive regningen (skattefrit til skatteborgerne (dem der har anlag sagen) eller også kan virksomhederne trække omkostningerne fra i selskaberne – uden konsekvens for de personer, der leder oiffentlige, eller er storaktionærer i selskaberne, hvorimod en forurettede part selv må til lommerne

Sagen er egentlig ganske berettiget, da finanstilsynet i Amagerbankens konkurs tog Øster Fælled ejendommen op til ca. 750 mio. DKK. Efterfølgende blev ejendommen solgt til ejendomsselskabet Balder for ca. 1,2 mia. DKK et fejlskøn på 450 mio. DKK. Ejendommen var en medvirkede årsag til at Amagerbanken blev lukket. Alene det faktum burde være nok til en omvurdering.

Finanstilsynet er ikke ufejlbarligt – og offentlig myndighed og personer, bør også kunne stilles til ansvar for deres virke ligesom i privat virksomhed.

Offentlig virksomhed har under alle omstændigheder fri proces og meget store ressourcer (ofte betalt af småaktionærerne).

Nu kender jeg ikke baggrunden for søgsmålet; men ovennævnte blot nogle generelle tanker om hvordan samfundet er sat sammen.

Økonomisk er det for en privatperson stort set umuligt, at føre retssag mod ”det offentlige”, og tids og arbejdspresmæssigt stort set umuligt, og dem man er op imod er ansat til at have tid nok (deres arbejde) – en retssag har helt andre konsekvenser for en privatperson.

Omkostningsmæssigt er der ikke lige ret for loven i den lille jurisdiktion vi kalder Danmark.

Ovennævnte er ikke et udtryk for, at dommerne ikke dømmer efter bedste overbevisning, selvom man sommetider undres over udfaldene i domstolslotteriet – men det er nok fordi man ikke læser dommene og præmisserne (forhåbentlig).

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere, mandag.

Der afventes Q3 regnskaber – og markedet har ikke lyst til at tage ”væddemål” på udfaldet, før vi har set nogle regnskaber og en tendens.

Der er stille på makrofronten og ugens højdepunkt bliver FED referatet fra sidste FOMC møde i morgen onsdag.

Dow Jones lukkede mandag med et fald på 0,1 pct. (17,78 point) i indeks 16.991,91.

S&P500 lukker med et fald på 0,2 pct. (3,08 point) i 1.964,82.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,5 pct. (20,82 point) i 4.451,80.

 

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.965), ligger vi i en tertiær fortsættelsesformation, efter torsdagens ”lille” flush out. (midlertidige bundformation).

S&P500 er kommet i konsolideringsmode – og noget tyder på at vi igen skal op og teste 1.980-85 – for en evt. opbygning af en sekundær shs-formation. Nu må vi se hvad chartet udvikler sig til.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 1.980 niveauet. BørsUdsigten afdækker (hjemtager gevinst/take profit) ved bruddet af den faldende trendlinie i 1.968 niveauet. Trenden er faldende og shortpositionen genåbnes ved brud af 1.960-58 niveauet. BørsUdsigten åbner ikke en reverse, da bouncen ligner en negativ fortsættelsesformation.

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af 1.992 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 1.955 niveauet (stigende trendlinie)

Primært (lang sigt) har Børsudsigten en købestrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.900 niveauet. Det noteres at S&P500 taber fart (momentum), og dermed at chartets afstand til det 200 dages glidende gennemsnit indsnævres.

De korte indikatorer er vendt i oversolgte niveauer.

Signalmodellerne ligger i rent sælg.

07SPCH

S&P500: Dagschart

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres med et fald på 0,01 pct. i 2,43 pct. Den toårige rente 0,02 pct. lavere i 0,54 pct., og den 30 årige falder med 0,01 til 3,13 pct.

USD noteres kl. 06:48 i 5,896 (5,947) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,262 (1,252) for 1 USD. USD/JPY noteres i 108,8 (109,6). EUR/JPY noteres i 137,4 (137,2).

BørsUdsigten vurderer fortsat, at den stigende USD er en større trussel på den korte bane for det amerikanske opsving. Jo mere U*S*D stiger des større bliver korrelationen.

USD/DKK

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,895) sker der en opbremsning af accelerationen.

BørsUdsigten tager tertiært gevinst hjem ved bruddet af 5,91 niveauet. Der åbnes ingen shortposition. Før vi har et brud af den stigende trendlinie i 5,85 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position i 5,51 niveauet, og der hjemtages gevinst ved brud af 5,85 niveauet.

De korte indikatorer trækker mod neutrale niveauer, efter en vending i det oversolgte.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

07USDDKK

USD/DKK: Dagschart.

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.205 (1.188) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Ser BørsUdsigten på timechartet tester vi for øjeblikket den gamle toplinie i 1.205 niveauet, efter at have været nede og teste 1.185 niveauet. Der er tale om en kopformation, hvor vi p.t. er ved at lave en hank. Brud af 1207-08 niveauet udløser købesignal på den helt korte bane. Bruddet af 1.190-95 udløste købesignalet. Forventningen om en test af 1.200 niveauet holdt altså stik.

Tertiært / spekulativt havde BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 1.275 niveauet. Den blev afdækket (taget gevinst) trendfølgende ved brud af den faldende trendlinie i 1.217 niveauet. BørsUdsigten åbner en ny tertiær shortposition såfremt bouncen igen bryder 1.200 niveauet. Modsat køber BørsUdsigten ved brud af 1.215 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 1.275 niveauet, der afdækkes – tages gevinst – ved brud af 1.215 niveauet nedefra.

Olieprisen noteres højere til morgen, onsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 90,34 (89,59) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 92,76 (91,90) USD pr. tønde.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, tirsdag. Kina holder lukket i dag med – og åbner op igen i morgen, onsdag.

Nikkei225 falder med 0,6 pct. (87 point) i indeks 15.804. Hang Seng noteres 0,8 pct. (187 point) højere i 23.502. Kina’s CSI300 noteres holder lukket i indeks 2.451. Sydkoreas Kospi stiger med 0,4 pct. (8 point) i indeks 1.976. Australien ASX200 ned med 0,2 pct. (9 point) i 5.284.

Alle noteringer en god time før lukketid.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (751), ser vi en svar tertiær bounce.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten købt ved bruddet af 743 niveauet, og hjemtaget gevinst ved i 772 niveauet. Der er åbnet en ny shortposition i 760 niveauet, der afdækkes ved brud af 762 niveauet (nedefra). Nedtrenden vil blive bekræftet ved brud af 751 niveauet.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt ved bruddet af 743 niveauet. Der er hjemtaget gevinst ved bruddet i 762 niveauet. Der genkøbes ved brud af den faldende trendlinie i 762 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 748 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købestrategi. Der tages gevinst ved brud af 705 niveauet (200 dages glidende gennemsnit).

07C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer er vendt i overkøbte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i sælg.

Analyse & Graf: Vikingen

Allan ThestrupBørsUdsigten


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.