Lidt blandede regnskaber fra danske selskaber

Pandora opjusterede sidste fredag, men teknisk bevæger aktiekursen sig fortsat nedaf i en faldende tendens. RSI bevæger sig vandret i niveauet 40-45. Signalmodellen Bollingerkanalen er i salg på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 760 som en støttelinie. Aktien tages med på kandidatbænken.

Bavarian Nordic kunne præsentere data for de første forsøg med mennesker med COVID-19 vaccine. Vaccinen var veltolereret i alle dosisgrupper og der blev ikke observeret forskel i bivirkningsprofilen efter første og anden vaccination.
Teknisk har aktiekursen været i en sivende tendens frem til midten af juli, hvor aktiekursen fandt en bund i 235-240 og har været i en stigende tendens siden, og mandag blev aktien handlet op i niveauet 280-290 efter den positive meddelelse.
Der er købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.

Onsdag ramte de første nedjusteringer de danske regnskaber. Vestas og Brdr. Hartmann måtte begge nedjustere. Vestas’ nedjustering var lidt ventet, da konkurrenterne i markedet også havde nedjusteret.

Omvendt kom det lidt bag på markedsdeltagerne, at Hartmann skulle nedjustere, hvilket sendte aktien ned med 14 pct. Faldet giver en overreaktion og selskabet forventer stadig en overskudsgrad på 10 pct. eller derover. Teknisk har aktien etableret salgssignal ved månedsskiftet maj/juni. RSI bevæger sig rundt i niveauet omkring 10. Momentum på månedsbasis har været i en faldende tendens siden slutningen af 2020. Aktien tages med på kandidatbænken.

Torsdag bød på opjustering fra Demant, Genmab og H+H. Teknisk fortsætter Genmab-aktien den stigende tendens og der er købssignal i alle modellerne på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2400 som en støttelinie. RSI er over 80 og Momentum er fortsat i en stigende tendens.

NTG Nordic Transport Group holder fast i den stigende tendens og er i år steget med over 117 pct. RSI har bevæget sig vandret i niveauet over 95 siden begyndelsen af juli. Der er fortsat en stigende tendens i både MACD og Momentum på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens og det har stået på siden årsskiftet.

I denne uge kommer der regnskab fra NTG Nordic Transport Group om mandagen. Tirsdag er det Ambu, Brdr. Hartmann, DFDS, Jyske Bank, NKT, Pandora, UIE samt Vestjysk Bank. Onsdag er det Bioporto, Carlsberg, Coloplast, Columbus, D/S Norden, Huscompagniet, Lundbeck, Matas, Netcompany Group, North Media samt Rockwool.  Torsdag er det Alm. Brand, GN Store Nord, Jeudan samt Spar Nord Bank. Fredag slutter af med Brdr A&O Johansen, TCM Group og The Drilling Company of 1972.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og der er købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1930. På ugebasis er der ligeledes købssignal i alle modeller på ugebasis.
De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens og RSI har ramt 98. Nærmeste støtteniveau er fortsat ved 1920-1940. Nærmeste modstandsniveau er ved 1990 og herefter i niveauet 2040.

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato 21,1 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på 18,3 pct.

Nordisk portefølje
Volvo er sat på salgslisten og VBG Group er købt.

Er der en større korrektion på vej?
Torsdagens nytilmeldt ledige tager yderligere et dyk og var 375.000 mod 387.000 i sidste uge. Den amerikanske økonomi er på vej i den rigtige retning.

Regnskaber i den kommende uge: Nvidia, Walmart, The Home Depot, Cisco, Applied Materials, Target, Estee Lauder, Deere & Company, TJX Comp. og Kohl´s Corp.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens, og der er købssignal i både Bollingerkanalen på dags- og ugeniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 4200 som en støttelinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI bevæger sig vandret og der er en stigende tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 4350 og herefter i niveauet 4250, mens der er modstand i niveauet 4495 og herefter ved 4775.

Nasdaq Composite taber nu en smule Momentum i takt med at markedet konsoliderer sig i niveauet 14.600-14.700. Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, men støttelinien er 14.725, så en lukning under det niveau vil ændre signalet til salg.
På ugebasis er der ligeledes et købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 14.000 som en støttelinie.
Momentum og RSI falder tilbage på ugebasis. RSI har ramt 75 og MACD er ved at etablere en topformation. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens.
Nærmeste støtteniveau er ved 14.400-14.500 og herefter ved 14.200, mens der er modstand ved 15.200 og herefter i niveauet 15.400.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Er der en bund i Japan?
Det japanske marked er begyndt at stige efter 11 dage i niveauet 27.400-28.000. Den stigende tendens betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den tendens, bliver der etableret ”Golden Cross” i løbet af 5-6 dage.

På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen, mens det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket giver et positivt billede af situationen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 28.800 som en modstandslinie. De tre indikationsmodeller er ved at etablere bundformationer på ugebasis. RSI har ramt 35.
I øjeblikket testes toppen fra januar i niveauet 27.500, så falder ikke ned ved 26.500 som frygtet i sidste uge, hvilket er nærmeste støtteniveau. Nærmeste modstandsniveau er ved 29.500 og 30.000.
Strategi: Spekulativt køb via investeringsforeninger. Danske Invest Japan i niveauet 139.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens, og det betyder, at købssignalet fortsat er intakt på dagsniveauet. På ugebasis er alle købssignalerne fortsat intakte.
Der er ligeledes en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er fortsat over 80. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2280 som en støttelinie.


Nærmeste modstandsniveau er ved 2425 og herefter i niveauet 2450, men der er støtte i niveauet 2300 og herefter i niveauet 2250.
De seneste svensk nøgletal viser en positiv udvikling i beskæftigelsen samt inflationstallene fra i dag.
Strategi: Ændre til køb på det svenske marked.

 

De små industrikonglomerater har en positiv udvikling. VBG Group har været i en stigende tendens siden august/september, hvor aktien blev handlet i 140 og nu bliver aktien handlet i 195-200. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen for 17 dage siden eller 2 uger.
De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i slutningen af juli 2020 og ligger som en støttelinie til den stigende tendens i aktien og i øjeblikket ligger støttelinien i 180.


Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er brudt igennem gennemsnittet og der er ligeledes en stigende tendens i Momentum og RSI. RSI har ramt 60. Nærmeste modstandsniveau er ved 210 og herefter ved 225. Nærmeste støtteniveau er ved 188-190 og herefter i niveauet 172-174. Tager aktien med i den nordiske portefølje på det nuværende niveau.


Frankfurt DAX 30 holder fortsat fast i sin købssignaler, som blev etableret for 11 dage siden. Den nedre kanallinie ligger i niveauet 15.600 for Bollingerkanalen på dagsniveauet. Den samme positive tendens ses på ugebasis. Den nedre kanallinie på ugebasis ligger i niveauet 15.500. De tre indikationsmodeller ser positive ud. RSI og Momentum stiger, mens MACD bevæger sig vandret. RSI er i 60. Momentum på månedsbasis er ligeledes ved at etablere en bundformation, hvilket giver forventning om en stigende tendens i den kommende tid.

Nærmeste modstandsniveau er ved 16.000 og herefter i niveauet 16.250, mens der er støtte i niveauet 15.500 og igen ved 15.250.
Strategi: Ændre til køb på det tyske marked.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Coloplast og Rockwool.
Coloplast har tabt en smule Momentum den seneste uge, hvilket har betydet, at der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet og det lange glidende bliver testet på dagsniveauet som støttelinie.

På ugebasis er der fortsat købssignal i alle signalmodellerne. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1000 som en støttelinie og Bollingerkanalen. RSI er faldet tilbage fra 95 til 90. Der er ligeledes etableret en topformation i Momentum på ugebasis. Den samme tendens ses i Momentum på månedsbasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1210 og herefter i niveauet 1295, mens der er støtte i niveauet 1120 og herefter i niveauet 1050. Brug tilbagefald til opsamling.

Rockwool er ligeledes i køb både på dags- og ugeniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 3300 som en støttelinie. På ugebasis er der køb i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af april.

Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 78 og i Momentum ligger seneste bund over foregående. MACD er ved at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket er et positivt signal.
Momentum på månedsbasis er ligeledes i en stigende tendens, hvilket giver et positivt billede på aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved 3650 og herefter i niveauet 3700, mens der er støtte i niveauet 3350-3300 og herefter i niveauet 3200-3250. Brug tilbagefald i aktien til opsamling.

Guldet stiger lidt 
Guldet fandt en bund i 1700-1720, men der er fortsat salgssignal i flere modeller og kursen skal over 1805, før signalet skifter.

SEK/DKK: bevæger sig vandret i niveauet 72,6-73,5. På dagsniveauet er der etableret nyt købssignal.

EUR/USD: ser ud til at have fundet en bund under 1,175. Der er salgssignal på både dags- og ugeniveauet. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller, idet Momentum stiger, mens RSI bevæger sig vandret og MACD er i en faldende tendens.

Metalmarkedet: industrimetallerne bevæger sig fortsat vandret, hvilket er positivt for dem, som efterspørger produkterne.

Landbrugsmarkedet: Der er en positiv tendens i kaffe, kakao, sukker, orangejuice og bomuld, mens tømmer er faldet kraftigt tilbage på det amerikanske marked. Blandt kornafgrøderne er der en stigende tendens i hvede og havre, mens majs bevæger sig vandret.

Brent Spot har etablerede en dobbelt bund i niveauet 68.5-69 i juli og august. Der er fortsat salgssignal i Bolligerkanalen på dags- og ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 70 som en støttelinie. Den faldende tendens i olieprisen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 50 på ugebasis og tendens peger nedaf.
Momentum på månedsbasis har etableret en dobbelt top. Første top var ved årsskiftet 2020/21 og ved månedsskiftet juni/juli.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.