Kom med til præsentation af Quantrom

Onsdag den 9/3 afholder Quantrom en præsentation af hvordan de kan være et alternativ til den normale eksponering som man får i investeringsmarkedet end bare aktier, obligationer og fast ejendom.

Quantrom P2P Lending DAC (QP2PL) er et SPV selskab, etableret i Irland i 2017 af erfarne Managere med det formål at investere i alternative peer-to-peer lending (P2P)

Grundet at bankfinansiering i mange lande Centraleuropæiske lande ikke altid er mulig for private  er der opstået nye sikre alternative finansieringsmuligheder – som giver tilbud til køb af bil , bolig , og finansiering af mindre erhverslån. Disse lån investerer Quantrom i.

Siden 2017 har Quantrom P2P Lending givet investorer et stabil afkast på over 7,5 pct. annualiseret. I 2021 havde Quantrom P2P Lending et afkast på 7,6 pct.

Det kan sammenlignes med investering i ”gammeldags” pantebreve med sikkerhed i løsøre eller ejendomme.  QP2PL investerer kun indenfor EU med fokus på Østeuropa. Investering i selskabet sker ved tegning af ”profit participation notes” – en akkumulerende obligation.

Præsentation af Quantrom finder sted onsdag den 9/3 i Symbions lokaler på Njalsgade 76, 2300 København, fra kl. 15.30 til kl. 18.00.

Frank Brannvoll som repræsenterer Quantrom i Danmark vil byde velkommen.

Gustav Jensen, stifter af Quantrom og daglig leder, vil fortælle hvordan Quantrom investerer og arbejder.

Skriv til Lars Persson på lp@npinvestor.dk, hvis du vil deltage i præsentation af Quantrom.
Du kan også kontakte Lars Persson på telefon 8830 0014.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.