Køb – All In!

BørsUdsigten: Yderligere Stigning i S&P500! Olie i Udbrud!!

Wall Street lukkede tirsdag fra et fald på 0,2 pct. til stigninger på op til 0,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med fald på mellem 0,0 pct. og 1,1 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser falder med mellem 0,1 pct. og 1,1 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen onsdag.

 

 

S&P500 – Strategi og Vurdering   

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,4 pct. (12 point) i 3.444, lukkede chartet i igen i All Time High (ATH). Der er tale om en accelererende optrend, og der er kommet mere momentum i bevægelsen. Bruddet skal stadig følges!

Hold stadigvæk øje med USD for at optimere investeringen (;-D)

S&P500 er brudt ud gennem det gamle topniveau i 3.395 niveauet (3.393,52). Mandag blev den  psykologiske modstand i 3.400 niveauet brudt helt efter forventning.

BørsUdsigten ser yderligere stigninger i S&P500!

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.370 niveauet (solgt i 3.340 niveauet). Stop loss ved brud af 3.355 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 (solgt i 3.008 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.310 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,1 pct. (31 point) i 23.262) er der tale om et brud af den negative konsolidering (positive fortsættelsesformation) og en midlertidig højere notering. Der er udløst købesignal ved brud af 23.030 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 23.000 niveauet (solgt i 22.120 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud ud af 23.260 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.000 niveauet (solgt i 22.535 niveauet). Stop loss ved brud af 22.760 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 1,1 pct. (37 point) i 3.337 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), blev den negative fortsættelsesformation bekræftet, og  vi nærmer os den tertiære støtte i 3.315 niveauet. Bekræftet brud heraf vil udløse et salgssignal, og en indikation på en test af bundlinien i 3.185 niveauet. Den faldende spekulative trend er blevet brudt, og en fortsættelse af den tertiære nedtrend.

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.420 niveauet (købt i 3.275 niveauet). Genkøb ved brud af 3.390 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten købt i 3.335 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.343 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.326) er der tale om en stigende tertiær trend, og en test af 1.330 og efterfølgende 1.343 niveauet. Brud af 1.320 niveauet udløser et tertiært salgssignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.317 niveauet (solgt i 1.310 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.320 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.315 niveauet (solgt i 1.294 niveauet). Stop loss ved brud af 1.293 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,1 pct. (2 point) i indeks 1.786, er der tale om et udbrud fra en positiv fortsættelsesformation, hvor der er udløst et tertiært købesignal ved bruddet af 1.770 niveauet. Angrebet på toplinieniveauet i 1.790 niveauet afviste i første omgang.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.770 niveauet (solgt i 1.760). Stop loss ved brud af 1.765 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.763 niveauet (solgt i 1.732 niveauet). Stop loss ved brud af 1.732 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,0 pct. (5 point) i indeks 13.061), er der tale om en test af toplinien i 13.200 niveauet, der afviste i første omgang. Indekset blev sendt tilbage til modstanden i 13.060 niveauet, hvilket indikerer pres på nedsiden. Salgssignal udløses ved brud af 13.060 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.950 niveauet (solgt i 12.950 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.060 niveauet (testes NU). Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.375 niveauet (solgt i 12.707 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.680 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,30) til morgen, onsdag, er der tale om en konsolidering efter et bruddet af den faldende tertiære trend i 6,265 niveauet. Der er udløst et købesignal (reversal), og mindst en sekundær sidelæns konsolidering med en bundlinie i 6,23 niveauet og en toplinien i 6,355 niveauet. Tertiært er der tale om en konsolidering mellem 6,275 og 6,315 niveauerne.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,265 niveauet (solgt i 6,625 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,30 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. Strategi: Sælg

Købesignalet betyder at terminsikringen af de spekulative USD relaterede aktiver og indtægter åbnes; men fastholdes sekundært!

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (46,4) til morgen, onsdag, er der tale om et bekræftet brud af en 45,5 niveauet. Udbruddet SKAL følges med køb.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en meget lang konsolidering, og udbruddet af konsolideringen kan derfor blive kraftigt.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 45,5 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 44,5 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.