Kinesisk uro spreder sig

Så er der igen problemer på det kinesiske aktiemarked, hvilket påvirker de øvrige markeder. De amerikanske indeks er i salg med undtagelse af Nasdaq Composite, der stadig er i køb.

Endvidere er der fortsat problemer med Grækenland, idet IMF ikke ønsker at give dem et nyt lån, før der sker økonomiske rationaliseringer.

Efter uroen på aktiemarkedet i sidste uge er der igen kommet fokus på medicinal-selskaberne, der har en stabil indtjening. Blandt Midcap selskaberne har de mest stigende selskaber været Ambu og Zealand Pharma. Zealand Pharma har både onsdag og torsdag været i fokus med positive historier omkring deres Lyxumia produkt. Det har trukket Zealand Pharmas aktiekurs op med 13,6 pct. på to dage. RSI har ramt det overkøbte niveau, hvilket indikerer, at aktien har brug for en konsolidering i niveauet omkring 160.

Ambu tabte pusten i juni, men fandt en bund i juli i niveauet 170 og er steget op til niveauet 185. Der er en positiv tendens i Momentum, og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 172 som en støttelinie. Bollingerkanalen er fortsat i salg, og modellen går først i køb ved brud af niveauet 192.

Lundbeck er steget 30 point på 4 uger. Aktien nærmer sig en test af modstandsniveauet 165, der var et modstandsniveau i maj 2015. Næste modstandsniveau er ved 170, som var en top i slutningen af marts 2014. Man skal tilbage til 2002 for at finde aktiekursen over det niveau. Den stigende tendens i aktien trækker op i Momentum både på uge- og månedsniveau. Forventer en konsolidering i niveauet omkring 156-165.

DFDS sejler videre i den stigende trendkanal trods uroen på den engelske kanal. Aktien er steget 60 pct. i år og har ramt ny all time high. Nærmeste støtteniveau er ved kursniveauet 900. Momentum er aftagende på ugebasis, hvilket indikerer, at hastigheden er aftagende i aktiekursen.

DSV lå i en stigende trendkanal siden slutningen af oktober og frem til slutningen af juni, hvor aktien faldt tilbage og bryder den positive tendens. Efter konsolidering i niveauet 215-220 er aktien begyndt at stige igen og tester modstandsniveauet 240, hvorefter aktien bevæger sig vandret i niveauet 230-235. Momentum på ugebasis er stigende, hvilket giver en positiv indikation op til regnskabet.

TDC bevæger sig vandret i niveauet 48,5-53,5. Der er divergens mellem RSI og Momentum på ugebasis, hvilket indikerer at investorerne ikke kan bliver enig om retningen. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 54, ser aktien interessant ud.

Den kommende uge byder på regnskaber fra DSV tirsdag. Onsdag er det BankNordik, Greentech Energy samt Ringkjøbing Landbobank. Torsdag bliver det Novo dag med både Novo Nordisk og Novozymes. Fredag sluttes af med TDC.

C20 indekset
C20 indekset

Teknisk har C20-indekset genetableret sit købssignal på ugebasis. De seneste par dage er det danske indeks faldet tilbage og nærmeste støtteniveau er ved 1000. Herefter er der støtte i niveauet 960, hvor det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger.

Der er en positiv tendens i markedet, og det betyder, at Bollingerkanaen er gået i køb. Den nedre støttelinie i modellen er ved niveauet 960, og brydes den, skifter signalet til salg. RSI er i niveauet 55-60, hvilket er neutral zone. Momentum er en stigende tendens på ugebasis, hvilket indikerer, at tendensen fortsat er positiv trods den sivende tendens. Hold øje med stop-loss.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.