Kina får markedet til at vippe

Olien

Markedet er fortsat uroligt over det svage vækst-scenarie, som tegner sig i Kina. Den manglende vækst påvirker aktiemarkederne, da vækstforventningerne til selskaberne skal skrues ned.

Per Aarsleff vinder en ny ordre på opførelsen af et nyt kontorhus for Mærsk Gruppen og i sidste uge opjusterede selskabet. Aktien er brudt igennem modstandsniveauet 2400 og næste modstandsniveau er ved 2700. Stigningen i aktiekursen har fået MACD til at etablere en bundformation, mens Momentum og RSI stiger på ugebasis. Stigningen betyder, at Parabolic er gået i køb på ugebasis og det samme er Bollingerkanalen. Der er køb hele vejen rundt.

DSV har i denne uge afholdt kapitalmarkedsdage og analytikerne er godt tilfredse med, hvad de blev præsenteret for, hvilket sendte aktien yderligere op. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 255, mens nærmeste støtteniveau er ved 230 og herefter i niveauet 215. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 230.

Genmab har rettet sig efter nedtur i august, hvor aktien tabte over 100 point og gik fra 684 til 502. Men de seneste to ugers positive lukning har givet et rebound i Momentum og MACD og samtidig er MACD ved at etablere en bundformation på ugebasis. Der er fortsat køb på ugebasis i Bollingerkanalen. Nærmeste modstandsniveau er ved den gamle top omkring 680, mens bunden er i niveauet 545-550.

100 pct. afkast til SimCorp-aktionærerne i denne uge. De danske it-selskaber er steget fra 163,5 til 338. Stigningen har trukket op i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Næste modstandsniveau er ved kursniveauet 390, hvilket er indikeret af Fibonaccitalene.

DFDS fortsætter den stigende tendens og har trodset uroen på kanalen. Endvidere kommer der et aktiesplit, hvilket vil øge omsætningen i aktien. Momentum fortsætter den stigende tendens og Bollingerkanalen har nu været i køb siden midten af september, hvor kursen var i 500 og i dag står aktien i 1100.

Vestas har modtaget ordre fra blandt andet Finland og Uruguay i den seneste tid. Der er en positiv tendens i Vestas-aktien, der fortsat er intakt trods uroen på de finansielle markeder. Endvidere har den lave oliepris ikke ramt efterspørgselen på vindmøller. Nærmeste modstandsniveau er 390, som var en top tilbage i juli, mens nærmeste bund er i niveauet 320.

Torsdag er der er regnskab fra Harboes Bryggeri. Aktien har været i en faldende tendens siden april, hvor aktien blev handlet i niveauet 115 og nu er kursen i niveauet omkring 100. Faldet har fået Bollingerkanalen til at gå i salg på ugebasis i juni, og det samme er tilfældet for Parabolic.

Fredag er der regnskab fra TK Development. Aktien har bevæget sig i niveauet 8 og 10,5 siden juni 2014. Aktien er faldet tilbage og har etableret et salgssignal i Bollingerkanalen, men der er en stigende tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 45. Bryder kursen igennem niveauet 9,4, ser aktien interessant ud.

Copenhagen 20
Copenhagen 20

C20 holder fast i niveauet omkring 950, der tilbage i juni/juli var et støtteniveau. De to sidste uges positive lukning har trukket op i Momentum og RSI på ugebasis. Det betyder ligeledes, at de glidende gennemsnit endnu ikke har etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Signalmodellen Bollinger har etableret et salgssignal for 3 uger siden. Indekset har nu bevæget sig vandret i niveauet siden slutningen af marts. RSI er gået fra 40 til 45.

Nærmeste modstandsniveau er ved 1000 og herefter i niveauet 1100. De kommende måneder vil blive præget af stock picking.

 

DK Portefølje

Holder fast i porteføljen. Novo, Pandora og Vestas er på salgslisten.

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
Jyske Bank 150417 316,10 378,20 400 365 20% -5%
Novo Nordisk 140131 216,50 364,70 415 385 68% 46%
Pandora ( ½ position) 130227 148,35 767,00 770 720 417% 73%
TopDanmark 150612 181,60 187,90 195 179 3% -4%
Torm 150803 0,063 0,0704 0,08 0,06 12% -7%
Vestas 141110 224,00 353,80 399 365 58% 27%
William Demant 150818 562,00 547,00 610 525 -3% -7%
Solgt
D/S Norden 150523 163,50 164,00 200 175 0% -2%
Chr. Hansen 131011 193,00 334,10 390 365 73% 67%
Carlsberg 140905 531,00 535,00 650 590 1% 24%
Coloplast 120111 169,50 462,00 575 510 173% 137%

 

Nordisk Portefølje
Regnskabet fra Elekta blev godkendt af markedsdeltagerne og aktien steg med  7,8 pct.

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
Bactiguard 150807 10,90 9,35 12 10 -14% -6%
ConCordia 150529 17,80 18,60 25 18 4% -5%
Cloetta 120111 16,00 25,50 28 25 59% 134%
Elekta 150612 55,60 58,00 75 58 4% -4%
ICA-Gruppen 150417 303,70 318,10 340,0 295 5% -5%
Rockwool B 150205 759,00 899 1100 945 18% 19%
Swedish Match 150807 267,50 245,8 295 250 -8% -8%
Swedol 150213 15,80 21,3 25 17 35% 17%
Wihlborg 150710 152,50 146,5 165 143 -4% -4%
Solgt
Husqvarna B 141107 54,00 60,35 74,5 63 12% 32%
SSAB A 150508 50,20 41,35 58 46 -18% 6%
Oriflame 150123 121,00 129,3 145 132 7% 23%
Bulten 141107 68,80 86,75 107 91 26% 31%

Nøgletallene igen i hver sin retning

Torsdagens amerikanske nøgletal viser en fortsat uensartet tendens. Antallet af nytilmeldte ledige blev højere end ventet. ISM serviceindekset faldt tilbage til niveauet 59 mod 60,3 måneden før. Den europæiske centralbankdirektør Mario Draghi vil bruge alle midler for at få gang i den europæiske økonomi, hvilket skulle give et positivt løft til en række amerikanske virksomheder.

Dow Jones
Dow Jones

Dow Jones holder fast i niveauet omkring 16.000-16.500. Sidst indekset var i det niveau var tilbage til oktober og august. Faldet i indekset har trukket ned i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt omkring 26, hvilket er et historisk lavt niveau. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis og indekset skal op over 17.500, før der bliver etableret et købssignal på ugebasis.

S&P 500 har været en tur i støtteniveauet 1900 og er siden steget til niveauet 1950-1970. Bollingerkanalen har været i salg i 7 uger. Faldet har sendt RSI ned i niveauet 30. Faldet i kursen har fået Momemtum til at etablere en faldende trend.

Nasdaq Comp.
Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite har rettet sig i forhold til sidste uge, hvor indekset var i niveauet 4300-4400. Men nu handles indekset oppe i niveauet 4700-4800. RSI er på ugebasis nede i niveauet 35-40, hvilket er det laveste niveau siden oktober sidste år. Nærmeste modstandsniveau er den gamle bund ved 5000.

Strategi: Afvent udviklingen.

 

Nikkei holder fast i 18.000

Det japanske marked holder fast i støtteniveau omkring 18.000. Faldet fra 20.500 til 18.000 har sendt RSI ned under niveauet 22. Den faldende tendens har også trukket Momentum og MACD ned på ugebasis. Begge modeller har været i en faldende tendens siden april. Momentum på månedsniveauet har været faldende siden slutningen af juni.

Stockholm S30
Stockholm S30

Signalmodellerne er gået i salg på ugebasis og har været det i 3 uger. På dagsniveauet er der ligeledes salgssignaler i både Bollinger og kursgrafen og først ved en stigning over 18.700 ændres signalet til køb.
Strategi: Reducer på japanske aktier.

OMX S30 har i den uge testet modstandsniveauet 1500, men er blevet afvist og er ikke brudt igennem i første omgang. Bryder kursen igennem niveauet 1500, så bliver der etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet.

Stockholm S30
Stockholm S30

På ugebasis peger de tre indikationsmodeller fortsat i nedafgående retning, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.  Nærmeste modstandsniveau er ved 1520 og herefter i niveauet 1560-1580.
Strategi: Man skal afvente udviklingen.

Modern Times Group går imod markedstendensen og er steget de sidste par dage. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.

På ugebasis skal kursen igennem 250, før der bliver etableret et nyt signal i aktien. Det korte glidende gennemsnit er i niveauet 240 som en modstandslinie, mens de tre indikationsmodeller alle stiger på ugebasis, hvilket er et positivt tegn. Den samme positiv tendens ses i Momentum på månedsbasis. Brud af niveauet 240 giver det første købssignal i aktien.

Frankfurt, Dax 30 holder fast i niveauet omkring 10.000. På dagsniveauet er Bollingerkanalen fortsat i salg, men et brud af niveauet 10.200 vil ændre signalet til køb. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet er ved niveauet 10.500, så der går noget tid, før der bliver etableret et ”Golden Cross”.

På ugebasis er der salg over hele linien og Momentum er faldende på både uge- og månedsniveauet. Der er langt op til etableringen af nye købssignaler. Forventer derfor en konsolidering i niveauet de næste 1-2 måneder.
Strategi: Anbefaler at man reducerer de svage aktier.

 

SimCorp får endnu en ordre

SimCorp modtog en ordre på selskabets Dimension system i denne uge. Licensaftalen er indgået med en større schweizisk bank. I juli måned modtog SimCorp en ordre fra Groupama AMA som et fransk selskab og tidligere på sommeren var det et britisk investeringshus, der købte en licens til Dimension-systemet.

Ordrebeholdningen er på 29 mio. euro, hvilket er en stigning på 2,9 mio. euro. Endvidere har der været en stigning i ordreindgangen på 4,8 mio. euro fra første kvartal til andet kvartal. Omsætningen i 2. kvartal ramte niveauet 68,0 mio. eur. mod 58,7 mio. eur. i samme kvartal året før.

SimCorp i trendkanal.
SimCorp i trendkanal.

Teknisk har aktien taget en rebound i forhold til sidste ??, men det skyldes ugens regnskab. Stigningen har dog ikke fået Bollingerkanalen til at etablere et købssignal på ugebasis, da lukkekursen skal over 195. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”,  men der er en positiv tendens i RSI og Momentum på ugebasis. De uensartede signaler indikerer, at man skal afvente udviklingen.

 

 

Teknisk kommentar til Coloplast, Novozymes og DSV

Coloplast har i løbet af de sidste måneder testet niveauet 430 to gange og dermed er der etableret en dobbelt bund. En dobbelt bund er et stærkt signal om en rebound. Endvidere er der en positiv tendens i Momentum, RSI og MACD på ugebasis. Men signalmodellerne Bollinger og Parabolic er fortsat i salg på ugebasis, mens der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Anbefaler at man afventer et brud af niveauet 465.

Coloplast med dobbelt bund.
Coloplast med dobbelt bund.

Novozymes har på dagsniveauet etableret et købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. På ugebasis er der salgssignal i modellerne Bollingerkanalen og Parabolic. Momentum er fortsat i en negativ tendens og RSI har ramt niveauet 35. Der er ”gap” i niveauet 335,70-358,70, som over tid skal lukkes. Afvent brud af niveauet 300.

Novozymes med "gap".
Novozymes med “gap”.

DSV holder fast i den stigende tendens på ugebasis trods de kraftige sving i aktiemarkedet. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis, men ikke på månedsniveauet. MACD har etableret en mindre topformation. Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 230 på ugebasis og ligger som en støttelinie. Begge signalmodeller er i køb på ugebasis.

DSV i trendkanal
DSV i trendkanal

Der er ”gap” i niveauet 243,70-244,6, som skal lukkes. Bryder kursen igennem 240, så anbefales køb på niveauet.

 

Finder råvarerne en bund nu?

Råvarerne arbejder på at etablere en bundformation, efter flere af dem har været i en faldende tendens siden sommeren 2014. En stigning i råvarepriserne vil trække op i inflationen.

EUR/USD er blevet afvist i niveauet 1,15-1,16 og handles nu i niveauet 1,11-1,12. Der er divergens mellem de to signalmodeller Bollinger og Parabolic på ugebasis, idet førstnævnte er i salg og sidstnævnte er i køb. MACD er fortsat i en stigende tendens på ugebasis.

NOK/DKK stiger op til niveauet 81 efter test af niveauet 79. Der er blevet etableret et købssignal på dagsniveauet. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Stiger olieen, så stiger den norske krone.

SEK/DKK har etableret et købssignal på dagsniveauet og er gået fra 78 til niveauet 79,5. Der er en positiv tendens i både MACD og Momentum på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 80 og herefter i niveauet 80,5.

Guld
Guld

Guldprisen handles vandret i niveauet omkring de 1120-1140 og købssignalet er blevet ændret til salg på ugebasis. Momentum falder på månedsniveauet, hvilket indikerer, at den langsigtede tendens fortsat er svag.

Metalmarkedet indikerer en svag positiv tendens. Det er både aluminum, kobber, tin og zink, som har fundet en bund og stiger. Omvendt så oplever fødevarer en faldende tendens.

Olien
Olien.

Brent Spot holder sig ved niveauet 50 dollar for en tønde olie. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Men der er fortsat er salgssignal på ugebasis i signalmodellerne. Der er fortsat salgssignal i Bollinger og Parabolic på ugebasis. Momentum stiger, hvilket indikerer, at prisen på sigt skal op igen.

 

Ugens short solgte aktier i det danske marked

BlueCrest hawr en short position på 0,57 pct. i Genmab.
Marshall Wace har en short position på 0,50 pct. i Carlsberg.
Marshall Wace har en short position på 0,5 pct. i Genmab.
Tyrian Investments har reduceret sin short i FLSmidth.
UBS Global Asset Management har en short position på 0,78 pct. i FLSmidth.
WorldQuant har reduceret sin short i Lundbeck.
WorldQuant har en short position på 1,63 pct. i FLSmidth.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.