Så kom korrektionen

Torsdag blev det tid til en korrektion i markedet og det gik mest ud over IT-aktierne og Nasdaq. De aktier har også været i en stigende de sidste 24 dage, så det er ikke helt uretfærdigt, at de tog en tur ned. Det er jo spørgsmålet, om det er noget større eller bare en opbremsning.

På det danske marked er det gået ud over den sidste måneds komet cBrain, der er gået fra 155 til 133. På dagsniveauet testes det lange glidende gennemsnit som en støttelinie, mens Bollingerkanalen er gået i salg. På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanal og Parabolic. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 100 som en støttelinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD stiger, mens Momentum og RSI er i en faldende tendens. Tager aktien med på kandidatbænken og bruger faldet som en opsamlingsmulighed.

FLSmidth måtte nedjustere fredag i sidste uge, og det har fået aktien til at falde tilbage til niveauet 190. Der er stadig købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, mens der er en faldende tendens i Momentum og MACD og RSI har etableret en svagt stigende tendens og modellen har ramt 52. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken.

A.P. Møller-Mærks har i denne uge meddelt, at man vil gennemføre ændringer i de to selskaber Safmarine og Damco. Safmarine vil fremover være en del af Mærsk og Damco vil være en del af Mærsk logistik og serviceprodukter.
Teknisk er aktien i en stigende tendens og kursen nærmer sig de magiske 10.000. De glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 9.000 for det korte gennemsnit, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7.600. Bryder kursen igennem 10.000, så er næste modstandsniveau ved 10.500 og herefter i niveauet 11.000. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Onsdag var der fokus på blandt andet Vestas, der var blevet opjusteret af Goldman Sachs med et kursmål over 1000. Teknisk ligger aktien i en stigende tendens og RSI har ramt 90 på ugebasis. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 1150 og herefter i niveauet 1295, mens der er støtte i niveauet 920 og herefter i niveauet 840. Man skal bruge tilbagefald i aktien til at samle op.

Regnskaber i den kommende uge: Clas Ohlson og Oasmia Pharmaceutical.

Det danske C525 på ugebasis.

C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1450-1500. Faldet i dag har etableret et salgssignal på dagsniveauet og det lange glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. På månedsniveauet er Momentum faldet tilbage og har brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra, hvilket sendte et negativt signal. På ugebasis er der divergens mellem de tre indikationsmodeller. RSI bevæger sig vandret i niveauet omkring 80 og Momentum er faldende. Det samme er MACD. Nærmeste modstandsniveau er ved 1525 og herefter i niveauet 1550, mens der er støtte i niveauet 1420 og herefter i niveauet 1380. Afvent udviklingen.

 

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato er 15.6 pct., mod C25-indekset som i år til dato har givet et afkast på 15,4 pct.

Nordisk portefølje

 

Så kom korrektionen
Torsdag aften blev det så tid til en korrektion efter 24 dage med uafbrudt stigning på dagsniveauet eller 4 måneder på ugebasis. Torsdagens amerikanske nøgletal var noget blandede. Der var færre nytilmeldte ledige end ventet. Markedsdeltagerne havde ventet 950.000, mens det blev på 881.000 og samtidig blev PMI service bedre end ventet. Det indikerer, at det er begyndt at gå bedre i det amerikanske samfund. Dagens kedelige nyhed var, at det amerikanske handelsunderskud var større end ventet i juli. Underskuddet blev på 63,6 mia. dollar mod forventede 58 mia. dollar.

Amerikanske regnskaber i denne uge: Lululemon Athletica, The Kroger, Chewy Inc, Slack Technologies samt Casey´s General Stores.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 er fortsat i en stigende tendens og trods tilbagefaldet i kursen så er der stadig et købssignal på dagsniveauet. Den nedre kanallinie i Bollingerkanal ligger i niveauet 3450 som et støttelinie. ’

På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og det har stået på siden begyndelsen af maj. Faldet i indekset kan ses i Momentum på ugebasis, mens der fortsat er en stigende tendens i MACD og RSI. RSI har ramt niveauet 90. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation. Nærmeste støtteniveau er ved niveauet 3350 ,som er den gamle topformation.

Tek-indekset på ugebasis.

Nasdaq Composite holder ligeledes fast i købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen trods tilbagefaldet i indekset i går. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum etablerede en topformation i maj og har været faldende siden. MACD etablerede en topformation i MACD og RSI etablerede en top ved månedsskiftet maj/juni i niveauet 90 og siden har modellen bevæget sig vandret i niveauet 80-83.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Hvad nu med Japan?
De amerikanske markeder faldt torsdag aften og det bliver interessant at se hvordan markederne reagerer fredag morgen. Det japanske marked er i en stigende tendens, selvom hastigheden er aftagende i den stigende tendens. Momentum har etableret en topformation i slutningen af juni og siden været i en faldende tendens. RSI er kommet over 60, mens MACD bevæger sig vandret.
Trods fredagens fald så holder købssignalet i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 23.100.
På ugebasis er der fortsat køb i alle modeller og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 21.500.
Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket styrker signalet.

Det japanske indeks.

Nærmeste modstandsniveau er ved 24.000 og herefter i niveauet 24.500, mens nærmeste støtteniveau er ved 22.500 og herefter i niveauet 22.000.
Strategi: Anbefaler at man afventer udviklingen.

 

Det svensk indeks på dagsniveauet.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens, selvom Momentum toppede ved månedsskiftet maj/juni. RSI bevæger sig vandret i niveauet omkring 75. Momentum på månedsbasis er i en stigende tendens. Der er positiv stemning på det svenske marked, da først råvarepriserne steg og nu stål.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1825 og herefter i niveauet 1860-1880, mens der er støtte i niveauet ved 1660 og herefter i niveauet 1600.
Strategi: Afvent udviklingen.

Der er stadig “gap” i niveauet.

Frankfurt DAX 30 holder ligeledes fast i købssignal på dagsniveauet trods fredagens tilbagefald. På ugebasis er der fortsat købssignal over hele linien. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD er i en faldende tendens, mens Momentum bevæger sig vandret og RSI stiger og har ramt 70. Det omtalte ”gap” fra sidste uge er stadig åbent og der er støtte i niveauet 12.800 og herefter i niveauet 12.000, mens der er modstand i niveauet 13.600 og herefter i niveauet 14.00
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er MT Højgaard Holding og NTG (Nordic Transport Group).
MT Højgaard Holding blev i slutningen af 2019 handlet op i niveauet 120, men i forbindelse med corona-udbruddet faldt aktien tilbage til niveauet 70-80, men siden har aktien rettet sig og nu handles den i niveauet 120-125.
På dagsniveauet har der været købssignal siden midten af august i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i slutningen af juli.

 

MT Højgaard ed modstandslinie.

På ugebasis etablerede de glidende gennemsnit et ”Golden Cross” i slutningen af juni og Bollingerkanalen har etableret nyt købssignal for 3 uger siden efter 4 uger med salgssignal. Den stigende tendens i aktien trækker de tre indikationsmodeller op. MACD er over 0 og RSI har ramt 58. Momentum på månedsniveauet er derimod faldende og er brudt igennem de glidende gennemsnit i modellen.

Nærmeste modstandsniveau er ved 130 og herefter ved niveauet 148-150, mens nærmeste støtteniveau er ved 105-110 og herefter i niveauet 90-95. Anbefaler man køber ved brud af niveauet 130 (bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).

Nordic Transport Group (NTG) holder fast i den stigende tendens og tester nu modstandsniveauet 135-140, som også blev testet i januar og februar. På dagsniveauet har der været køb i Bollingerkanalen og det har der været siden begyndelsen af august.

NTG på ugebasis.

På ugebasis etablerede Bollingerkanalen et købssignal i slutningen af maj, mens der først ved månedsskiftet juli/august blev etableret købssignal i Parabolic. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i slutningen af juli. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis, mens Momentum faldt tilbage på månedsbasis. Anbefaler at man afventer udviklingen i aktien.

 

Olien har tabt pusten
Guldet bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1920-1980. Det lange glidende gennemsnit ligger over kursudviklingen på dagsniveauet og der er etableret et ”Death Cross”. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og den samme tendens ses i Momentum på månedsbasis.

Guldet har mistede

SEK/DKK: har en sivende tendens på dagsniveauet og der er igen etableret et salgssignal i Bollingerkanalen. Den faldende tendens betyder, at de tre indikationsmodeller alle er faldende på ugebasis, mens Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens.

EUR/USD: har fundet sin hylde og handles vandret i niveauet 1,18-1,20. Den vandrette formation for de tre indikationsmodeller til at bevæge sig vandret.

Metalmarkedet: Industrimetallerne holder fast i den stigende tendens.

Landbrugsmarkedet: holder overordnet fast i den stigende tendens. Dog har tømmer mistet pusten og det samme har sukker. Sojabønne, mel og olie stiger fortsat, mens havre bevæger sig vandret.

Olien på ugebasis.

Brent Spot har tabt pusten og der er etableret salgssignal på dagsniveauet. Købssignalerne på ugebasis er fortsat i køb. Den nedre støttelinie ligger i niveauet 43,27 og et brud af den vil udløse et salgssignal. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens på ugebasis, mens Momentum på månedsniveauer er i en stigende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 42 og herefter i niveauet 38. Nærmeste modstandsniveau er ved 46 og herefter i niveauet 48.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.