Juleoprydning eller julerally?

De fleste internationale indeks står stille i øjeblikket, da der er oprydning i flere porteføljer op til årsskiftet. Derudover er der en sektorrotation i gang, hvilket også påvirker udviklingen.

Mandag var der fokus på Demant, der var klar med en ny lancering, hvilket forventes at give selskabet et stærkt Momentum ind i 2021. Overordnet holder Demant-aktien fast i den stigende tendens. Stigningen mandag har fået Bollingerkanalen på dagsniveauet til at etablere et købssignal. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 75. Nærmeste modstandsniveau er ved 240 og herefter i niveauet 295, mens der er støtte i niveauet 200 og herefter i niveauet 185. Det er tredje gang, at aktien tester modstandsniveauet 240 og et brud af det niveau vil give et stærkt signal.

Mandag aften efter lukketid opjusterer Boozt forventningerne til det kommende årsregnskab efter et stærkt salg ved Black Friday. Det fik aktien til at stige med 8,7 pct. tirsdag. Aktien har været i en stigende tendens siden marts og har etableret en ny all time high i midten af november, men faldt tilbage til støttelinie ugen efter. Nærmeste støtteniveau er 160, hvor det korte glidende gennemsnit ligger og herefter er der støtte i niveauet 140, mens der er modstand i niveauet 210 og herefter i niveauet 245. Brug tilbagefald til opsamling.

DSV Panalpina tester det lange glidende gennemsnit på ugebasis som en støttelinie. Bollingerkanalen er gået i salg efter 6½ måned i køb. Den sivende tendens i aktiekursen har påvirket de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 50. Momentum er ligeledes i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 950 og herefter i niveauet 900, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1050 og herefter i niveauet 1150. Brug tilbagefaldet til opkøb til porteføljen.

SAS afleverede et forfærdeligt regnskab torsdag morgen, der viste et underskud på 2,5 mia. sek. Markedsdeltagerne reagerede først negativt, men i løbet af formiddagen blev aktien handlet op. På dagsniveauet holder Bollingerkanalen fast i købssignalet på dagsniveauet, mens salgssignalet er intakt på ugebasis. Overordnet ligger aktien fortsat i en faldende tendens og det lange glidende gennemsnit ligger i 1,4. Nærmeste støtteniveau er ved 1,0. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Positiv udvikling for flere selskaber på First-North og blandt dem som er steget mest er Penneo og LED IBond. Penneo har efter en pæn optur i efteråret nu bevæget aktien sig vandret i niveauet 40- 50. Der er genetableret købssignal på dagsniveauet og købssignalet på ugebasis er fortsat intakt og modellen går først i salg ved brud af niveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 53 og herefter i niveauet 60.

I denne uge kommer der lidt nordiske regnskaber. Onsdag er det Agat Ejendom. Torsdag er det Systemair og Rias.

Det danske hovedindeks.

C25-indekset holder fortsat fast i den stigende tendens, hvilket betyder, at der fortsat er købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveau ligger i niveauet 1570. Bollingerkanalen er fortsat i køb og den nedre kanallinie lige i niveauet 1540 som en støttelinie. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1500 som en støttelinie. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis, mens RSI endnu ikke har etableret en stigende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 1500 og herefter i niveauet 1460-1480, mens der er modstand i niveauet 1600 og herefter i niveauet 1640.

 

DK Portefølje
Hæver målkursen og stop-loss for NKT – se analysen mandag. Ret stop-loss for cBrain.

Nordisk portefølje

Amerikanske aktier holder stand
Torsdag var antallet af nytilmeldte ledige var 712.000 mod forventede 778.000. PMI Service faldt lidt mere end ventet. Indekset er faldet fra 56,6 til 55,9.
Amerikanske regnskaber i den kommende uge: Adobe Inc., Costco Wholesale Corp., Broadcom Inc,. Lululemon Athletica, Brown-Forman, Chewy samt Campbell Soup.

S&P 500.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens og er kommet over 3600. Dermed er indekset fortsat i den stigende trendkanal, der blev etablerede i foråret, men som på vejen er blevet udfordret i slutningen af september og ved månedsskiftet oktober/november. Nærmeste modstandsniveau er ved 3700 og herefter i niveauet 3795. Der er støtte i niveauet 3500 og ved niveauet 3400.


Nasdaq Composite er brudt over 12.000 og holder fast i den stigende tendens på ugebasis. Men der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI og MACD stiger på ugebasis, mens Momentum faldee tilbage både på uge- og månedsbasis. Signalmodellerne er alle i køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 11.000 og det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 11.800. Den stigende tendens er sket under stigende omsætning. Nærmeste modstandsniveau er fortsat 12.500 og herefter i niveauet 12.900, mens der er støtte i niveauet 11.500 og herefter i niveauet 11.000.
Strategi: Afvent udviklingen.  

 

Pause i Nikkei
Det japanske marked ligger i niveauet 26.500 og holder fast i niveauet for 2. uge i træk. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 23.500 som en støttelinie og Bollingerkanalens nedre kanallinie ligger i niveauet 23.500.

De tre indikationsmodeller fortsætter den stigende tendens. RSI er over 80 på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 27.000 og herefter i niveauet 28.000, mens der er støtte i niveauet 24.500 og i niveauet 24.000
Strategi: Tager en pause med køb i det japanske marked.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens. De sidste par dage har indekset sat sig og der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet og de glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt oppefra på dagsniveauet.
På ugebasis holder de forskellige signalmodeller fortsat fast i købssignalet og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1800 som en støttelinie.

Det svenske marked på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er 1975 og herefter i niveauet 2025, mens der er støtte i niveauet 1850. Den svenske økonomi har klaret sig gennem corona-pandemien og den danske og den lave svenske krone har holdt eksporten i gang.
Strategi: Holder fast i overvægt af svenske aktier i den nordiske portefølje.

Midsona lå frem til oktober i en stigende tendens, men en lidt kedelig bundlinie sendte aktien ned og aktien fandt støtte i niveauet 62, hvorfra aktien har bevæget sig vandret i niveauet 65-72. Faldet betyder, at der er salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 67 som en støttelinie. Den faldende tendens i aktiekursen trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den negative tendens ses også i Momentum på månedsbasis, der ligeledes er i en faldende tendens og er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Aktien tages med på kandidatbænken.

Frankfurt DAX 30 holder fast i den stigende tendens. Købssignal i Bollingerkanalen er fortsat intakt. Bollingerkanalen har sin nedre støttelinie i niveauet 13.200. På ugebasis er der ligeledes købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit ligger side om side.


Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og RSI stiger og så har Momentum etableret en topformation på både uge- og månedsniveauet. RSI har ramt 60. Der er stadig modstand ved niveauet 13.400-13.500 og herefter i niveauet 13.800-13.900, mens der er støtte i niveauet 12.400-12.600 og i niveauet 11.600-11.800.
Strategi: Ændre til hold – markedet mangler Momentum.

 

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er Netcompany og Per Aarsleff Holding
Netcompany har på dagsniveauet genetableret købssignalet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 8 dage siden.


På ugebasis er Bollingerkanalen fortsat i salg, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 515 som en støttelinie. Den vandrette formation i aktiekursen har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage på ugebasis. RSI er i 55 og MACD er stadig over 0.
Momentum på månedsbasis har etableret en topformation og er brudt igennem oppefra. Nærmeste støtteniveau er ved 500 og herefter i niveauet 480, mens der er modstandsniveau ved 600-615 og herefter i niveauet 650. Afvent udviklingen.

Per Aarsleff Holding-aktien bevæger sig vandret i niveauet 250-280 og det har stået på siden midten af august. Den vandrette bevægelse betyder, at signalerne på dagsniveauet skifter flere gange på dagsniveauet.

De glidende gennemsnit ligger side om side, mens Bollingerkanalen netop har genetableret et købssignal efter 4 uger i salg.
Der er en svagt stigende tendens i både Momentum og RSI, mens MACD er ved at etablere en bundformation. MACD er ved 0 og RSI er ved 55. Momentum på månedsbasis er faldet tilbage og er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit oppefra. Nærmeste støtteniveau er ved 240-245 og herefter i niveauet 225-230, mens nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 290-295 og herefter i niveauet 340. Anbefaler køb ved brud af niveauet 275.

Rebound i olieprisen
Guldet har også fundet lidt Momentum og er handlet op i niveauet 1850. Afvent udviklingen.

SEK/DKK: er faldet tilbage til niveauet 72,5 og der er etablerede salgssignal på dagsniveauet, mens det fortsat er intakt på ugebasis.

EUR/USD: Dollar fortsætter den faldende tendens og krydset nærmer sig toppen fra årsskiftet 2017/18, hvor niveauet 1,25 blev ramt.

Metalmarkedet: Der er en positiv tendens i de fleste af industrimetallerne. Det er kun bly, som er faldet tilbage.

Landbrugsmarkedet: Der er fortsat en positiv tendens i de fleste kornafgrøder. Det er kun hvede, som bevæger sig vandret, mens afgrøder som kaffe, sukker og kakao alle er faldet lidt tilbage på dagsniveauet. Men overordnet er der fortsat en positiv tendens for afgrøderne.

Brent Spot holder fast i den stigende tendens og er igen over 48 dollar for en tønde olie. Der er købssignal på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Den positive tendens i kursudviklingen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er 54, som var en bundformation i december 2018, mens nærmeste støtteniveau er ved 45.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.