Interessante aktier også i en urolig tid

Når aktiemarkederne bliver urolige, er det ofte svært at finde aktier, der ikke bliver taget med i den negative spiral. Der er dog niche-brancher, som i første omgang er gået fri.

En af de brancher som har undgået de store fald er vacciner til dyr. Selskabet Swedencare har været i en stigende tendens siden april 2020, hvor aktien blev handlet i niveauet 20 kroner. Idag er kursen 140. Der har været et lille tilbagefald efter aktien testede modstandsniveauet 150.

På dagsniveauet er der netop etableret salgssignal og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage. På ugebasis er der etableret et ”Golden Cross” i midten af juni og det glidende gennemsnit ligger i niveauet 120 som en støttelinie. Bollingerkanalen er i køb og har været det siden april 2020. De tre indikationsmodeller har etableret en topformation og det samme har Momentum på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er 130 og herefter i niveauet 115. Det nærmeste modstandsniveau er ved 170 og herefter i niveauet 190. Aktien er med på kandidatbænken.

Selskaber indenfor den branche er amerikanske Elanco Animal Health og svenske Intervacc.

Begge selskaber er faldende siden august og det giver opsamlingsmuligheder i begge selskaber.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.