Interessant udvikling i DNA

DNA har været i en faldende tendens siden midten af juli, men ser ud til at have fundet en bund i 16,5 i december og nu er aktien handlet op i niveauet 18,5-19,5.

Bollingerkanalen på ugebasis.

DNA har taget en pæn rebound i de sidste par dage og det har fået købssignalet tilbage på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på dagsniveauet. På ugebasis er der gået køb i Bollingerkanalen, mens der har været køb i Parabolic siden midten af januar.

MACD på ugebasis. 

Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de 3 indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 65 og MACD er over 0. Momentum på uge- og månedsniveauet er ligeledes stigende på ugebasis. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et nyt ”Golden Cross”.

Omvendt Skulde – Hoved – Skulde formation.

DNA har etableret en omvendt skulder-hoved-skulder, hvilket giver et potentiale på 24 til aktien. Anbefaler køb og tager aktien med i porteføljen.

DNA er et finske selskab og har ticker kode (DNA). 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.