Interessant formation i FLSmidth

Der er etableret en bundformation i niveauet 290, og aktien har været i en stigende tendens de sidste par dage. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra på ugebasis og i løbet af 2 uger vil der blive etableret ”Golden Cross” på ugebasis.

Der er en positiv tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 55. Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis, mens Parabolic fortsat er i salg og først går i køb ved brud af niveauet 320.

Momentum på månedsniveauet har en positiv tendens, hvilket underbygger potentialet for yderligere vækst i aktien. Afvent udviklingen. Afvent udviklingen. 

De svenske konkurrenter Sandvik og Atlas Copco stiger begge to, men sidstnævnte ser bedst ud af de to aktier, da der er en stigende trend i aktien, som går tilbage til årsskiftet 2013/14.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, ,

Ingen kommentarer endnu.

Skriv et svar