Ingen Panik

BørsUdsigten: Fundamentalt Stærkt! Vending allerede i dag, tirsdag?

 

C20 indekset lukkede mandag, med et fald på 0,3 pct. (2,57 point) i indeks 1.002,31.

De europæiske aktiemarkeder lukkede mandag med fald 0,2 pct. og 1,1 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40).

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,2 pct. og 0,7 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses tirsdag morgen, at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,5 pct.

De amerikanske futures noteres til stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct.; såfremt Wall Street åbnede nu.

 

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1002), ligger vi fortsat i en sekundær accelererende optrend, selvom den tertiære acceleration blev brudt i 1.005 niveauet, og udløste et spekulativt salgssignal.

Trendformationen (konsolideringen) munder oftest ud i en positiv fortsættelse, hvorfor brud af den faldende trendlinie p.t. i 1.005 skal følges.

Der ses en stærk støtte i 995 niveauet, og brud af 980 niveauet vil bekræfte en sekundær trendændring. Foreløbig vil BørsUdsigten, dog afvente bekræftede signaler, før vi tager vores positive hat af. Brud af 1.015 niveauet vil betyde køb og en målzone p 1.040 niveauet – og langsigtet i 1.200 niveauet (12 – 24 mdr.)

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten i 1.005 niveauet hjemtaget gevinst (solgt) en spekulativ position (990). Genkøb ved brud af 1.005 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.000 niveauet (stigende sekundære trend). Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 995 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.000. Åbning af short ved brud af 1.000 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 908 niveauet (bekræftet). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer trækker ned (mod syd på chartet).

Signalmodellerne ligger i rent køb. Timingen er igen ved at være god. Dog afvent brud af 1.005 niveauet.

C20: Dagschart

 

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere nu til morgen, tirsdag.

 

 

Ingen Panik

BørsUdsigten vurderer, at aktiemarkederne vender senest onsdag

BørsUdsigten ser ingen grund til Panik med de nuværende forudsætning, der inkluderer en rentestigning fra Fed på 0,25 pct. i morgen, onsdag.

Der kommer først fundamentale ændringer eller risiko, når Fed begynder at stramme adgangen til likviditet.

BørsUdsigten vurderer, at der er nogle store investorer, der prøver at manipulerer aktiemarkedet, specielt teknologisektoren.

Fortsætter aktieudsalget i teknologisektoren ud over onsdagen skal man nok tage sine forholdsregler.

Fundamentalt er der ikke grund til Panik (udsalg) – men derfor SKAL chartene og strategierne følges.

I øvrigt henvises til BørsUdsigten: Buying Opportunity? – eller

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere mandag.

Fed’s FOMC rentemøde starter i dag, tirsdag, og munder ud i en rentemeddelelse i morgen, onsdag kl. 20:00 med efterfølgende pressekonference kl. 20:30.

BørsUdsigten forventer, at der fortsat kan være lidt opvarmning (volatilitet) op til fredagens 4 dobbelte Witching Day. (gentagelse fra den 2. juni)

Quadruple Witching:

  • Og så er det firdobbelt heksedag(ikke Sankt Hans), hvor exercise (udløb) falder sammen for index-futures, aktie-optioner, indeks-optioner, og aktie-futures, og skal cleares (positionerne lukkes). Det kan betyde øget volumen og høj volatilitet; men også uforudsigelig bevægelser. Vær opmærksom på at DAX at afregningen i DAX sker kl. 13:00 – specielt de tyske aktier kan bevæge sig uforudsigeligt. Med store udsving (volatilitet) er der gode chancer for handlere.

I øvrigt stammer det danske ord heksetimen – fra den sidste times handel på Witching Day.

Dow Jones lukkede mandag med et fald på 0,3 pct. (56,73 point) i indeks 21.215,24.

S&P500 lukkede med et fald på 0,2 pct. (5,18 point) i 2.426,59.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,7 pct. (42,63 point) i 6.165,29.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.427), er der fortsat tale om en konsolidering. Momentum ses fortsat at gå ud af indekset.

BørsUdsigten har fortsat en målzone i 2.470-500 niveauet ved et nyt bekræftet købesignal ved brud af 2.440.

Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 2.435 niveauet af en position købt i 2.382 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.440. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 2.430 niveauet. Der lukkes ved brud af 2.430 niveauet (faldende trendlinie). Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet i 2.400. Stop loss og åbning af short ved brud af 2.390 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.280 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt i overkøbte vendeniveauer, og trækker igen ned. Det kan godt give en indikation på en lidt længere konsolidering / tilbageslag.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra en advarsel i MacD.

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres uforandret i 2,21 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. højere i 1,35 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. højere i 2,87 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,01 pct. lavere i 0,25 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. højere i minus 0,74 pct., og den 30årige noteres 0,02 pct. lavere i 1,10 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 06:18 i 6,644 (6,636) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,119 (1,121) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 110,3 (110,3). EUR/JPY noteres i 123,1 (123,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,437 (7,438). GBP/DKK 8,407 (8,464).

 

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,644), er der fortsat tale on en sidelæns konsolidering i den faldende trend.

Toplinien i den tertiære sidelæns konsolidering ligger i 6,67 niveauet, og bundlinien i 6,59 niveauet. Alt tyder på en test af toplinien i 6,67 niveauet. Brud af disse niveauer SKAL følges. (udbrudsstrategi). Den sekundære trend er fortsat ned, og brud af 6,67 vil udløse et købesignal, og mindst en sekundær konsolidering/opbremsning.

Alle advarselslamper lyste ved brud af 6,80 niveauet – og der er tale om EXIT af alle USD positioner – og naturligvis terminssikring af indkomst og aktiver! Nu er der igen tale om et nyt EXIT niveau i 6,59 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten i 6,605 niveauet genkøbt og lukket short af en position der blev åbnet i 6,65 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af den spekulative trendlinie i 6,64 niveauet. (testes nu). Åbning af en shortposition ved brud af 6,59 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position 6,97 niveauet. Genkøb ved brud af 6,67 niveauet. Der er åbnet en ny short ved bruddet af 6,65 niveauet, og den lukkes ved brud af 6,67 niveauet. Strategi: Sælg. 

De korte indikatorer er på vej op mod overkøbte niveauer, hvilket indtil videre understøtter en bounce.

Signalmodellerne ligger uensartet, men er tæt på at gå i køb. Der er fortsat et insisterende købesignal i MacD.

USD/DKK: Dagschart

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen i 1,266 (1.267) USD pr troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.266) ligger guldet i en konsolideringsformation (hank).

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.

BørsUdsigten har spekulativt / tertiært i hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.290 niveauet (købt i 1.260 niveauet). Der genkøbes ved brud af 1.267. Der åbnes en short ved brud af 1.270 niveauet. Positionen lukkes (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 1.267. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten i 1.275 niveauet hjemtaget gevinst genkøbt en lang position i 1.243 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.295 niveauet. Strategi: Sælg.

De korte momentumindikatorer er på vej ned i oversolgte niveauer – hvilket er en indikation på mindst en konsolidering.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et salgssignal i MacD. Der er dog pres på nedsiden, og køb kan optimeres bedre.

Guld: Dagschart

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres uforandret nu til morgen, tirsdag.

Nymex Crude / WTI, er senest noteret i 46,25 (46,09) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 48,53 (48,45) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (48,5), er der tertiært sket en opbremsning mellem 47,5 og 49 niveauerne. Sekundært ligger den faldende trendlinie p.t. i 48,5 niveauet. Brud heraf betyder mindst en opbremsning på det sekundære plan. (Testes Nu).

Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 48 niveauet, og lukket en short. Stop loss ved brud af 48,2 niveauet. Der åbnes en short ved brud af 47,5 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten i 53 niveauet solgt / hjemtaget gevinst af en position købt i 49 niveauet. Der er åbnet short i 53 niveauet. Genkøb og lukning af short (gevinsthjemtagning) ved brud af 48,5 niveauet. (Testet NU). Strategi: Sælg. 

De korte momentumindikatorer er vendt i extremt oversolgte vendeniveauer. Det understøtter en opbremsning og en mulig bounce.

Signalmodellerne ligger i Rent Sælg.

Handel med olieaktier på brentsignalerne!

UK Brent: Dagschart

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, tirsdag.

Nikkei225 falder med 0,0 pct. (10 point) i indeks 19.898. Hang Seng noteres 0,5 pct. (134 point) højere i indeks 25.842. Kina’s CSI300 stiger med 0,2 pct. (6 point) i indeks 3.580. Sydkoreas Kospi stiger med 0,5 pct. (13 point) i indeks 2.370. Australien ASX200 stiger med 1,2 pct. (68 point) i 5.746.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.