Igen Ny All Time High & Alle Tiders Højeste!

BørsUdsigten: USD tester fortsat Toplinie! Olieprisen Konsoliderer Fortsat!

 

Wall Street lukkede onsdag højere med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med med fald på mellem 0,1 pct. og 0,6 pct. til morgen, torsdag. (Ikke lukkenoteringer). ASX200 undtaget – stiger 0,2 pct.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere til morgen, torsdag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede onsdag med en stigning på 0,4 pct. (13,11 point) i indeks 3.153,53 – Igen Ny All Time High.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.154), er der tale om en bekræftet positiv sekundær trendkanal, og en tertiær optrend.

BørsUdsigten’s forventning om en fortsat en videre bevægelse op imod 3.300 niveauet, blev bestyrket,  naturligvis med konsolideringer hen af vejen.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.081 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud 3.144 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.948 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.117 niveauet. Strategi: Køb

Der er igen tale om “A Perfect Bull“, da USD igen er gået i spekulativt køb.

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med en stigning på 0,0 pct. (0,35 point) i 1.113,10. Igen Ny Alle Tider Højeste!!!

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.113), er der tale om en accelererende tertiær optrend.

Efter bruddet af ATH i 1.060 niveauet, ser BørsUdsigten fortsat et prisobjektiv på 1.150 niveauet, efter en eller flere konsolideringer.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.085 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.104 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.100 niveauet. (købt i 1.050 niveauet). Stop loss ved brud af 1.076 niveauet. Strategi: Køb

Der er igen køb i danske aktier (;-D)

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.738 – er der tale om et brud af en tertiær optrend, og en overgang til en konsolidering. Brud af 1.743 udløser et fornyet købesignal.

Den negative trend er dog ikke annulleret; men i første omgang sat på pause. Endelig afblæsning ved brud af 1.773 niveauet. Tertiært salgssignal ved brud af 1.720 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.733 niveauet (solgt i 1.763 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.735 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.733 niveauet (købt i 1.635 niveauet). Genkøb ved brud af 1.773 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,4 pct. (51 point) i indeks 13.287 – er der tale om en genoptagelse af den tertiære optrend. Angrebet mod 13.300 niveauet kan være sat ind.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet. (All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 13.150 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.225 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.135 niveauet (købt i 12.473 niveauet). Genkøb ved brud af 13.300 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,788) til morgen, torsdag, er der fortsat angreb sat ind på modstanden i 6,79 niveauet. Indtil videre er der tale om en konsolidering mellem 6,74 niveauet og 6,79 niveauet. Brud af disse niveauer SKAL følges.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,755 niveauet (solgt i 6,785 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,775 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,745 (solgt i 6,79 niveauet). Stop loss ved brud af 6,74 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (62,7 USD) til morgen, torsdag, konsoliderer vi os fortsat i den sekundære stigende trendkanal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 62,3 niveauet. Stop loss ved brud af 62,2 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 60 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 61,5 niveauet. Strategi: Køb.

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.Rådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.